متن کامل پایان نامه : بیماری‌هایی که در اثر اضطراب ایجاد می‌شود:

افزایش فشار خون و بیماری قلبی افزایش فشار خون و بیماری قلبی ارتباط نزدیکی با اضطراب دارند. فشار خون بالا در اغلب اوقات منشاء عضوی مستقیمی که به سادگی بتوان شناخت، ندارد. افزایش فشار خون جزئی به علت بروز تغییر در مقاومت رگ‌های خونی است و قسمتی از فشار عروق خونی که خون را به […]

Read More