پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، مبدأ و معاد، عقد ازدواج

چرا که عنصری گوهرین تربیت سازندگی انسان است، چنانکه برای زندگی مفیدو مؤثر باشد(رفیعی، 1388: 90)
تربیت مخاطب امر و نهی در پذیرش آن تأثیر دارد و چنانچه امر و نهی به عنوان هنجاری مورد قبول باشد امر و نهی پذیرفته می شود.

2-3-7- عملکرد ارگان های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر
یکی از عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهی از منکر نحوه عملکرد نیروهایی است که در این حوزه فعالیت دارند. چنانکه می دانیم جهت امر به معروف و نهی از منکر ارگانی تحت عنوان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که توضیحاتی در این ارتباط داده می شود:
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر که متشکل از ارکان زیر است؛
الف: رئیس
ب: شورا
ج: دبیر
د: معاونت ها
ه: دفاتر ستادی
ریاست شورای ستاد به عهده امام جمعه استان یا نماینده ولی فقیه و نایب رئیس ستاد، استاندار می باشد و در اولین جلسه ستاد دبیر و عضو معتمد مردمی مشخص می شود .
اعضای شورای ستاد در استان به دو دسته ثابت و متغیر به شرح زیر تقسیم می شود : اعضای ثابت شورای ستاد در استان ها ؛ امام جمعه، مدیر کل آموزش و پرورش، استاندار، رئیس دادگستری، مدیر کل ارشاد اسلامی، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج استان، رئیس سازمان تبلیغات، فرماندهی نیروی انتظامی، دادستان انقلاب اسلامی، مدیر کل صدا و سیمای استان، مدیر کل اداره اطلاعات، یک و یا دو نفر از شخصیت های روحانی و معتمد مردمی
اعضاء متغیر ستاد: این اعضاء به وسیله ریاست یا دبیر ستاد برای شرکت در جلسات بر حسب تناسب موضوع و تخصص و وظایفی که در اجرای طرح به عهده خواهند داشت و یا در مسائل فنی ، اداری ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی دارای تخصص و تجربه باشند و یا دارای اطلاعات دیگری باشند که حضورشان در جلسه با نظر اکثریت مؤثر و لازم تشخیص داده شود دعوت می شود. 36
لازم به ذکر است هماهنگی و همکاری نیرو های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در مراحل نظری و علی الخصوص در مراحل اجرایی در اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر بسار اثرگذار می باشد.

2-3-8- روش های عملی
تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر به دو روش مستقیم و غیرمستقیم معولا صورت می گیرد در حالیکه روش غیرمستقیم مؤثر و نافذتر است و اگر این روش پشتوانه روش مستقیم نباشد آن روش کارائی و تأثیر نخواهد داشت.
روش گفتاری همان تبلیغ ظاهری به وسیله گفتار و امثال آن است، اما روش غیرمستقیم این است که مبلّغ یا آمر و ناهی خود به آنچه می گوید با عمل، دیگران را به سوی اجرای احکام اسلامی سوق دهد .
“کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم لیروا منکم الورع و الاجتهاد، والصلاه و الخیر فان ذلک داعیه” (عاملی ، ج 11 : 194)؛ مردم را با غیر زبان خود دعوت کنید، تا پارسایى و سخت کوشى و نماز و خوبى را از شما ببینند؛ زیرا این ها، خود [بهترین] مبلّغند.
امر به معروف و نهی منکر چنانچه سیاست پشت پرده را عهده دار شود و افراد جامعه را به وسیله ی رفتار و اعمال به انجام معروف سوق دهد می تواند بسیار تأثیرگزارتر باشد.

2-3-9- خصوصیات آمر و ناهی
از دیگر عوامل مؤثر در امر و نهی ویژگی ها و حسن های آمر و ناهی می باشد کسی که دیگران را به خوبی ها و ارزش ها دعوت می کند ، یا آنان را از گناهان و زشتی ها و مفاسد نهی می کند، برای آن که در این دعوت موفق باشد، باید صفات و شرایطی داشته باشد.
امام صادق (ع): “انما یامر بالمعروف و ینهى عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال : عالم بما یامر به تارک لما ینهى عنه، عادل فیما یامر عادل فیما ینهى، رفیق فیما یامر رفیق فیما ینهى به” (عاملی، ج‏11: ‏403)
به فرموده این امام عزیز کسى امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند که سه ویژگى در اوست: به آنچه بدان دعوت مى‏کند آگاهى دارد و از آنچه باز مى‏دارد کناره مى‏گیرد، در امر و نهى خود مرز عدالت را پاس مى‏دارد و با نرمى و مهربانى امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند .
با توجه به این که اوّلین وظیفه انبیا، دعوت است، دعوت باید جهت الهى داشته باشد (قرائتی،1383، ج‏6: 475).
مهمترین وظیفه ای که در صراط امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد این است که باید نیروهای مؤمن و حزب الله و آمر به معروف و ناهی از منکر و آنهایی که انگیزه دارند، باید در نظام اسلامی در صحنه باشند و همه جا باید حضور داشته باشند ( فریضه عظیمه یا امر به معروف و نهی از منکر،1373 : 36).
چنانکه در همه ی افعال ما نیازمند جهت الهی داشتن هستیم در امر به معروف و نهی از منکر که جایگاه بسیار بالایی دارد و ضامن تحقق سایر احکام هست این نیز باید مدنظر گرفته شود.
بندگان رحمان، جهل جاهلان را با جهل مقابله نمى‏کنند( طباطبایی، 1374، ج‏15: 331 ) :” و هنگامى که جاهلان آنها را مورد خطاب قرار مى‏دهند و به جهل و جدال و سخنان زشت مى‏پردازند در پاسخ آنها” سلام” مى‏گویند” ” وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً” (فرقان/63)
سلامى که نشانه بى اعتنایى توأم با بزرگوارى است، نه ناشى از ضعف، سلامى که دلیل عدم مقابله به مثل در برابر جاهلان و سبک مغزان است، سلام وداع گفتن با سخنان بى رویه آنها است، نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند دوستى است، خلاصه سلامى که نشانه حلم و بردبارى و بزرگوارى است. (مکارم شیرازی، 1374، ج‏15: 149)
این پاسخى است عاقلانه و توأم با اینکه شاید موجب ادب کردن سبک مغزان و نااهلان گردد. (نجفی خمینی، 1398، ج‏14: 267)
اخلاق مسلمین این بود که با جاهلان سرسرى نمی کردند. ابن عباس مى‏گوید: در برا
ب
ر کسى که جهالت میکرد، جهالت نمی کردند. حسن گوید: روزها که در میان مردم منتشر مى‏شدند، اخلاقشان این بود. (طبرسی، 1360، ج‏17: 223)
امر و نهی همراه با مشکلات و سختی های زیادی است، داشتن صبر و حوصله، عدم مقابله با شخص خطاکار و سخن گفتن به نحوی که شخص خطاکار را بیشتر شرمنده کند تا این که آتش او را برای مقابله شعله ور سازد، بیان کننده این مطلب می باشد که می توان با نحوه ی بیان امر و نهی، الفاظ به کار برده در آن و همچنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری آمران و ناهیان بتوان موجب اثر بخشی بیشتر امر و نهی شد. در منابع دینی به صفاتی مانند: ایمان، اخلاص،آگاهی و بصیرت، شکیبایی و بردباری اشاره شده است که به نظر می رسد برای کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، داشتن متانت، حیاء و عفاف در نگاه و رفتار در برخورد با بانوان از اهمیت ویژه برخورداراست.

2-3-10- اعتقادات مخاطب
یکی دیگر از عواملی که سبب می شود اثرپذیری امر و نهی در حوزه حجاب ارتقاء یابد اعتقادات مخاطب امر و نهی است. لازم به ذکر است اعتقاد از ریشه عقد به معناى بستن، پیوندزدن و گره‏ خوردن دو چیزی است که به هم ضمیم شده (مصطفوی، 1368، ج8: 189) چه در امور مادى باشد، مانند پیوند جوانه درختى به شاخه درخت دیگر و چه در امور اعتبارى و معنوى مانند عقد ازدواج و پیوند همسری. عقیده، باوری آدمی است که به ذهن، فکر و جان او بسته شده و پیوند خورده است. از این رو، اعتقاد به معنی “باور داشتن، عقیده داشتن، گرویدن به یک دین و آیین آمده است” ( معین، 1371، ج 1: 302) از آن جا که زیربناى همه جهت‏گیرى‏هاى انسان در زندگى عقاید و باورهاى اوست که بالاترین نقش را در زندگى فردى و اجتماعى ایفاء می نماید، شیوه ی بیانی قرآن کریم در تشریع مقررات اسلامی آمیختگی بیان احکام و قوانین با معارف توحیدی و توجه دادن به مبانی اعتقادی مانند: مبدأ و معاد واسماء وصفات الهی به ویژه در پایانه های آیات است. مقصود از اعتقادات مخاطب در این پژوهش آن است که باورهای اصیل توحیدی افرادی که در زمینه حجاب مورد امر و نهی قرار می گیرند در اثربخشی این فریضه تأثیر گذار است از این رو، تلاش برای تعمیق و تقویت مبانی اعتقادی مردم به ویژه بانوان در بهبود وضعیت عفاف و حجاب و کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر در این بخش یک ضرورت است.

2-4- آسیب ها و آفت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب
آسیب ها و آفت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، هرگونه آفت و خطر و گزند و ناراحتی که ممکن است به این دو ، واجب الهی ، در مرحله ی شناخت و اجرا ، از ناحیه ی اجرا کننده و اجرا شونده ، وارد آید و این عمل ظریف را با اشکال و گزند و آسیب مواجه کند، می باشد.
اساس و پایه ی دین مبین اسلام ، معرفت و آگاهی است، چرا که تحت سایه ی علم و دانایی زندگی دنیوی و اخروی بشر از ارزش واقعی برخوردار می شود ، لذا اولین وظیفه ای که در اعتقادات اسلامی متوجه انسان می گردد ، شناخت و آگاهی از حقیقت اصول اعتقادی است و نباید غفلت کرد که در منابع اسلامی ، یکی از علل تباهی ، جهل و نادانی معرفی شده است ؛ بنابراین آسیب های معرفتی را می توان به عنوان دسته ای از آسیب های این حوزه شناسایی کرد.

شکل(2-5) مدل آسیب های معرفتی مطرح شده امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب

مأخذ: یافته های تحقیق

همیشه نمی توان همه ی تقصیرها را به گردن افراد اهل خلاف یا جامعه و یا تبلیغات مسموم انداخت ، بلکه گاهی باید به خودمان و بیندیشیم و ببینیم آیا ما در نوع امر به معروف همان روش اولیای خدا را داریم؟ شناخت آسیب های ناشی یا وارد بر امر به معروف و نهی از منکر منکر و علی الخصوص آسیب های شیوه های اجرایی آن به تحقق این فریضه کمک شایانی می کند.

شکل (2- 6) مدل آسیب های مطرح شده مربوط به روش اجرای امر به معروف و نهی از منکر

مأخذ: یافته های تحقیق

در شکل (2-6) شبهاتی مطرح شده در مصاحبه های اولیه که جهت طراحی پرسش نامه صورت گرفته است به صورت مدل ارائه شده است و در فصل چهار در تحلیل داده ها بررسی شده اند و نمودار فراوانی آنها جهت تکمیل پژوهش ارائه شده است.
شکل (2-7) مدل مسائل و شبهات مطرح شده ی مربوط به امر و نهی در حوزه حجاب

مأخذ: یافته های تحقیق

فصل سوم
روش شناسی

در این فصل فرضیات، متغیر ها، روش تحقیق، شیوه انجام پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، تکنیک جمع آوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها، اعتبار تحلیل و قابلیت اعتماد تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیر ها شرح داده شده است.

3-1- نوع تحقیق
معمولا تحقیقات را بر حسب نوع، به سه دسته بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم می کنند که این تحقیق بر اساس یا با در نظر گرفتن معیار کاربرد، جزء پژوهش های کاربردی است. پژوهش کاربردی، پژوهشی است که در جهت ارضائ کنجکاوی ژرف پژوهشگر، بلکه حل مسئله ای فردی، گروهی یا اجتماعی انجام پذیرد در این نوع پژوهش ها، با توجه به فوریت نتیجه گیری، رابطه ای منطقی بین کار پژوهش و جامعه پدید می آیدو به همان ترتیب و در همان زمان که محقق به پژوهش می پردازد، در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز هست (ساروخانی،1388، 73) این دسته بندی را دسته بندی تحقیقات
به حسب هدف نیز دانسته اند (سرمد و دیگران، 1383: 79)
در این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء امر به معروف و نهی از منکر در حوزه جاب هستیم و این تحقیق از نوع کابردی است.

3-2- روش تحقیق
ترزال بیکر در ” نحوه انجام مطالعات اجتماعی” تحقیقات را به سه دسته تقسیم میکند:
1- تحقیقات میدانی مشارکتی و مشاهده ای، برای درک و شناخت یک واحد اجتماعی تام نظیر یک گروه سازمان و مناسبات درونی آن
2- تحقیقات آزمایشی
3- تحقیقات پیمایشی که یک روش گردآوری اطلاعات است که با آن گروهی از افراد انتخاب شده به منظور پاسخگویی به تعدادی از سولات همانند، مورد پرسش قرار می گیرند. (بیکر، 1377: 20)
این تحقیق برپایه رویکرد کمی در تحقیقات اجتماعی قرار دارد و برای جمع آوری داده ها مورد نیاز از شیوه پیمایشی37 استفاده شده است، دواس ویژگی بارز پیمایش را شیوه گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها دانسته است (دواس، 1384: 13) اینگونه پژوهش به توصیف جامعه براساس یک یا چند متغیر می پردازد. (سرمد و دیگران، 1383: 83)
از نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *