بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌ …

دوم، ارزش بازار سود‌های انباشته کم‌تر از ارزش بازار سود‌های تقسیمی است.سوم، پرداخت سود با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هماهنگی دارد.چهارم، پرداخت سود، محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه‌های نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شرکت‌های سهامی کمک می کند.پنچم، …

Continue reading

سایت مقالات فارسی – بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن …

۴- جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی ؛۵- ایجاد ثبات سیاسی ؛۶- تصحیح سهل انگاری ها و اشتباهات ؛۷- تبعیت مدیران و کارکنان انتخاباتی از قوانین و مقررات ؛۸- مدیریت کارآمد و مؤثر انتخابات ؛۹- استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات انتخاباتی ؛۱۰- برقرارای انتخابات رقابتی و مطابق با …

Continue reading