پایان نامه با کلمات کلیدی امیرالمؤمنین?، بیت?، بررسی

است.
238میبدی، رشیدالدین، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج‏7، ص: 49تا51
239 برای آگاهی بیشتر از روایات ذکر شده در این ادله مجمع الزوائد9/204، الریاض النضره: 2 / 183، ذخائر العقبی: 29 ـ 31، کنز العمّال، 6 متقی هندی، /153، 7/313، فیض القدیر: 2 / 215، 4 / 421، کنوز الحقائق: 29 / 124، الصواعق المحرقه: 74.
240 کشف الأسرار و عده الأبرار، ج‏1، ص: 180
241دیلمی، ارشاد القلوب ج 2، ص 25و 26؛ الانوار النعمانیه، ج 2، ص 371، المناقب المرتضویه، ص 364؛ بحرانی، سید هاشم، حلیه الابرار، ج 2، ص180 وقمی در منتهی الآمال، ص محجه البیضاء، ج1، ص 397و 398، انوار النعمانیه، ص‏342؛ و همچنین کتاب های فقهی؛ مثل عروه الوثقی، بحث عبادات، باب صلاه.
242 حیات عارفانه امام علی?، 62 – 64، با تغییر و تلخیص.
243ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 27، دار احیاء الکتب العربیه.
244 با استفاده از حیات عارفانه امام علی?، ص62 – 64؛ ، امامت و رهبری استاد مطهری با استفاده از ص‏180 و 181.
245میبدی، رشیدالدین، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج‏2، ص: 598
246 میبدی، رشیدالدین، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج‏5، ص: 454
247 یـا عـلی ان الله قد زینک بزینه لم یزین العباد بزینه احب منها و هی زینه الا برار عند الله و هی الزهد فی الدنیا فجعلک لا ترز من الدنیا شیئا و لا ترز الدنیا منک شیئا، روائدالسحطین، ج 1، ص 136، باب 22، حدیث 100 و مناقب ابن مغازلی، ص 105، حدیث 148.
248 متقی هندی، کنزالعمال، ج 13، ص 185، حدیث 36552.
249 مناقب خوارزمی، ص 118، حدیث 130 فرائدالسحطین، ج 1، ص 352، باب 66، حدیث 277
250 مسند امام احمد بن حنبل، ج 1، ص 78.
251 متقی هندی، کنزالعمال، ج 13، ص 178، حدیث 36531 و مناقب خوارزمی، ص 121، حدیث 135.
252میبدی، رشیدالدین، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج‏6، ص: 244
253 بقره /245
254میبدی، رشیدالدین، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج‏1، ص: 664 و 663
255 همان
256 همان
257 میبدی، رشیدالدین، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج‏5، ص: 545، روی انّ علی بن الحسین? قال لرجل من اهل الشّام أ قرأت القرآن؟ قال نعم، قال أ فما قرأت فی سوره بنی اسرائیل: “وَ آتِ ذَا الْقُرْبی‏ حَقَّهُ” قال و انّکم للقرابه الذی امر الله ان یؤتی حقّه، قال نعم.
258 مجمع البیان،ج/6،ص/243، فرات بن ابراهیم کوفی ،تفسیر فرات کوفی ص/239،السید ابو الحمد مهدی بن نزار الحسینی قال حدثنا ابو القاسم عبید الله بن عبد الله الحسکانی قال حدثنا الحاکم الواحد ابو محمد قال حدثنا عبد الله عمر بن احمد بن عثمان ببغداد شفاها قال اخبرنی عمر بن الحسن بن علی بن مالک قال حدثنا جعفر بن محمد الاحمسی قال حدثنا حسن بن حسین قال حدثنا ابو معمر سعید بن خثیم و علی بن القاسم الکندی و یحیی بن یعلی و علی بن مسهر عن فضیل بن مرزوق عن عطیه العوفی عن ابی سعید الخدری قال لما نزل قوله: “وَ آتِ ذَا الْقُرْبی‏ حَقَّهُ” أعطی رسول الله فاطمه فدکا.
259 یونس /35
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌و
‌ه
نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین? و اهل بیت? در تفسیر کشف الأسرار…………………………………..2
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین? و اهل بیت? در تفسیر کشف الأسرار…………………………………..6
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………7
نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین? و اهل بیت? در تفسیر کشف الأسرار…………………………………20
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………17
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………19
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………21
بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی الأمر) در کتاب تفسیر المنار…………………………………………32
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………31
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………35
نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین? و اهل بیت? در تفسیر کشف الأسرار…………………………….86
فصل دوم: فضایل امیرالمؤمنین? واهل بیت? درآیات…………………………………………………………………………….85
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………87
فصل سوم: فضایل امیرالمؤمنین? واهل بیت? دراحادیث……………………………………………………………………….109
نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین? و اهل بیت? در تفسیر کشف الأسرار……………………………..110
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین? و اهل بیت? در تفسیر کشف الأسرار………………………………144
فهرست منابع و مؤاخذ……………………………………………………………………………………………………………………………119