سایت مقالات فارسی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق …

بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….۷۳گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..۷۴بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۴بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۶گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….۷۷بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۸بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۸مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..۸۰گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………۸۰بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………۸۱بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۲گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….۸۳بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..۸۳بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۵گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………۸۶فصل سوم: …

Continue reading

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق …

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………۲۴فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….۲۷پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………۲۹گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………۳۰بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….۳۱بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۳بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۳۴گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………۳۵بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۳۵بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۷بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۱گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….۴۳بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۴۳بند دوم: موارد …

Continue reading

اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

۱۷- بنی هاشمی، سارا ، پیوسته گر ، مهرانگیز ، حسینیان ، سیمین ، قاسم زاده نساجی، سوگند، موتابی فرشته ،(۱۳۸۸). اثر بخشی مداخله شناختی –رفتاری بر پاسخ های مقابله ای وراهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان ، مجله علوم رفتاری، دوره ۴، شماره ۱، صفحه ۴۳-۳۵٫۱۸-بهرامی ، فاطمه ، (۱۳۸۱) …

Continue reading

متن کامل – اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

نوع ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه هایی به شرح زیر می باشد :۳-۵-۱- پرسشنامه کمرویی : با ۴۴ سوال پاسخ نامه با ۵ گزینه (هرگز ، بندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه) می باشد. پاسخگو می باید ضمن مطالعه دقیق سوالات …

Continue reading

خرید دام زنده

دام زنده شهرداری میادین شهرداری مکان های احداثی از طرف مراکزی چون: شهرداری، روابط عمومی سازمان و مراکز تنظیم کننده مشاغل شهری هستند که اقدامات زیادی نظیر فروش دام زنده و فروش گوسفند زنده در آن صورت می گیرد. احداث این میادین از ویژگی های زیادی برخوردار است که یکی …

Continue reading

آرمن طرح و نما

شرکت آرمن طرح و نما مجری نمای ساختمان مجموعه ای پویا و مدرن بوده که فعالیت خود را در صنعت نماهای خشک از جمله سیستم نمای کرتین وال، سیستم نمای اسپایدر، نمای کامپوزیت ، نمای سرامیک و… متمرکز نموده است. این شرکت با توجه به اجرای پروژه های شاخص در …

Continue reading

کار در ارتفاع با دسترسی طناب و پیچ و رولپلاک نما

نماشویی با طناب و بدون داربست نماشویی با طناب روشی است که برای نماشویی ساختمان باعث افزایش دسترسی به نما و با بالا بردن سرعت شستوشو می شود . این روش یکی از خدمات کار در ارتفاع با دسترسی طناب در نظر گرفته می شود . همچنین میتوان گفت در نماشویی …

Continue reading