رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه- قسمت ۲۴

متغیر وابسته     متغیرهای مستقل     ضریبB     ضریب بتا     میزانT     سطح معنی داری       تعارضات زناشویی     اضطراب     ۱۸۵/۳     ۷۶۱/۰     ۶۲/۱۱     ۰۰۶/۰       افسردگی     برای دانلود متن …

Continue reading

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۳۹

پیامبر اسلام درباره ارتباط با همسایه می فرماید: «همین که سخن می گویید، راست گویید و با همسایگان خویش به نیکی رفتار کنید.» (نهج الفصاحه، ص ۱۱۰)یا«شما را درباره نیکی با همسایه، سفارش می کنم.» (همان، ص ۱۹۶)حضرت زهرا (س ) درباره نیکی به همسایگان سفارش می کنند و می …

Continue reading

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- قسمت ۵

مرتبه سوم- اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.تبصره- چنان‌چه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا .ماده ۶- عدم درج قیمت:عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول، …

Continue reading

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۸

«روزی شاه ناراحت بود که دهقان بیچاره ای را که ناگهان پیش دوید و عریضه ای تقدیم کرد و تقاضایش شاید هم خیلی ناچیز بود مجازات شدیدی کرد یعنی دستور داد دست ها و پاهایش را در وسط میدان به درختی ببندند و من آن روز به دیدن این مجازات …

Continue reading

بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۱۴

۲-۵-۳-۲) دانش کارکنان   دانش به عنوان محرکی مهم در فرایند خلاقیت و نوآوری نقش مهمی را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت در سازمان ایفا می کند. امروزه دیگر همه گروههای کاری و علمی اذعان دارند که برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور …

Continue reading

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۲

.سلیمی،صادق،۱۳۸۲،جنایات سازمان یافته فراملی،انتشارات صدرا،تهران،چاپ اول،ص ۶۶٫ ↑   .بیلان با تراز حساب های پرداختی عبارت است از: جدولی که ارزش سالانه کل مبادلات اقتصادی ساکنین کشور را با بقیه جهان نشان می دهد.(زمانی فراهانی،مجتبی،۱۳۷۱،پول و ارز و بانکداری،چاپ اول،ص ۷۸). ↑   .بوسا،آندرو،بزهکاری بین المللی،ترجمه:رخشانی،نگار،۱۳۷۵،انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،ص ۱۱۴٫ ↑   …

Continue reading

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۲۲

(گلرخ کمی آن طرف تر می رود اما همچنان با تعجب سنا را می نگرد.)سنا: الو …الو…بازم جواب نمیدی؟ امیر تویی؟ اگه خودتی جواب بده. تو رو خدا باهام صحبت کن. شاید من نتونستم کاملاً به اون قولی که بهت دادم برسم اما سعی خودمو کردم. تو کارم جهانی نشدم، …

Continue reading

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۱۸

گلدوزیان ،ایرج،۱۳۸۰، بایسته های حقوق جزای عمومی،نشر میزان ،چاپ چهارم.   محقق داماد،مصطفی، ۱۳۷۸،مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌،مرکز نشر علوم اسلامی.   ———–،۱۳۸۰،قواعد فقه (بخش مدنی)، ‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌‌چاپ هشتم.   مدنی، سید جلال الدین ،۱۳۷۸،آیین دادرسی کیفری،انتشارات پایدار،‌چاپ اول.   موسوی مقدم ،‌محمد،۱۳۸۱،درآمدهای ناشی از جرم …

Continue reading

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۱

۱۸۴     ۰۰۰۱ /۰     ۳     ۴۰ /۲     ۰۱ /۰     سؤال دوم: کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان فارس، به چه میزان، دارای رفتارشهروندی سازمانی می‌باشند؟جدول شماره ۴-۲ میانگین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از نظر مدیران نمونه تحقیق و نیز مقایسه آن …

Continue reading