پایان نامه با کلید واژگان خصوصی، صنایع، فضایی، INTELSAT

فضایی و دیگر قلمروها در کارهای بشری اموال و دارایی‌های حوزه‌ی فضایی را برای بهبود زندگی بر روی زمین مورد بهره‌بردارنی قرار می‌دهند از قبیل استحکامات توسعه یافته در فضای ماورای جو.
تشکیلات اقتصادی خصوصی در امریکا از شروع یک وضعیت حیاتی در کشورهایی داشته که از قدیم خدمات ارتباطی را توسط صنایع خصوصی مورد استفاده قرار می‌دادند، در مقایسه با اغلب دیگر کشورها که قلمرو ارتباطات فضایی را مورد توجه قرار می‌دهند. هنوز امریکا، این روش را باوظایف جهانی‌اش ترکیب کرده و یک ساختار قانونی در مسیر هر دو مورد مهم تاکنون ایجاد نموده است.
در این رابطه قانون comsat، که از سال 1962 دارای اختیار بوده است، به عنوان یک مذاکره در ارائه‌ی نوع گسترده‌تری از مشارکت صنایع خصوصی که با یک محاسبه‌ی مناسب از قوانین دولتی در بکارگیری سیاست امریکا در رابطه با یک ساختار تجاری ارتباطی جهانی توسط ماهواره ترکیب شده است، بکار می رود.
اساساً با نظر اجمالی برگذشته‌ی تجاری سازی فضا و بخاطر آوردن قانونcomsat، مراحل اولیه‌ی دستورالعملها و رویه‌های بازاریابی را تشکیل می‌دهد. مباحثاتی در رابطه با سیاست داخلی امریکا در مقابل سرویس‌های ارتباطی ماهواره‌ای که توسط صنایع خصوصی امریکا تدارک دیده شده است، به وجود آمده است.
بعضی چیزها را باید درباره‌ی توسعه‌ی ایجاد شده قبل و بعد از سازمان تأسیس شده برای دریافت این مسائل غامض دانست که به نقش شرکتهای ارتباطی ماهواره‌ای مربوطه است.
قبل از عصر فضا، سرویس‌های ارتباطات جهانی در امریکا، به طور قراردادی توسط صنایع خصوصی ارائه می‌شد که به عنوان متصدیان ارتباط عمومی تحت قوانین دولتی کار می‌کردند. آن متصدیان قادر به برپایی و استفاده‌‌ی مشترک و موافق با گزارشگران خارجی‌شان،‌تحت دستورالعمل کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) می‌باشند.
شروع کار تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای و هدف سازمانها از یک شبکه‌ی ارتباطی بین‌المللی عالی، که توسط امریکا حمایت می‌گردد، به رهنمودهای حیاتی در آن کشور منجر می‌شود که اساساً، قانون ارتباطات ماهواره‌ای، comsat را ایجاد می‌کند.
Fcc اختیار مواردی را تحت قانون ارتباطات در سال 1934 داشته و حق احراز اهداف و اصول قانون comsat را نیز داشته است.
در کنار مالکیت روابط امریکا مربوط به ماهواره‌هایی که حاوی ساختار بین‌المللی و کار و مالکیت ماهواره‌های زمینی که توسط Fcc تأسیس شدند، comsat اختیار قانون comsat را در تولید کانالهای ارتباطی در متصدیان عادی ارتباطی امریکا به علاوه‌ی دیگر هیأتهای رسمی، داخلی و خارجی، و تماس با مشتریان رسمی، به علاوه دولت امریکا برای خدمات ساختار بین‌المللی به عهده دارد.
بنابراین، قانون comsat موافقت می‌کند که comsat یک متصدی معمولی ارتباطی باشد که توسط fcc اداره می‌شود.
قانون comsat مشخص می‌کند که متصدیان معمولی امریکا از این زمان به بعد مستلزم ارائه‌ی خدمات ارتباطات جهانی به وسیله‌ی دولت واسطه، comsat، است که در نتیجه، با اداره‌ی سرویس‌های ارتباطی جهانی در گذشته مقایسه می‌شود.
از آنجائی که، اختیار comsat در آنچه ساختار بین‌المللی INTELSAT است، گسترده است، بیان خط‌مشی توسط کنگره‌ی امریکا یک محدودیت در مقدار انحصاریت comsat با ادعای قانونی comsat دارد که مانع خلق سیستم‌های ارتباطات ماهواره‌ای نمی‌شود در صورتی که مستلزم برآورده ساختن نیازهای منحصربفرد دولت نمی‌باشد.(کوالت ، 1988) 1

1-3-6)توسعه‌های جدید
در تلاش برای خالص‌سازی قانون تصدیق آن برای کاندید ساختارهای مجزا در مکان ارتباطات فضایی جهانی، fcc مسیرهای جدیدی را نشان می‌دهد که در روش تجاری امریکا در مراجعه به نقش مشخص شده در موارد تجاری خصوصی در سرویس‌های ارتباطی، اتخاذ شده است.
این استراتژی توسط تعیین مدیریت برای امضاء دستورالعمل تجاری ساده شده و توسط کنگره به منظور قانونگذاری مربوطه در مسیر سند اختیارات دپارتمان ایالتی در سال 1984 و سند تخصیص تکمیلی مجاز می‌باشد.
با تعیین ریاست جمهوری بیان می‌شود که «سیستم‌های ماهواره‌ای ارتباطات بین‌المللی مجزا برای منافع ملی لازم است» و امریکا با INTELSAT در رابطه با چنین سیستم‌ مجزایی که تحت اختیار Fcc است و وظایفش را تحت اقدام کنگره‌ برآورده می‌سازدبه مشاوره‌ می‌پردازد، که شروع آن به سنداختیاری سال 1984 سوق می‌یابد که از اهمیت خاصی برخوردار است:سند اختیاری، سیاست ریاست جمهوری را در سیستم‌های محدود بین‌المللی جدا از INTELSAT تحت شرایط مقایسه‌ی فنی با بخش فضایی INTELSAT و اجتناب از صدمات مهم اقتصادی به سیستم جهانی INTELSAT، به رسمیت شناخته و امضاء کرده است.
اجازه استفاده و اجرای چنین سرویس‌های بخش فضایی تنها بعد از تعهدات امریکا که مطابق با ماده 14 از توافقنامه‌ی INTELSATمی‌باشد، روی می‌دهد.
اجرای تعهدات INTELSAT در رابطه با این امر ملزم به یک پیش‌شرط می‌باشد:
1)تعهد به نظارت در هر بخش ارائه شده از ساختار ارتباطات جهانی ماهواره‌ای با سری شرایط تعیین شده‌ توسط ریاست جمهوری.
2)تعهد به اجازه استفاده از چنین ساختارها و تجهیزات به وسیله یک یا بیش از یک موسسه ی خارجی.
یک شرط ویژه را ناچاراً باید با مشورت کنگره انجام داد. سند اجازه برای یک تغییر در بند د ماده‌ی 5 ازتوافقنامه‌یINTELSAT که به آن اجازه می‌دهد تا مبلغی را مبنا برای قیمت ابزارهای ترافیکی شخصی مطرح کند که در موارد نادری به اجتناب از صدمات مال
ی به ساختار بین‌المللیINTELSAT شامل موارد سیاسی خارجه و داخلی ایالات متحده مربوط می‌شود.
اسناد تخصیص تکمیلی در سال 1985، fcc را برای اقدامات استوار و محکمی هدایت می‌کند که یک شرط در آن وجود دارد مثلاً، ممانعت از fcc از یک توافق ساختاری یا تصویب نهایی برای یک ساختار مجزا که در مدت ارائه‌ی ماده‌ی14 از توافقنامه‌ی INTELSATاجرا می‌شود.
این سند حاوی یک گزارش کنفرانس و یک بیانیه از مدیرانی است که بر شاخه‌ی اجرایی امریکا یا FCC در هر فعالیتی برای تلاش در هدایت صدمات مالی به INTELSAT می‌ورزند و بر تداوم شرط خدمات تلفنی توسط INTELSAT برای ملل صنعتی در مقادیر معقول، تأکید می‌شود. به هر حال، مدیران به نیاز امریکا در توقیف روشهایی که اجازه می‌دهد INTELSAT به طور کامل و منصفانه سرویس‌های ارتباطی جدید و هر سرویس دیگری را اجرا نماید، تأکید دارند و در هر خدماتی شرایط با رقابت روبرو می‌شوند. با توجه به این امر، با مراجعه به اصلاح بند د ماده‌ی5 از توافقنامه‌ی INTELSAT، اجازه‌ی هزینه‌هایی بر یک اساس دوره به دوره را می‌دهد که هرگز در گذشته این طور نبوده است.
در نتیجه،بیانیه مشخص می‌دارد که در مورد یک توافق همزمان سازی نامطلوب در توافقنامه‌ی INTELSAT و دبیرخانه‌ی ایالتی، دبیرخانه به کنگره یک بررسی اکتشافی به دلیل انتخابش ارائه خواهد داد که به کنگره یک فرصت معقول برای تصمیمی را می‌دهد که آیا اجازه‌ی اجرای پیشنهادهایش را می‌دهد یا نه.
Fcc یک آگهی تحقیق و قانون‌گذاری پیشنهاد شده (NOI-PRM) در چهارم ژانویه‌ی 1985 را ارائه می‌دهد. در هشتم فوریه‌ی 1985 دپارتمان ایالتی و بازرگانی با همدیگر یک گزارش هیأت دولت را در مورد سیستم‌های جدید بین‌المللی ماهواره‌ای از گروه آژانس ارشد در خط‌مشی اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی (SIG) در FCC ار سال می‌دارند که به زمینه‌های دیگری برای پیشنهاد شاخه‌ی اجرایی اشاره دارد که ساختارهایی را که در منافع عموم وجود دارند، را از هم جدا می‌کنند.
در ادامه، وقایع و توسعه‌های مربوطه که در بالا اشاره شد، FCC به شرکتهای خصوصی امریکا اجازه می‌دهد تا خدمات ماهواره‌ای جهانی را به طور رقابتی، براساس شرایط شرح داده شده در بالا ارائه دهند.
روشINTELSAT برای صنایع خصوصی در ارائه‌ی ساختارهای مجزا، عمدتاً توسط رهنمودهای شرح داده شده توسط ماده‌ی 14 از توافقنامه‌یINTELSAT اداره می‌شود.
سلطه‌ای که با رشد جزئیات شرح داده شده دربالا همراه است، و در امریکا روی می‌دهد، شامل گرایشهای لیبرالی در دیگر بخش‌های دنیا، مخصوصاً در جامعه‌ی اروپا است که هم‌اکنون INTELSAT سعی در یافتن راههای دیگر مبارزه‌ی تقابلی و تحمیل نقش آن به عنوان یک سازمان قابل تغییر اقتصادی به نفع اجتماعی جهانی می‌باشد.

4-6)پخش برنامه‌های رادیویی توسط ماهواره به طور مستقیم
در ادامه، اقدامات فضایی که در امریکا برای بخش خصوصی از اهمیت برخوردار است، با یک قلمرو ویژه در بخش ارتباطات فضایی سرو کار دارد که عمدتاً پخش برنامه‌های رادیویی به طور مستقیم توسط ماهواره است.
در حالی که مقاومت رااز صنایع پخش رادیویی و دیگر موارد، به کنار می‌گذاریم، در سال 1981 امریکا fcc، نظریه‌ی DBS را برای گیرنده‌های خانگی، با تشویق مشارکت گسترده در این شکل جدید از ارتباطات، تصویب می‌نماید. از این نقطه و از طرف دیگر، شرکت تلویزیونی ماهواره‌ای comsat، تعداد زیادی از شرکتهای خصوصی، مجوزهایی را برای ساخت ماهواره‌های پخش مستقیم رادیویی دریافت کردند. به هر حال، تکمیل سرویس‌های DBS در امریکا به طور رایج به نظر توجه نسبی رادریافت کرده چرا که جوانب مختلف زیادی از یک ماهیت مالی سر می‌زند. چشم‌انداز تجاری برای تجهیزات جدید DBS، مخصوصاً در امریکا، که وجود کابلها در مکانهای شهری بسیار زیاد است، هنوز مورد تردید است، که در نتیجه‌ی تردید رأی قطعی بین سرمایه‌گذاران خصوصی است.
با توجه به مؤسسه‌های قانونی جهانی DBS و نقش فرض شده‌ی امریکا، آشکار است که ملت یکی از حامیان بسیار فعال در جریان آزاد مجموعه قوانین اطلاعاتی است. هرچند، امریکا با کنوانسیون ارتباطات بین‌المللی توافق داشته که یک دستور‌العمل برای اجتناب از مهاجرت فنی داشته تا آنجا که در سراسر مرزهای پخش رادیویی مورد توجه است.
به علاوه، امریکا با نقشه‌ی توضیحی DBS برای حوزه‌اش توسط ITU موافق است که تنها سرویس‌های DBS ملی را راحت می‌کند. به علاوه، وقتی وضعیت دشواری را در آینده به عنواننتیجه‌ی امریکا در سراسر مرزهای پخش رادیویی مطرح می‌کنند، آنها امکان تمرکز بر ناحیه‌ی مرزی کانادا و برعکس را خواهند داشت.
موارد موجود در آمریکای شمالی به عنوان انواع مواردی به نظر می‌آید که وقتی DBS در یک کانال ویژه‌ی داخلی نشان داده می‌شود، در اروپا روی می‌دهد و مطابق با نقشه‌ی DBS، سراسر کشورهای خارجی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

5-6)توسعه‌ی استحکامات در فضا
قلمرو دیگری که پیش‌بینی می‌شود، صنایع خصوصی نقش بزرگتری در کارهای فضایی داشته باشند، قلمرو توسعه‌ی استحکامات در فضا است در جای که ساخت و ساز موارد داروسازی، نیمه‌رساناها، فیبرهای نوری، فلزات ویژه و توسعه‌ی کریستالها مشخص می‌باشند.
حقوق فضا و دانش هوانوردی ملی در سال 1958، روابط بین تعهدات درتوسعه‌ی استحکامات خصوصی و ناسا در رابطه با بهره‌برداری از شاتل فضایی، را اداره می‌نماید که از شروع تحقیقات توسعه‌ی استحکامات در فضای ماورای جو این امر بوجود آمده اس
ت. به علاوه احکام ایالتی و فدرالی وجود دارند که بر عملکرد توسعه‌ی استحکامات در فضا تأثیر خواهد داشت.
برای مثال، قانون فدرال امریکا در سال 1982، اجازه‌ی معافیت از مالیات رادر استحکامات آمده از فضا در ایالات متحده، تصدیق می‌نماید، چندین قانونگذار دیگر بیان می‌دارند که ارائه‌ی ضمانتی که استحکامات ناشی از اقدامات کامل در صنایع فضایی تحت اختیار امریکا می‌باشند، همان عملکرد را به عنوان اقدامات توسعه‌ای استحکامات را درون امریکا بدست خواهند آورد.
به علاوه،در مقایسه با طرح بازاریابی امریکا، تعداد زیادی از توافقنامه‌ی کارهای مشترک، قبلاً در این قلمرو بین ناسا و شرکتهای خصوصی برپا شده در حالی که انواع دیگر محرکهای صنایع خصوصی ظهور پیدا کردند.
وقتی که پیشرفتهای تجاری در این زمینه خود را نشان می‌دهند، یک نقش مؤثر برای صنایع خصوصی پیش‌بینی می‌شود.
در رابطه با این توسعه‌ها، موضوع حقوق مالک و دفاع از حقوق اموال صنعتی بوجود می‌آید. جالب توجه است که در سال 1983، ریاست جمهور امریکا اساسنامه‌ی سیاست دولت را امضاء کرد که برای پیشرفت بازاری