مدیریت نقدینگی

2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 6ماهه و 9ماهه (سپرده کوتاه مدت ویژه) در نظر گرفته شود.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سپرده ای است که برای مدت معینی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک سپرده گذاری می شود که اصطلاحا ” به سپرده های یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله معروف است.
چنانچه سپرده گذار تقاضای استرداد قسمتی از سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت خود را نماید طبق مقررات سپرده مذکور قرارداد قبلی ابطال و پس از پرداخت مبلغ مورد درخواست مشتری، برای آن قسمت از سپرده که در بانک باقی خواهد ماند باید قرارداد جدید (برگ سپرده) صادر و به سپرده گذار تسلیم شود.در صورتی که مشتری بخواهد مبلغی به حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت منظور نماید بایستی با انعقاد قرارداد جدید برگه سپرده ای معادل مبلغ دریافتی صادر و به وی تسلیم گردد.
2-9) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی
نظام بانکی یکی از اجزای بازارهای مالی است که اهمیت نقش آن در عصر کنونی واضح است، زیرا بانک‌ها یکی از مهمترین نهادهای بازار پول میباشند که نقشی انکارناپذیر در تأمین مالی طرحهای تولیدی، خدماتی و تجاری بر عهده دارند. به گونهای که یکی از نقشهای آنها، واسطهگری مالی بین پساندازکنندگان و سرمایهگذاران است. از این‌رو، بانک‌ها در هر اقتصاد، به عنوان واسطه‌های مالی تعریف می‌شوند که سعی در تسهیل انجام معاملات و انواع فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارند که وجوه و سپرده‌های پس‌اندازکنندگان را جمع‌آوری کرده و سپس در قالب وام و اعتبار در اختیار متقاضیان سپرده‌ها، قرار می‌دهند. بر اساس یک تعریف ساده، بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید. بر اساس این تعریف ساده، می‌توان فعالیت‌های مؤسسات پولی و بانکی را در عرصه اقتصاد، به دو گروه عمده: جمع‌آوری سپرده‌های مردم و اعطای تسهیلات و اعتبارات به آن‌ها، طبقه‌بندی نمود.
از این رو، طبق مباحث گفته شده می‌توان گفت که شبکه گسترده بانک‌های تجارى با محوریت بانک مرکزى حداقل چهار نقش مهم و کلیدى را در اقتصاد ایفاء می‌کنند:
1. رونق مبادلات تجارى
یکى از نقش‌های مهمى که ابتدا صرافان و به دنبال آن‌ها، بانکداران در اقتصاد ایفاء کردند، تسهیل مبادلات تجارى است. امروزه بانک‌ها با بهره‌گیرى از پیشرفته‌ترین تکنولوژى و ابزارهاى مورد نیاز و با استفاده از گسترده‌ترین شبکه سازمان‌یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع کامپیوترى توانایى دارند تا سپرده‌های پولى اشخاص حقیقى و حقوقى را به بهترین وجه نگهدارى و با کمترین هزینه و با مطمئن‌ترین راه، در اسرع وقت از مکانى به مکان دیگر، یا از حسابى به حساب دیگر منتقل کنند و همین مطلب موجب شده تا بیش از 90 درصد از مبادلات در کشورهاى توسعه‌یافته با استفاده از خدمات بانکى صورت گیرد.
2. تجهیز و تخصیص بهینه منابع
در هر جامعه‌اى بخشى از سرمایه‌های نقدى در دست افرادى قرار دارد که به دلایلى علاقه یا توان استفاده کارآمد از آن را ندارند، از طرف دیگر مدیران خلّاق و کارپردازان با تجربه‌اى نیز وجود دارند که سرمایه کافى در اختیار ندارند، در نتیجه وجود مؤسسه‌هایى که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضرورى است.
3. کمک در اجرای سیاست‌های مالی: بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین واسطه‌های مالی، نقش مهمی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی دارند. از این‌رو، در پی ایفای نقش هرچه بهتر خود در زمینه تأمین منابع مالی بنگاه‌ها، با چالش‌های جدی در عرصه مدیریت نقدینگی مواجه می‌باشند.
4. اجراى سیاست‌های پولى
یکى از نقش‌های نظام بانکى ـ و به اعتقاد برخى، مهم‌ترین نقش آن ـ کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از طریق اجراى سیاست‌های پولى است. سیاست‌گذاران بانک مرکزى با مطالعه دقیق وضعیت اقتصادى کشور(ها) براى رسیدن به اهداف رشد مناسب اقتصادى، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومى قیمت‌ها و تعادل موازنه پرداخت‌های خارجى، با استفاده از ابزارهاى سیاست پولى وارد شده و از طریق تأثیرگذارى روى نرخ بهره (هزینه استفاده از پول) و حجم پول اهداف مذکور را تعقیب مى‌کنند.از سوی دیگر، وجود نظام بانکى کارآمد نیز باعث می‌شود که اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات وبحران‌های اقتصادى، عکس‌العمل‌های مناسب داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت اشتغال کامل و رفاه عمومى بیشتر هدایت کند.
نظام بانکی کشور
نرخ بهره
حجم پول
رشد مناسب اقتصادی
اشتغال کامل منابع