منبع تحقیق درباره سازمان ملل

کشورهای در حال توسعه در حمل و نقل جهانی تجارت بین‌المللی را ترغیب نموده،
همچنین با یادآوری اینکه بر اساس کنوانسیون 1985 ژنو در مورد دریاهای آزاد و کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به قانون دریا بایستی یک ارتباط واقعی بین کشتی و دولت پرچم وجود داشته باشد و با آگاهی به وظایف دولت پرچم در رابطه با اعمال موثر حاکمیت خود و کنترل کشتی‌هایی که پرچم آن را برافراشته‌اند بر اساس اصول ارتباط واقعی،
با اعتقاد به اینکه بدین منظور دولت پرچم بایستی دارای اداره ملی امور دریایی صلاحیت‌دار و متناسب باشد،
همچنین با اعتقاد به اینکه به منظور اعمال موثر وظیفه کنترل خود دولت پرچم بایستی اطمینان حاصل نماید که آنهایی که بر طبق دفتر ثبت مسئولیت مدیریت و عملیات کشتی را بر عهده دارند به سهولت قابل شناسایی و پاسخگو باشند.
ضمناً با اعتقاد به اینکه اقدامات مربوط به مسئول شناختن اشخاص نسبت به کشتی‌هایی که آسان‌تر قابل شناسایی و پاسخگو باشند می تواند برای مقابله با کلاهبرداری دریایی کمک نماید،
ضمن تایید مجدد، بدون مغایرت با این کنوانسیون، که هر دولت راساً شرایط مربوط به اعطای ملیت خود به کشتی‌ها، ثبت کشتی‌ها در سرزمین خود و حق برافراشتن پرچم خود را معین خواهد نمود،
ترغیب شده به وسیله علاقه‌مندی دول حاکم با استفاده از روح درک و همکاری متقابل به حل تمام مسائل مربوط به شرایط اعطای ملیت به کشتی‌ها و ثبت آنها،
با توجه به اینکه هیچ موردی در این کنوانسیون پیش‌بینی‌های قوانین و مقررات ملی اعضای متعاهد این کنوانسیون را، که مازاد بر پیش‌بینی‌های مندرج در اینجا باشند، تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد.
با علم به زمینه‌های تخصص آژانس‌های تخصصی و سایر موسسات سیستم ملل متحد که در اسناد اساس‌نامه‌ای مربوط به آنها آمده‌اند، با در نظر گرفتن ترتیباتی که امکان دارد بین سازمان ملل متحد و آژانس‌ها و بین هر کدام از آژانس‌ها و موسسات در زمینه‌های خاصی به عمل آمده باشند،
به قرار زیر توافق نموده‌اند :
ماده 1 – اهداف
به منظور اطمینان یا، بر حسب مورد، تحکیم ارتباط واقعی بین یک کشور و کشتی‌های تحت پرچم آن، و به منظور اعمال حاکمیت موثر و کنترل آن بر این گونه کشتی‌ها در رابطع با قابلیت شناسایی و پاسخگو بودن مالکین و بهره‌برداران همچنین در رابطه با مسائل اداری، فنی، اقتصادی و اجتماعی، دولت پرچم بایستی پیش‌بینی‌های مندرج در این کنوانسیون را اعمال نماید.

ماده 2 – تعاریف
به منظور اهداف این کنوانسیون :
“کشتی” عبارت است از هرگونه شناور دریارو هدایت شونده با نیروی محرکه خود که جهت حمل و نقل کالا، مسافر، یا هر دو در تجارت دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد به استثنای شناورهای با ظرفیت ناخالص ثبت شده زیر 500 تن ؛
“دولت پرچم” عبارت است از دولتی که کشتی پرچم آن را افراشته و مجاز به برافراشتن آن است ؛
“مالک” یا “مالک کشتی”، مگر در مواردی که مشخصاً طور دیگری ذکر شده باشد، عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که در دفتر ثبت کشتی‌های دولت ثبت به عنوان مالک کشتی ثبت گردیده باشد؛
“بهره‌بردار” عبارت است از مالک یا اجاره‌کننده کامل کشتی، یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر مسئولیت‌های مالک یا اجاره‌کننده کامل کشتی رسماً به وی واگذار گردیده باشند؛
“دولت ثبت” عبارت است از دولتی که کشتی در دفتر ثبت کشتی‌های آن وارد شده است؛
” دفتر ثبت کشتی‌ها” عبارت است از دفتر یا دفاتر رسمی که در آن جزییات مندرج در ماده 11 این کنوانسیون ثبت شده باشند؛
“اداره ملی امور دریایی” عبارت است از هر سازمان یا موسسه دولتی که زیر نظر دولت بر اساس قوانین آن تاسیس شده و در اجرای آن قوانین، از جمله مسئولیت‌های آن اجرای موافقت‌های بین‌المللی مربوط به ترابری دریایی و اعمال مقررات و استانداردهای مربوط به کشتی‌های تحت حاکمیت و کنترل خود می‌باشد؛
“اجاره کامل کشتی” عبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *