بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده- قسمت ۶

۲-۳- ۲بردار پوئین­تینگ درآنتن پلاسمائیشدت آنتن پلاسمایی به متوسط زمانی بردار پوئین­تینگ وابسته است. بردار پوئین­تینگ را می­توانیم از پتانسیل نرده­ای وبرداری میدان­های الکترواستاتیک و الکترومغناطیسیدر فاصله دور محاسبه کرد. در تقریب میدان دور پتانسیل نرده­ای و برداری به شکل زیر تعریف می­شوند:(۲-۲۶)(۲-۲۷)با جایگذاری رابطۀ چگالی جریان در روابط بالا، …

Continue reading

بررسی آرمان‌شهر مولانا در مثنوی معنوی- قسمت ۵

سربازانی که از آن دفاع نمایند؛   همه شهروندان دیگر.   افلاطون فرض کرده بود که «اجتماع، واحد بزرگ‌تری از فرد است و مدینه فاضله، جامعه‌ای است که در آن مانند فرد کامل، همه این عناصر به نحو موزون و معتدل مشغول به کار باشند و حکام به کمک سربازان، …

Continue reading

شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان- قسمت ۲۱- قسمت 2

زارعی متین و همکاران (۱۳۹۰) در مقاله خود با عنوان” شناسایی و سنجش مؤلفه های هوش معنوی در محیط کار” هدف تحقیق خود را شناسایی و سنجش مؤلفه های هوش معنوی در محیط کار بیان می کنند. سوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه مولفه های اصلی هوش معنوی …

Continue reading

بررسی تبیین اثر سرمایه های فکری بر مهندسی و مدیریت نوآوری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مرکز منطقه فارس- قسمت ۲

بررسی اثر سرمایه فکری انسانی بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان.   بررسی اثر سرمایه فکری انسانی بر ایجاد راهبرد تجاری در سازمان.   بررسی اثر سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد طرح های بازپرداخت و پاداش در سازمان.   بررسی اثر سرمایه فکری ساختاری بر ایجاد زنجیره ارزش در سازمان. …

Continue reading

مقابله ملی و بین المللی با قاچاق انسان- قسمت ۵

در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی استفاده میشود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور میشوند و حس قدرت از ایشان گرفته میشود.جمهوری اسلامی ایران هیچیک از اسناد فوقالذکر را به تصویب نرسانده است تا این …

Continue reading

طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت- قسمت ۴

شکل۴-۱۲ ساختار طراحی امکان‌پذیری چند موضوعی حامل فضایی ۸۹شکل۴-۱۳ روندنمای اعمال عدم قطعیت‌ها روی حامل طراحی ‌شده ۹۱شکل۴-۱۴ نمودار تغییرات ارتفاع برحسب زمان تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها ۹۲شکل۴-۱۵ نمودار تغییرات زاویه حمله برحسب زمان تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها ۹۲شکل۴-۱۶ نمودار تغییرات سرعت برحسب زمان تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها در دستگاه …

Continue reading

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغانپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدگرایش حقوق بین المللموضوع:مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین المللاستاد راهنما:دکتر علیرضا حسنیاستاد مشاور:دکتر علیرضا جهانگیرینگارش:محمد غلامیتابستان ۱۳۹۱چکیده:مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق …

Continue reading

تاثیر هیات مدیره بر ارزش¬گذاری سهام در عرضه¬های عمومی اولیه- قسمت ۱۱

نتایج تحقیق     عنوان تحقیق     محقق       سرمایه گذاران بصورت غیرعاقلانه نسبت به سهامی که تازه به بورس عرضه شده است دید خوبی دارند و این باعث می شود تا قیمت سهام بصورت موقت افزایش پیدا کند.     ارتباط عرضه های عمومی اولیه و …

Continue reading

تبیین نقش عوامل اجتماعی در اجرای موفق مدیریت دانش مطالعه موردی صنعت بانکداری در شهرستان مشگین شهر- قسمت ۸

از نظر برخی از دانشمندان، سازوکارهای حمایت از یادگیری، به عنوان جزء لاینفک تلاشهای مدیریت دانش محسوب میگردد، مدیریت دانش و برخی فعالیتهای آن (نظیر اشتراک گذاری دانش) خود منجر به افزایش یادگیری سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان میگردد. (کارنیرو ، ۲۰۰۱: ۳۶۷-۳۵۸)لذا میتوان گفت که هر اندازه …

Continue reading

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۷- قسمت 2

هر یک از شاخه های فوق دارای تمایز و افتراق های و خصایص مخصوص به خود می باشند که به اختصار در خصوص هریک از آنها توضیح خواهیم داد.۲-۲-۱-۱ علامت تجاری و صنعتی[۲۵]علائم تجاری برای حفظ حقوق کالاها و خدمات در بازار تحت نام و نمادهای شناخته شده است. علائم …

Continue reading