عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم …

۳-۳-۳ زیربرنامه تعیین نوع باس ها بعد از وقوع حادثهاین بخش همانند فصل۲ میباشد با این تفاوت که نیروگاه بادی در فرمولاسیون مربوطه همچون واحدهای تولیدی دیگر لحاظ میشود و به صورت روابط (۳-۶) و (۳-۷) نمایش داده میشوند. بعد از وقوع حادثه متناسب با هر سناریو برای اینکه شبکه …

Continue reading

عنوان: بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین تقدیم به …

۳-۱ مقدمهبدلیل نگرانی از کاهش منابع سوختهای فسیلی و همچنین گرانی روزافزون این منابع، متخصصین صنعت برق به فکر استفاده از منابع تجدیدپذیر و رایگان موجود در طبیعت افتادند. از طرف دیگر بحرانهای محیط زیستی فکر استفاده از انرژیهای نو را گسترش داده است. از میان منابع پاک جایگزین سوختهای …

Continue reading