جستجوی مقالات فارسی – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم …

۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقدسرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند اطلاعاتی در مورد انواع جریان‌های نقدی ورودی وخروجی به شرح زیر داشته باشند:جریان‌های نقدی مربوط به عملیات جاری مؤسسه؛جریان‌های نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی‌شود وناشی از رخدادهای ناگهانی است؛جریان‌های نقدی مورد نیاز برای افزایش …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق …

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………۲۴فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….۲۷پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………۲۹گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………۳۰بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….۳۱بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۳بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۳۴گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………۳۵بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۳۵بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۷بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۱گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….۴۳بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۴۳بند دوم: موارد …

Continue reading