پول الکترونیکی

3)سپرده های ارزی
در بخش بانکداری، نوآوری‌های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه‌های انتقال ودریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه‌ای تحول عظیمی رادر این بخش ایجاد کرده‌اند و باعث ارتقای کارایی، بهره‌وری، سرعت دربرقراری ارتباطات و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانک‌ها شده‌اند. لذا بانک‌ها برای کسب مزیت رقابتی درعرصه‌های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند (حسینی مقدم 1383).
سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری، بانک را به عنوان یک کلیت در منظر ارزیابی بانکداران قرار میدهد و می تواند تصویری روشن و فشرده از عملکرد بانک را در حوزه سپرده ها، تسهیلات و بانکداری بین المللی به نمایش گذارد و از آنجا که مشتریان بانک را به تفکیک در منظر ارزیابی بانکداران قرار میدهد، تصویری مشخص از جزئی ترین عملکرد هر مشتری را در اختیار بانکداران قرار می دهد. استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبنتی بر شبکه و مخابرات می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود. تکنولوژی شبکه، اعم از زمینی و ماهواره‌ای، تراکنش عملیات بانکداری را در درون شبکه سیال و روان نموده و آنها را در نهایت متمرکز و هماهنگ می‌نماید. تکنولوژی ارتباط با مشتریان، کارکنان بانک را قادر می‌سازد تا به جای انجام کارهای خسته‌کننده ، ضمن تماس مستمر با مشتریان، به فرایند جذب نقدینگی بیشتر سپرده‌ها (خصوصی،دولتی و ارزی) مدد رسانند.
امروزه بزرگترین سرمایه سازمانها نیروی انسانی است. موفقیت و شکست استراتژی های سازمانی تا حد زیادی بستگی به عملکرد پرسنل دارد. برای اجرای موفق بانکداری الکترنیک نیاز به نیروی متخصص و مجرب و به روز نگه داشتن اطلاعات آنها با آموزشهای مناسب می باشد. زیرا اعتقاد براین است که حلقه ارتباط مابین کارکنان و مشتریان نباید گسسته شود(فکور ثقیه 1388).
برخورداری از فناوری ملموس تنها شرط لازم جهت پیاده سازی موفق بانکداری الکترنیک است. شرط کافی داشتن بستر های مخابراتی پیشرفته و بروز است که بدون آن ارائه خدمات بانکداری الکترنیک با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. البته وجود مدیریت صحیح و برنامه مدون در بحث انتقال و گسترش تکنولوژی علاوه بر دانش فنی ضروری به نظر می رسد.مدیران شعب باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که خدمات مناسب با ابزاری مناسب به مشتری اراده دهند، این امر مستلزم داشتن مهارت های فنی و مدیریتی در فناوری اطلاعات می باشد تا از این طریق بتوانند مشتریان بیشتری را به سمت خود جلب کنند، که البته مشتریان بیشتر منجر به جذب سپرده های بیشتر (مخصوصاً سپرده های خصوصی که نود درصد سپرده های رسوب منابع بانک ها را به خود اختصاص می دهند) می شود.
2-6 -مدل مفهومی
کوتاه مدت جاری
بلند مدت
جاری
پس انداز
کوتاه مدت جاری
بلند مدت
جاری
پس انداز
سپرده جاری
سپرده پس انداز
سپرده کوتاه مدت
سپرده بلند مدت
سپرده جاری
سپرده پس انداز
سپرده کوتاه مدت
سپرده بلند مدت
سپرده های دولتی
سپرده های ریالی
سپرده های ریالی
سپرده های خصوصی