مقاله رایگان درباره مالیات بر ارزش افزوده

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه باشد
کالایی با وجود استفاده از آن در قلمرو سوئیس به دلیل ابطال معامله مجدداً صادر شود در این صورت استرداد شامل مالیات محاسبه شده بر مابه‌ازای متعلقه بابت استفاده از کالا یا بابت کاهش ارزش کالا (به علت استفاده از آن) یا مالیات بر حقوق گمرکی مسترد نشده نمی‌گردد
استرداد فقط در شرایط زیر پذیرفته می‌شود:
اگر صادرات مجدد تا پنج سال پس از پایان سال رسمی که طی آن مالیات وصول شده است صورت گیرد

ثابت شود کالایی که مجدداً صادر شده همانند کالایی است که قبلاً وارد شده است
در برخی موارد استرداد منوط به تسلیم اظهارنامه به نحو صحیح و طبق قانون در خارج از کشور است. درخواست استرداد باید در هنگام ترخیص گمرکی کالاهای صادراتی ارائه شود.
سازمان مالیات بر ارزش افزوده دارای سیستم رایانه‌ای ثبت و سیستم رایانه‌ای تصمیم گیری یا اطلاعات مورد نیاز جهت مطالبه و دریافت مالیات است این اطلاعات شامل سوابق تعقیب اداری و قضایی و نیز مجازات‌ها است. سازمان مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اطلاعات را از سیستم ثبت دریافت و به اداره گمرک ارائه دهد تا جهت مطالبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده اقدام شود. مقررات اجرایی لازم در مورد به کارگیری سیستم ثبت رایانه‌ای و نیز سیستم رایانه‌ای تصمیم گیری، طبقه بندی داده‌های دریافتی، دسترسی به داده‌ها، اجازه پردازش، مدت نگهداری و نیز بایگانی و امحاء داده‌ها و همچنین سازمان اداری مربوطه از طرف مجلس تعیین می‌گردد
ادارات مالیاتی، کانتون‌ها، مناطق و کمون‌ها و نیز سازمان مالیات بر ارزش افزوده به طور متقابل یکدیگر را در انجام وظایف خود حمایت می‌کنند آنها باید اطلاعات کاری خود را به طور رایگان در اختیار یکدیگر قرار داده و اجازه بازدید پرونده را بدهند
ادارات سرپرستی کل ادارات و نهادهای رسمی مستقل و همه ادارات کانتون‌ها و مناطق و کمون‌ها و نیز سازمان‌هایی با وظایف حقوقی ـ عمومی موظف به ارائه اطلاعات به سازمان مالیات بر ارزش افزوده هستند در صورتی که این اطلاعات جهت اجرای قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نیز مطالبه مالیات حائز اهمیت باشند می‌بایست به طور رایگان ارائه گردند. از ارائه اطلاعات تنها هنگامی می‌توان سرباز زد که با این کار منافع عمده عمومی به خصوص امنیت داخلی و خارجی کشور و یا کانتونها مورد تهدید قرار گیرد.
سازمان مالیات بر ارزش افزوده بر ثبت اشخاص مشمول مالیات و نیز محاسبه مالیات و پرداخت‌های مالیاتی نظارت دارد. باید به این سازمان اجازه دسترسی به دفاتر مالی و حسابداری و نیز سایر مدارک مرتبط داده شود. این موارد در مورد اشخاص ثالث مکلف به ارائه اطلاعات نیز صادق است.
سازمان مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ جایگاه اداری و یا بنا به درخواست شخص مشمول مالیات کلیه تصمیمات مربوط به مطالبه مالیات را اتخاذمی کند به خصوص هنگامی که:
الف ) وضعیت تکلیف مالیاتی و یا میزان مالیات متعلقه مورد اختلاف باشد
ب ) وضعیت یا میزان مطالبات مالیاتی و یا تعهدات مالی مشترک کسر مالیات پرداختی و یا حق دریافت مالیات استردادی مورد اختلاف باشد
ت ) شخص مشمول مالیات و یا شخص با مسئولیت مشترک مالیات را پرداخت نکند
ث ) از سوی شخص مشمول مالیات سایر وظایف قبول نشوند و یا تکالیف ادا نشوند تکالیفی که بر پایه این قانون و یا بر پایه دستورالعمل‌ها و مصوبات ایجاد شده باشند
ج ) برای یک مورد خاص تکالیف پیش پرداخت مالیات، بدهی مالیاتی، حق استفاده از کسر مالیات پرداختی مأخذ محاسبه مالیات، نرخ مالیاتی اعمال شده و یا تعهدات مالی مشترک تشخیص رسمی مورد تقاضا باشد و یا لازم به نظر آید.
اگر مطالبه مالیات، بهره و هزینه‌ اخطاری‌ها بدون جواب بمانند، مراحل اجرایی وصول مالیات به جریان انداخته می‌شود مراحل قانونی ورشکستگی و یا ارثیه به قوت خود باقی است سازمان مالیات بر ارزش افزوده مسئول رفع اعتراض حقوقی می‌باشد و اگر مطالبه مالیات و یا جریمه هنوز به لحاظ قانونی قابل اجرا نباشد و انکار گردد تا هنگام صدور حکم حقوقی ـ‌ اجرایی ترتیب قطعی مراحل حفظ خواهد شد احکام حقوقی اجرایی سازمان مالیات بر ارزش افزوده در مورد مالیات بهره، هزینه‌ها و جرایم همردیف احکام اجرایی دادگاه در مورد اخذ بدهی‌ها و ورشکستگی می‌باشد در این موارد مسئولیت با قاضی کانتون است مطالبه مالیات بدون توجه به آن که در فهرست عمومی و یا در صورتحساب قید گردد پابرجاست.
سازمان مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند مالیات و بهره را حتی اگر به لحاظ قانونی تعیین نشده و یا موعد مقرر آن نرسیده باشد بر اساس شرایط خاص وصول نماید علاوه بر این بعضی از اقدامات خاص جهت وصول مالیات در مورد مازاد مالیات پرداختی قابل کسر پیش بینی شده است.
مالیات بر واردات از سوی اداره کل گمرک همزمان با عوارض گمرکی بر واردات مطالبه می‌گردد تا زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده ضابطه دیگری در نظر نگیرد در مورد مطالبه مالیات بر واردات مصوبات جاری در قوانین گمرکی اعمال می‌گردد.
در چارچوب مراحل حقوقی بخشودگی سازمان امور مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند با این بخشودگی موافقت نماید. (ماده 92 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

در قانون مالیات بر ارزش افزوده سوئیس مقررات جزایی در بخش 6 وضع گردیده است:
به موجب ماده (96) این قانون مقرر گردیده
هر شخصی که سهواً یا عمداً مالیات مطالبه شده از سوی دولت را به یکی از طرق ذیل کاهش دهد مکلف به پرداخت جریمه تا میزان 400000 فرانک می‌باشد.
با عدم اظهار صورتحساب‌ها در دوره مالیاتی، اظهار صورتحساب‌‌ها در زمره عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف از پرداخت مالیات که موجب عدم دریافت مالیات می‌گردد، عدم اظهار کل فرو‌ش‌های مشمول مالیات یا اظهار هزینه‌هایی که موجب کسر مالیات‌ بر نهاده‌ها‌ گردد
منظور نمودن استردادهای نادرست
منظور نمودن تخفیفات غیر موجه
در صورتی که مالیات در خصوص بند یک کتمان گردد و به موجب آن به عنوان مالیات بر نهاده کسر گردد جریمه تا میزان 800000 فرانک محاسبه خواهد شد.
هر شخصی که موجب کاهش مالیات دولت با اظهار صورتحساب‌های مربوطه در صورتی که صورتحساب‌های موضوعه برخلاف قوانین دستورالعمل‌های صادره از مقامات و رویه‌های اجرایی انتشار یافته است و اطلاعات مربوطه را هم به مقامات اظهار ننموده در این صورت شخص مکلف به پرداخت چریمه تا میزان 200000 فرانک است در صورتی که تخلف مربوطه عمدی نباشد شخص مکلف به پرداخت جریمه تا میزان 20000 است
هر شخصی که موجب کاهش مالیات مطالبه از سوی مقامات به طرق ذیل شود مشمول جریمه تا میزان 800000 فرانک است
عمداً یا سهواً اطلاعات کالاهای وارداتی را اختفاء نماید
عمداً یا سهواً اطلاعات نادرست به مقامات در طی رسیدگی‌ها ارائه نماید
شروع به فرار مالیاتی یک جرم محسوب می‌شود
لازم به ذکر است مقرراتی نیز نسبت به تشدید مجازات‌ها در خصوص فرار مالیاتی (موضوع ماده 97)، نقض مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی (موضوع ماده 98)، تعدد جرایم و همچنین مقرراتی در خصوص وصول مالیات‌ کالاهایی که مالیات آن پرداخت نشده پیش بینی گردیده است
3 ـ مزایای اجرایی این نظام مالیاتی
ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور سوئیس ـ به دلیل وسیع بودن مبنای مالیات بر ارزش افزوده می‌توان این مالیات را با نرخی کمتر بر کلیه فروش‌های مرتبط با بخش‌های مختلف اعمال نمود. به دلیل پایین بودن نرخ آن در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا،ا انگیزه فرار مالیاتی را کاهش داده است. نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در برخی از کشورها به‌صورت تک‌نرخی و در برخی دیگر به‌صورت چند نرخی اعمال می‌شود. در اغلب کشورها (ازجمله جامعه اقتصادی اروپا) ساختار نرخ‌گذاری دوگانه اعمال می‌شود. این ساختار شامل یک نرخ عمومی بر کالاها و خدمات و یک نرخ پایین‌تر از آن بر موادغذایی، دارو، سوخت منازل، کتاب‌ها، مجلات و حمل‌ونقل عمومی است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور سوئیس به‌عنوان ابزار و اهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی مالیات به‌طورکلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور خاص مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه کشورهای مجری مالیات بر ارزش‌افزوده از جمله سوئیس نشان داده است که هر قدر نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده پایین‌تر باشد، هزینه‌های اجرایی وصول آن کاهش می‌یابد و این انگیزه‌ای قوی برای اتخاذ نرخ‌های پایین‌تر است. (نرخ اصلی 8% و سایر نرخ‌ها 8/3، 5/2) درواقع، ‌هزینه‌های اجرایی وصول مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با میزان نرخی انتخابی است. البته این موضوع نافی این مطلب نیس که اعمال نرخ‌های بالاتر ضمن افزایش میزان درآمدهای حاصله،‌ هزینه‌های اجرایی وصول را نیز افزایش می‌دهد. انتخاب نرخ‌های پایین‌تر نیز اگرچه منجر به کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود، اما میزان درآمدهای وصول شده تحت این نرخ‌ها قابل توجه نخواهد بود.
1- نرخ استاندارد: به نرخ عمومی مالیات بر ارزش‌افزوده که بیشتر کالاها و خدمات با اعمال آن مشمول مالیات می‌شوند، اطلاق می‌شود. که در کشور سوئیس (8%) هشت درصد می‌باشد.
2-  نرخ زیر استاندارد: این نرخ پایین‌تر از نرخ استاندارد بوده و در مواردی که نرخ‌گذاری دوگانه اعمال می‌شود به کار می‌رود. هدف از این نرخ‌گذاری اعمال نرخی کمتر از نرخ عمومی بر کالاهای مصرفی ضروری است که به طور عمده توسط اقشار کم‌درآمد مصرف می‌شود. به‌طورکلی این نرخ در موارد حمایتی اعمال می‌شود. که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور سوئیس بابت عرضه و فروش (آب لوله کشی، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، دام، طیور و ماهی و حبوبات، بذر ریشه‌ها (کاشتنی) و پیاز (کاشتنی)، گیاهان زنده، قلمه‌ها و جوانه‌ها (برای پیوندها) گل‌های شاخه بریده، خوراک و پوشال حیوانات، اسیدهای مصرفی در سیلوها و کودها، داروها، روزنامه‌ها مجلات،خدمات ارائه شده از شرکت‌های رادیویی و تلویزیونی، خدمات در زمینه کشاورزی (5/2%) و نرخ مالیات بر درآمد خدمات مهمانپذیر، هتل‌ها، مراکز استراحتی درمانی و مکان‌های مشابه (8/3%) است.
ـ معافیت صادرات در کشور سوئیس ـ در کشور سوئیس کالاهایی که فروشنده مشمول مالیات از داخل کشور مستقیماً به خارج می‌فرستد و یا خود به آنجا می‌برد و یا مأموریت این کار را به شخص ثالث می‌دهد و در صورتی که کالای معامله شده به منظور صادرات باشد می‌توان بر اساس شرایط قید شده در برگه راهنمای مکان فروش کالا برای تمام فروشندگان موجود در این زنجیره عملیات، معاف از مالیات اعمال نمود. به عبارتی شرط معافیت از مالیات این است که کالاها توسط خریدار غیر مشمول مالیات مستقیماً صادر گردند به این معنی که این کالاها قبل از خروج نباید مو
رد استفاده قرار گیرند و نباید در چارچوب یک معامله به شخص ثالثی در داخل کشور واگذار گردند. در این راستا صادرات کالا در سوئیس موجب معافیت مالیاتی نیست مگر این که مقام مسئول گمرک معافیت مزبور را تأیید نماید و دپارتمان دارایی فدرال شرایط اثبات صادرات کالاها و تشخیص عرضه خدمات انجام شده در خارج از کشور توسط شخص مشمول تنظیممی کند.
این در حالی است که در برخی از کشورها صادرات مشمول نرخ صفر است ـ نرخ‌گذاری صفر از روش‌های رایج در زمینه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده است. این نوع نرخ‌گذاری به معنی آن است که کالاهایی که با نرخ صفر مشمول مالیات قرار می‌گیرند، مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌کنند. البته تولیدکنندگان این نوع کالاها ممکن است از نهاده‌هایی استفاده کرده باشند که مشمول مالیات با نرخ صفر نبوده‌اند. درنتیجه، نهاده‌های خریداری شده مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شده است. در این حالت تولیدکنندگان فوق، مالیات پرداختی بابت نهاده‌ها را از دولت بازپس می‌گیرند. درواقع، تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای که کالایش مشمول مالیات به نرخ صفر است از پرداخت این مالیات معاف می‌شود و تمام پرداختی‌های او بابت نهاده‌ها نیز به وی مسترد می‌شود. خریداران چنین کالاهایی نیز متحمل مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق افزایش قیمت نمی‌شوند.
آستانه معافیت ـ در ادبیات مالیات بر ارزش‌افزوده به اصطلاح آستانه معافیت برمی‌خوریم که تعریف آن عبارت است از: سطحی که بالاتر از آن سطح، مؤدیان لزوما باید در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ثبت‌نام کنند و پایین‌تر از آن در ثبت‌نام مختار هستند. یعنی می‌توانند داوطلبانه ثبت نام کنند و از مزایای این مالیات بهره‌‌مند شوند. از آنجایی که مالیات بر ارزش‌افزوده تمام کالاها و خدمات تولید یا توزیع‌شده در اقتصاد را دربرمی‌گیرد، به‌لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار است. در این راستا ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط بنگاه‌های کوچک و فعالان بخش خرده‌فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها، بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش‌افزوده وصولی از آنها با توجه به گستردگی فعالیت‌های اجرایی سازمان وصول مالیات،‌ قابل توجیه نیست. به این لحاظ معاف‌کردن موسسه‌های اقتصادی با ارزش‌افزوده پایین، برای افزایش کارایی سازمان مالیات بر ارزش‌افزوده اهمیت خاصی دارد. علاوه بر این، مهم‌ترین مساله برای ساده‌سازی نظام اداره مالیات بر ارزش‌افزوده مساله تعیین پایه معافیت مالیاتی یا تعیین سطح آستانه معافیت است، که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین کشورها در این زمینه وجود دارد. به‌عنوان مثال در دانمارک معافیت کامل به مشاغل با گردش سرمایه سالانه پایین‌تر از حدود هزار و 500 دلار داده می‌شود درحالی‌که این معافیت در ژاپن رقمی بیش از 200هزاردلار است. بالابودن پایه معافیت باعث می‌شود تعداد مؤدیان کاهش یابد، ازاین‌رو ساختار اداری کوچک‌تری لازم است. بررسی تجربه کشورها نشان می‌دهد که اغلب کشورهایی که از نظام مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده می‌کنند، در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات، برای کاهش هزینه‌های اجرایی، ‌وصول و هزینه‌های تمکین مؤدیان در راستای افزایش کارایی از یک سطح آستانه معافیت، برای معاف‌کردن تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و فعالان بخش خرده‌فروشی، استفاده کرده‌اند. تعیین سطح آستانه معافیت، ‌این امکان را به سازمان مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دهد که برای اهداف تحقق درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل‌توجهی در هزینه‌های اجرایی و وصول، صرفه‌جویی کرده و با توجه به کاهش حجم کار اجرایی، به لحاظ عملکردی در تحقق وصول مالیات بر ارزش‌افزوده بالقوه مورد انتظار، موفق عمل کند.از معیارهای متعددی برای تعیین سطح آستانه معافیت استفاده می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
–   حجم فروش سالانه
–  مقدار سرمایه مورد استفاده
–   سطح اشتغال
–  حجم خرید سالانه
–   نوع تجارت
اغلب کشورها از معیار حجم فروش سالانه برای تعیین سطح آستانه معافیت استفاده کرده‌اند. در این راستا هرچقدر نسبت ارزش‌افزوده ایجاد شده به کل فروش بیشتر باشد، سطح آستانه معافیت پایین می‌آید. در برخی از کشورها برای خدمات آستانه معافیت جداگانه‌ای در نظر گرفته‌اند که کمتر از میزان آستانه معافیت فعالیت‌های غیرخدماتی است به‌عنوان مثال: اندونزی، ایرلند، بورکینافاسو و توگو. تحقیقات انجام شده در مورد کشورهای آلبانی، کرواسی، اردن،‌ غنا و اوگاندا به‌طور واضح نشان می‌دهد که پایین‌بودن سطح آستانه معافیت