مدارس راهنمایی

اتصال دانشگاه‌ها، کالج‌ها، دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی به ICT
اتصال مراکز علمی و تحقیقاتی به ICT
اتصال کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی، موزه‌ها، ادارات پست و بایگانی‌ها به ICT
اتصال مراکز بهداشتی و بیمارستهانها به ICT
اتصال تمام ادارات دلوتی مرکزی و محلی و راه‌اندازی وب سایت و آدرس پست الکترونیکی برای آنها
سازگار کردن و وفق دادن تمام دوره‌های مدارس راهنمائی و دبیرستانها برای بدست آوردن چالشهای جامعه اطلاعات، با توجه به دوره‌های آموزش ملّی
اطمینان از اینکه تمام مردم دنیا به تلویزیون و سرویس‌های رادیویی دسترسی دارند
تشویق توسعه مضامین و ایجاد شرایط فنی لازم برای تسهیل نمایش و استفاده از تمام زبانهای دنیا روی اینترنت
اطمینان از اینکه نیمی از ساکنان دنیا به ICT دسترسی دارند.
7- به‌منظور تحقق این اهداف و مقاصد، توجه ویژه‌ای باید به نیازهای کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه به کشورها، مردم و گروه‌هایی که در بندهای 11 تا 16 اعلامیه اصول ذکر شده است، بشود.
ج) خطوط کاری
ج 1) نقش دولتها و تمام اعضا در پیشرفت ICT برای توسعه
8- همکاری مؤثر دولتها و تمام اعضاء در توسعه جامعه اطلاعات حیاتی است که نیاز به همکاری و همیاری بین همه آنها دارد
توسعه راهبردهای الکترونیکی ملی، شامل ایجاد نیروی انسانی لازم توسط تمام کشورها تا سال 2005 با توجه به شرایط مختلف ملی باید تشویق شود.
راه‌اندازی یک گفتگوی ساختار یافته در سطح ملی و با شرکت تمام اعضای مربوطه، شامل همکاری خصوصی/ دولتی، با هدف تدوین استراتژی‌های الکترونیکی برای جامعه اطلاعات و برای تبادل بهترین تجربیات.
در زمان توسعه و اجرای راهبردهای الکترونیکی ملّی، اعضاء باید به نیازها و علایق محلی، منطقه‌ای و ملّی توجه کنند. برای به حداکثر رساندن مزایای اقدامات و فعالیت‌های در حال انجام، باید مفهوم پایداری نیز رعایت شود. باید از بخش خصوصی دعوت شود تا در پروژه‌های جامع مربوط به توسعه جامعه اطلاعات در سطح محلی، منطقه‌ای و ملّی وارد شود
هر کشوری باید حداقل یک مشارکت بخشهای خصوصی(PPPS) فعال یا مشارکت چند بخشی (MSP) را تا سال 2005، به عنوان نمونه‌ای نمایشی برای طرح‌های آینده تأسیس کند.
مشخص کردن مکانیسم‌ها در سطح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی، برای آغاز و افزایش بر مشارکت بین اعضای جامعه اطلاعات.
جستجوی قابلیت‌های راه‌اندازی پورتال‌های چند عضوی برای مردم بومی در سطح ملّی
تمام سازمانهای بین‌المللی مربوطه و مؤسسات مالی باید استراتژی‌های خود را جهت استفاده از ICT برای توسعه پایدار، شامل الگوهای پایدار تولید و مصرف و همچنین به عنوان ابزاری مؤثر برای کمک به دستیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، تا سال 2005 توسعه ببخشند
سازمانهای بین‌المللی باید در حوزه کاری خویش، اطلاعات معتبر را که توسط اعضا در رابطه با تجربیات موفق مربوط به ICT ارائه شده، از جمله روی وب سایتها، منتشر کنند.
تقویت مجموعه‌ای از مقیاسهای مربوط، بین سایر چیزها شامل: الگوهای کار، سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز (ملی و بین‌المللی) ، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی (شامل سرمایه‌گذاری کوچک برای شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکتهای بسیار کوچک، راهبردهای افزایش سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های حمایت از صادرات نرم‌افزار (مشاوره تجاری)، حمایت از شبکه‌ای توسعه‌ای و تحقیقاتی و پارک‌های نرم‌افزاری.)