تاثير نانو ذره منیزیم بر رشد، بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی قزل¬آلای رنگین¬کمان Oncorhynchus mykiss- قسمت 5

b Composition of vitamin premix (mg/kg of premix, unless otherwise listed): D Calcium pantothenate,26,840; pyridoxine (pyridoxine HCl), 7700; riboflavin, 13,200; niacinamide, 55,000; folic acid, 2200; thiamine (thiamine mononitrate), 8800; biotin, 88; vitamin B12, 5.5; menadione sodium bisulfitecomplex, 2.75; vitamin E (DL a-tocopherol acetate), 88,000 IU; vitamin D3 (stabilized), 110,000 IU; vitamin …

Continue reading

مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی- قسمت ۴

این روش مبتنی بر جدا سازی ذرات بر حسب اندازه آنها است. نانولوله‌ها و مقادیر کمی از نانو ذرات کربنی داخل فیلتر به دام افتاده و دیگر نانو ذرات (کاتالیزورهای فلزی، فولرین ها و نانو ذرات کربنی) از آن رد می‌شوند. یکی از راه‌های جداسازی فولرین ها از نانولوله‌های تک …

Continue reading

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی انگلیس در جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۸

در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود.– اقدامات شورای امنیت: در مورد اعمال صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک برای اثبات ادعای خود با استناد به منشور ملل متحد، …

Continue reading

تأثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران ۷ تا ۸ سال دارای اختلال هماهنگی رشدی- قسمت ۲- قسمت 2

تاریخ فارغ التحصیلی : ۲۴/۶/۹۳ تعداد صفحه:۱۱۳       کلید واژه ها : اختلال هماهنگی رشدی- زمان واکنش- کنترل پاسچر       اختلال هماهنگی رشدی برای توصیف کودکانی به کار می رود که در اجرای برخی از مهارتهای حرکتی با مشکل مواجه هستند و از شایستگی لازم جهت …

Continue reading

ارایه روشی برای افزایش کارایی پردازش تصاویر بوسیله مدل نگاشت کاهش- قسمت ۱۰- قسمت 2

حجم داده مورد بررسی   با بررسی این پارامتر به این نتیجه می توان رسید که با داشتن یک کلاستر و افزایش حجم داده های مورد بررسی، سرعت اجرای برنامه به چه صورتی تغییر می‌کند. آیا سیستم موجود قادر به پردازش داده های افزایش یافته است یا خیر و یا …

Continue reading

تاثیر آموزش ایروبیک بر شادکامی و کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در زنان غیر ورزشکار- قسمت ۱۴

مامبو چاچا[۱۱۳]: متغیرسنکوپه یا ضد زمان[۱۱۴]۲-۲-۱-۱۱-۲- ۳ خانواده سهسرگروه این خانواده تپ[۱۱۵] یا پا به بغل[۱۱۶] (ضربه و گام): ثابتپاشنه به جلو: ثابتپنجه به عقب: ثابتبالا بردن ها: گام نداریم و به صورت درجا است [زانو (دو و چهار تکرار متغیر)، لگد (دو و چهار تکرار متغیر)، جانبی (دو و چهار تکرار …

Continue reading

نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران- قسمت ۳

بند اول : شرایط شکلی ازدواج ۱۱۵بند دوم : شرایط ماهوی ۱۱۶گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه ۱۱۶بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه ۱۱۷بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۱بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ۱۲۲بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۳بند پنجم: احوال شخصیه اتباع …

Continue reading