منبع مقاله درباره حمایت خانواده

ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
در قانون حمایت خانواده قانونگذار توجهی به اجداد پدری والاقرب و فالاقرب نکرده و پدر و مادر را مسئول پرداخت نفقه دانسته است. البته باید توجه داشت ماده 12 قانون حمایت از خانواده در خصوص نحوه پرداخت نفقه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، یعنی بعد از طلاق و جدایی زن و مرد میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 1199 قانون مدنی در صورت فوت یا عدم قدرت مادر، نفقه اولاد بر عهدۀ اجداد و جدات مادری و جدات پدر میباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب.

طبق ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلۀ اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم کند. مطابق ماده 1198 قانون مدنی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه بدهد؛ بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکین باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
بنابراین جنین در صورتی مستحق نفقه است که ندار باشد و اگر دارا باشد میتواند نفقه او را از مال خودش پرداخت کرد. ماده 1204 قانون مدنی مقرر میدارد: «نفقه اقارب عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت منفق.» طبق ماده «1165» ق. م: «طفل متولد از نزدیکى بشبهه فقط ملحق بطرفى میشود که در اشتباه بوده و در صورتى که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود».بنظر میرسد در صورتى که طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم بپرداخت هزینه وضع حمل و ایام نقاهت زن در اثر آن، و همچنین نفقۀ طفل خوا هد بود. مثلًا هرگاه مردى از زنى که شوهرش مرده خواستگارى بنماید و زن اظهار دارد که در عده است، مرد که از حکم عده آگاه بوده میگوید، عده قانونى سه ماه است و تمام شده و از عده خارج شده‌اى، زن بگفتۀ او اعتماد میکند و با او ازدواج کرده نزدیکى مینماید و فرزندى از آنها متولد میشود هزینۀ وضع حمل و همچنین نفقۀ طفل بعهدۀ پدر است.
البته باید توجه داشت آنچه به عنوان اجزای نفقه در قانون شمرده شده است، نمونهای از
مهمترین نیازمندیهای زندگی است و جنبۀ انحصاری ندارد. پس هزینه بهداشت و درمان و رفت و آمد و سوخت را باید بر آن افزود. حال پس از مشخص شدن موضوع نفقه جنین به بررسی آن در صور مختلف انحلال نکاح میپردازیم.

الف : نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن
طبق ماده 1109 قانون مدنی اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
با در نظر گرفتن این که شوهر در طلاق بائن حق رجوع ندارد؛ از جهت تعلق گرفتن نفقه در صورت وجود حمل برای زن دو نظر وجود دارد:
نفقه متعلق به مادر است.
نفقه متعلق به حمل است.

هر یک از این موارد آثار متفاوتی دارد. اگر نفقه را متعلق به مادر بدانیم، به استناد ماده 1206 قانون مدنی زن میتواند برای نفقه زمان گذشته خود نیز طرح دعوی کند. در صورتی که اگر نفقه را متعلق به حمل بدانیم، نفقه دوران گذشته را نمیتوان از پدر گرفت. طبق این نظر اگر حمل دارایی داشته باشد، بدواً از دارایی خود او نفقهاش پرداخت میشود. در غیر این صورت آن را پدر، و در صورت عدم استطاعت پدر، جد پدری میپردازد. برخی از استادان معتقدند که قانون مدنی از نظر اول پیروی کرده است و طبق نظر آنها «نفقهای که شوهر در زمان حمل به زن میدهد، برای تأمین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل میشود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد. به همین دلیل بر نفقه اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست. »
برخی از استادان نیز نفقه را متعلق به جنین میدانند، نه مادر. آنها میگویند وقتی که ماده 1109 قانون مدنی اشاره دارد به این که نفقه را به حامل بدهید. معنی آن این است که به خاطر و به دلیل حمل نفقه را به حامل بدهید، پس در نتیجه نفقه متعلق به حمل است. ولی با توجه به فصل هشتم قانون مدنی که عنوان فصل حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر میباشد، مواد 1102 قانون مدنی الی 1109 و 1117 الی 1120 که همگی مشعر بر تکلیف شوهر به دادن نفقه زن میباشد و همچنین مفاد ماده 1109 قانون مدنی که اذعان داشته اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.میتوان استنباط کرد منظور قانونگذار در این ماده حق ن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *