رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران …

چارچوب نظریه پژوهش حاضر ملهم ازنظریات بارتون جی ای (۱۹۹۰)، بار-اون و امونز می‌باشد. مهارت‎های ارتباطی آن دسته از مهارت‎هایی است که به‌واسطه آن‌ها افراد می‌توانند درگیر تعامل‌های بین فردی و فرایند ارتباط شوند، یعنی فرایندی که افراد طی آن اطلاعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادله پیام‌های …

Continue reading

فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۶

کارمندان راجع به مدیران قضاوت نادرست می کنند و حتی حاضرند در حضور هیئت رسیدگی به تخلفات که شهادت دهند که فلان ارتباط نا مشروع یا فلان اتفاق غیر قانونی وجود دارد. سوء گزارشات اخلاقی به واحد تخلفات گاهی کارمندان مواردی بی اساس را راجع به خانواده مدیر مطرح و …

Continue reading