پایان نامه : عملکرد کارکنان

لیکرت
گزینه
امتیاز
کاملا مخالفم
1
مخالفم
2
نظری ندارم
3
موافقم
4
کاملا موافقم
5
برای پاسخ به سوالات بخش سوم از مقیاس لیکرت استفاده شده است، بدین صورت که برای هر سوال از 5 گزینه استفاده شده است.
ردیف
نام
ابعاد


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعداد سوالات
شماره سوال
1
هوش سازمانی
تفکر استراتژیک
7
1-2-3-4-5-6-7
سرنوشت مشترک
7
8-9-10-11-12-13-14
میل به تغییر
7
15-16-17-18-19-20-21
روحیه
7
22-23-24-25-26-27-28
اتحاد و توافق
7
29-30-31-32-33-34-35
کاربرد دانش
7
36-37-38-39-40-41-42

فشار عملکرد

 
 
7
43-44-45-46-47-48-49
2
عملکرد کارکنان
عملکرد کارکنان
12
12-1
جدول (3-2) ساختار پرسشنامه
3-3-2-2 ساختار پرسشنامه:
ساختار پرسشنامه عملکرد کارکنان:
پرسشنامه عملکرد کارکنان شامل 11 مولفه می باشد که عبارتند از: 1- قابلیت اعتماد 2- نگرش 3- کیفیت کار 4- ابتکار عمل 5- قضاوت 6- همکاری 7- کمیت کار 8- امنیت
امتیاز دهی و تفسیر نتایج:
برای هر گزینه فراتر از حد انتظار 3 امتیاز، برای هر گزینه در حد انتظار 2 امتیاز و برای هر گزینه نیازمند بهبود 1 امتیاز در نظر گرفته شده است.