پایان نامه معرفی کارت امتیازی متوازن نسل چهارم-خرید پایان نامه اماده

رابرت کاپلان در مصاحبه‌ای که در سال 2008 در HBR[1] چاپ شد، به این پرسش پاسخ داد که «مهمترین عامل اجرای استراتژی چیست؟». او توضیح داد که پیش از همه، رهبری بسیار مهم است و بدون رهبری موثر، هیچ استراتژی نمی‌تواند موفقیت آمیز اجرا شود و پس از آن اتصال استراتژی به عملیات ضروری است. هم استراتژی و هم عملیات مهم هستند اما عملکردشان در مقایسه با یکدیگر کاملا متفاوت است (پور‌عیسی و همکاران، 2013 : 977).

کاپلان و نورتون نتیجه تحقیقات و بررسی‌های خود را در سال 2008 تحت عنوان کتاب دستاورد اجرا به چاپ رساندند. آنها در این کتاب یک سیستم جامع مدیریتی را معرفی کردند که باعث یکپارچه ساختن دامنه گسترده‌ای از ابزارهای تدوین استراتژی و مدیریت عملیات، شامل بیانیه‌های ماموریت و چشم‌انداز، متدولوژی‌های تدوین استراتژی، بودجه‌بندی پویا و تخصیص منابع، بهبود فرآیند، متدولوژی‌های کیفیت (شش سیگما، مدیریت ناب، توپ‌گیری)، داشبوردها، سازمان یادگیرنده، استراتژی‌های خودجوش و ابزارهای تحلیلی آماری و اقتصادی می‌گردد (صادقی، 1388 : 38)

کارت امتیازی متوازن مرسوم، تاکید کمی بر کنترل داخلی دارد. کارت امتیازی متوازن، می‌خواهد برنامه‌ریزی- اجرا – بررسی – اقدام (چرخه PDCA یا چرخه دمینگ) کارا و موثر را بر اساس استراتژی‌های میان مدت و بلند مدت در جهت افزایش سود، شتاب دهد. چرخه PDCA که با سودآوری ارتباط دارد هنگامی که سازمان براساس کارت امتیازی متوازن و با تاکید کمی بر کنترل داخلی توسعه یافته، بیش از حد مورد تاکید واقع می‌شود. اما در دوران قانون SOX، بسیاری شرکت‌ها ضمن اینکه درحال ایجاد کارت امتیازی متوازن هستند باید توجه بیشتری به کنترل داخلی نمایند (تومورا، 2006 :1).

استفاده از تکنولوژی اطلاعات (IT) مانند نرم‌افزار کارت امتیازی متوازن، انبار داده‌ها (DWH)، هوش تجاری (BI) و نیز مانند آنها کارت امتیازی متوازن برای SOX ، می‌توانند ابزاری قدرتمند هم برای استراتژی‌های مربوط به کسب سود و هم برای کنترل داخلی در یک تعهد باشند. مدیر می‌تواند از طریق یک رایانه فرآیند اجرای هر دو استراتژی و پیشرفت فعالیت‌ها را در زمان وقوع مشاهده نمایند. سایر کارمندان و مدیران میانی همان کارهایی را در شرایط کارت امتیازی متوازن SOX انجام می‌دهند که در شرایط IT انجام می‌دادند. همه اعضای اصلی اطلاعات مهم و هر پیشرفتی در استراتژی‌های کسب سود و وضعیت کنترل داخلی را به‌وسیله نرم‌افزار کارت امتیازی متوازن و سایر ابزارهای IT نظیر DWH، BI و مانند آن به اشتراک می‌گذارند. اطلاعات

مناسب در‌خصوص عملیات تجاری روزانه، ممیزی‌های داخلی دوره‌ای و خود ممیزی به‌وسیله ورود دستی داده‌‌ها و ادغام خودکار داده‌ها در WDH و نمایش به شکل BI برای ترجمه داده‌ به شاخص‌های کارت امتیازی متوازن برای SOX جمع‌آوری می‌شوند. پایه و اساس کارت امتیازی متوازن برای SOX (نسل چهارم کارت امتیازی متوازن)، کارت امتیازی متوازن نسل سوم است. استراتژی‌های کسب سود به طور معمول برای اجرای چرخه PDCA خود در کارت امتیازی نسل سوم منعکس شده است. علاوه بر این روش، استراتژی‌های کنترل داخلی به عنوان یک موضوع اضافه برای اجرای چرخه PDCA در نسل چهارم کارت امتیازی متوازن منعکس شده است (تومورا، 2006 :1).

کامنت‌ها بسته شده‌اند.