پایان نامه مدیریت با موضوع : رضایت کارکنان

است. اما سنجش عاملهای موفقیت غیر مالی، تنها در دو دهه اخیر به طور عمدهای مورد توجه سازمآن‏ها قرار گرفته است. عاملهای موفقیت غیر مالی شامل، کیفیت ، کارایی، زمان و موارد دیگری مانند، قابلیت تولید یا خدمت رسانی است. بسیاری از این عاملها مانند زمان مشهود یا فیزیکی هستند، در صورتی که علاوه بر این عاملهای غیر مالی میتوان برخی دیگر از عاملها چون رضایت کارکنان یا تصورات سازمانی را در قالب عاملهایی نامشهود یا معنوی جای داد. تقریبا اغلب عاملهای مالی، عاملهای مشهود به شمار میآیند که معرف ارز پولی در نتایج مرتبط با سازمان هستند. اگر چه برخی از این عاملها نیز، عاملهایی نامشهود به حساب میآیند که مانند ارزش برند که با وجود اینکه پدیده مالی است اما مفهوم غیر فیزیکی و نامشهود دارد. در جدول زیر تفاوتها میان عاملهای مالی و غیر مالی مشخص شده است.
عامل های غیر مالی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عامل های مالی
عامل های مشهود
زمان تحویل
کیفیت محصولات
ظرفیت تولید
ظرفیتخدمات رسانی
بهرهوری
رشد اقتصادی
نقدینگی
هزینه های تولید و خدمات

عامل های نامشهود
شایستگی ها
رضایت مشتریان
حفظ مشتریان

نوآوری
انگیزش
رضایت کارکنان
….
ارزش برند
حقوق انحصار معنوی

 
 
ارزش نامشهود داراییها

جدول ‏24- طبقه بندی عاملهای عمومی موفقیت در سنجش عملکرد منبع خاکاوند و همکاران، 1388
در این میان بایستی اشاره کرد که عاملهای موفقیت، متمایز از شاخصها و سنجههای عملکرد هستند. در واقع هر کدام از عاملهای موفقیت را میتوان در قالب شاخصهها و سنجههای گوناگون مورد سنجش قرار داد. شاخصها و سنجهها، معرف ابعاد هر عامل یا بخشی از اطلاعات پیرامون عامل مورد سنجش هستند.
نتیجه گیری
میتوان گفت که عملکرد سازمان پدیدهای فراتر از تعریف میباشد که میتوان با فاکتورهایی که توضیح داده شده به سنجش آن پرداخت. این فاکتورها میتوانند در راستای عوامل مالی باشند، اخیرا با رشد و ارتقای مفاهیم غیر مالی در دنیای علم حسابداری و مدیریت همانگونه که سازمان دارای ابزارهای مالی و سنجههای مالی میباشد، سنجههای غیر مالی نیز جز فاکتورهای مهم در سازمان قرار گرفتند، پس همانطور که در این فصل گفته شد، عملکرد سازمانی را میتوان سنجید و برای سنجش آن میتوان از سنجههای غیر مالی نیز استفاده نمود.
روش شناسی تحقیق
مقدمه
پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده استفاده میشود.تا فهم ما نسبت به موضوع مطالعه افزایش یابد. به طور کلی پژوهش از سه گام زیر تشکیل شده است: