بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران …

هویت فردی: هویت فردی عبارت است از اکتشاف و تعهد نسبت به نقش‌ها و هویت‌های اجتماعی که انتخاب‌های حرفه‌ای، مذهبی، سیاسی و اخلاقی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.هویت نژادی: عبارت است از هویتی که تحت تأثیر عواملی مثل سازگاری، هماهنگی با گروه انتخابی یا گروه مرجع و تعهد نسبت …

Continue reading

جستجوی مقالات فارسی – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

۱-۱ مقدمه:بنا به ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایران تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ تدلیس …

Continue reading

سایت مقالات فارسی – رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران …

هیجان به معنی تحریک، حرکت، حالت تنش یا تهییج مشتق شده است. هیجان‌ها معمولاً واکنش کوتاه‌مدت، شدید، مقطعی به شمار می‌آیند و از خلق که حالت مسلط و دوام یافته به شخص می‌باشد متمایز هستند (پورافکاری، ۱۳۷۲).هیجان‌ها می‌توانند رفتار را فعال ساخته و هدایت کنند، غالباً هیجان‌ها را رویدادهایی بیرونی …

Continue reading

رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

جنسیت: تفاوت جنسی هم در ادراک و هم در احساس افراد و نتیجه‌ی ارتباط آن‌ها مؤثر است.مانع هشتم تمایل طبیعی برای ارزیابی یا قضاوت در مورد پیام یک فرستنده است. همه ما تمایل داریم که پیام را طبق دیدگاه یا چارچوب ترجیحی خودارزیابی کنیم. تمایل برای ارزیابی پیام زمانی بیش‌تر …

Continue reading

بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال …

کودکان پسر با اختلال نقص توجه بیش فعالی با تشخیص و ارجاع از سوی روان پزشک فوق تخصص کودک به پژوهشگر ارجاع داده شدند. پژوهشگر توضیحاتی به صورت مکتوب درمورد اهداف و روش اجرای پژوهش به والدین ارائه داد و در صورت تمایل والدین فرم رضایتمندی، پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه …

Continue reading

سایت مقالات فارسی – بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن …

۴- جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم انتخاباتی ؛۵- ایجاد ثبات سیاسی ؛۶- تصحیح سهل انگاری ها و اشتباهات ؛۷- تبعیت مدیران و کارکنان انتخاباتی از قوانین و مقررات ؛۸- مدیریت کارآمد و مؤثر انتخابات ؛۹- استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات انتخاباتی ؛۱۰- برقرارای انتخابات رقابتی و مطابق با …

Continue reading