حوزه معنایی

و در کتاب فروق للغات چنین آمده است:دعا گاهی بدون صوت و سخنی یعنی به اشاره ای که مفهوم را برساند انجام می شود یعنی دعا گاه با نشانه و علامت است و در صورتیکه ندا جز با بلند کردن صدا و خواندن طرف انجام نمی شود(جزایری،99)پس بطور کلی می توان نتیجه گرفت که ندا […]

Read More

قرآن کریم

بر اساس گفتار لسان العرب دعا و درخواست از خداوند سبحان در قرآن کریم به صور مختلف آمده است از جمله 1- طلب عفو ورحمت 2- توحید و ثنای الهی 3- خواستن بهره دنیایی نامگذاری به دعا بدین جهت است که انسان دراین مورد کلام خویش را به«یا رحمن» «یا الله» «یا رب» آغاز می […]

Read More

قرآن کریم

13-1) مفهوم دعا در کاربرد قرآنی:«دعا»ومشتقات آن 212 باردر معانی مختلف در قرآن کریم بکار رفته است(روحانی،1/426).واژه دعا، در نوزده آیه،بیست بار در قرآن آمده است با بررسی واژه دعا در آیات با توجه به سبک وسیاق و فرهنگ قرآنی،کاربرد این واژه را می توان در معانی مختلف چون خواندن و طلب کردن چیزی و […]

Read More

مفهوم اصطلاحی

دعا خواندن خواننده زیر دست باشد مانند بنده که پروردگار خود را خواند یا بزرگتر و مهتر که زیر دست را بخواند(شعرانی،259؛طبرسی،1/240؛حسینی دشتی،286).راغب می گوید: دعا مثل ندا است مگر آنکه ندا ،گاهی خواندن است بدون ذکر اسم ولی دعا بیشتر با ذکر اسم می آید( المفردات،1/677).و مقایس اللغه در خصوص مفهوم لغوی دعا چنین […]

Read More

علامه طباطبایی

علامه طباطبایی(ره) درباره وجود این دو قسم از گونه های ادب در سیره الانبیاء چنین می فرمایند:« ادب اعم است از ادب نسبت به خدا و ادب نسبت به مردم.» (المیزان6/374)همچنین ایشان ادب نسبت به خداوند وادب در برابرمردم راادب فردی واجتماعی دانسته اند.پس ادب فردی رعایت آداب عبودیت وبندگی در پیشگاه احدیت است و […]

Read More

روابط اجتماعی

و در تفسیر روان جاوید آمده: با آنکه لازمه ایمان تأدب به این آداب است و فرموده: تجاوز ندهید صوت خودتان را در وقت مکالمه با پیامبر(ص) بر صوت آن حضرت بلکه خاموش و مؤدب با او گفتگو کنید و آن طور که با خودتان بلند سخن می گوئید با او مخاطبه ننمائید که اگر […]

Read More

آیت الله مکارم شیرازی

«وَ اَکْرِمْ عَشِرَتکَ،فَإنَّهُمْ جَنَاحُکَ الذّی بِهِ تَطِهیرُ» (نهج البلاغه ، 538) (و خویشاوندانت را گرامی دار زیرا آنها پر و بال تو می باشند) .بنابراین از مجموع این مباحث می توان بیان نمود که گرچه در بسیاری از موارد سه واژه تعظیم، توقیر و تکریم مترادف هم می باشند و به معنی بزرگ داشتن و […]

Read More

نهج البلاغه

«((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( » (نور/27) (ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه شما نیست داخل نشوید تا اجازه بگیرید بر اهل آن سلام گوئید این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید).«((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( […]

Read More

خواجه عبدالله انصاری

ادب عبارت است از هر ریاضت پسندیده ای که انسان به فضیلتی از فضایل آراسته گردد و نیز به معنای کردار و گفتار شایسته و بایسته متناسب با شئون انسانی است.(فیومی،1/13؛ حسینی دشتی،1/156)ادب به معنای روشی که انسان دربرخورد با دیگران آن را به کار می برد و واژه ادب را ادب شناسان به معنای […]

Read More

فرهنگ اسلامی

در هر صورت ادب خواستن و طلب از بارگاه حق تعالی مؤثرترین چیز در دعاست اینکه بدانیم از چه کسی درخواست می کنیم ، چه می خواهیم و چگونه می خوانیم. تا به حال در مورد آداب دعا در مرحله تحقیق کارهایی بطور جدی مورد توجه واقع نشده لازم است فعالیتهای در این زمینه انجام […]

Read More