قرض الحسنه پس انداز

بانک تجارتی ایران و هلند: این بانک نیز که از ترکیب سهامداران ایرانی و خارجی تشکیل یافته بود در سال 1337 تاسیس شد و سرمایه آن 3000 میلیون ریال تعیین گردید. بانک در پایان سال 1356در تهران 27 شعبه و در شهرستانها 23 شعبه داشت و جمع کارکنان آن بالغ بر885 نفر بود. ساختمان مرکزی این بانک در خیابان سعدی شمالی می‌باشد .
بانک ایران و خاورمیانه: این بانک که از ترکیب سهامداران ایرانی و خارجی تشکل شده بود در سال 13387 راه اندازی شد و سرمایه آن 3 میلیارد ریال تعین گردید. بانک در پایان سال 1356 در تهران 13 شعبه و در شهرستانهای 8 شعبه داشته و مجموع کارکنان بانک بالغ بر 490 نفر بود. ساختمان مرکزی این بانک هم اکنون باشگاه رفاهی بانک تجارت در کوچه برلن میباشد .
بانک بین المللی ایران و ژاپن: سهامداران این بانک ایرانی و خارجی بودند. بانک ایران و ژاپن درسال 1338 تاسیس و سرمایه آن 2 میلیارد ریال تعیین شد. بانک در پایان سال 1356 در تهران 29 شعبه و در شهرستان ها 26 شعبه داشته و مجموع کارکنان آن بالغ بر 1041 نفر بوده است. ساختمان مرکزی این بانک در خیابان طالقانی هم اکنون مدیریت امور اعتباری بانک تجارت است.
بانک اعتبارات ایران: این بانک با سرمایه ایرانی و خارجی درسال 1336 تاسیس شد. سرمایه ان 2 میلیارد ریال اعلام گردیده است که در پایان سال 1356 در تهران 56 شعبه و در شهرستانها 29 شعبه و درخارج از کشور (پاریس) یک شعبه داشته است. مجموع کارکنان بانک بالغ بر 1232 نفر بوده است. ساختمان مرکزی این بانک هم اکنون مدیریت شعب منطقه دو بانک تجارت در خیابان سرهنگ سخایی می‌باشد.
بانک ایرانیان: این بانک با سرمایه ایرانی و خارجی در سال 1338 تاسیس شد. سرمایه بانک ایرانیان 200 میلیون ریال تعیین گردیدکه در پایان سال 1356 در تهران 10 شعبه و در شهرستانها 4 شعبه داشته و مجموع کارکنان بانک 471 نفر بوده است. ساختمان مرکزی این بانک در حال حاضر ساختمان مدیریت‌های امور انفورماتیک و سازمان بانک در خیابان طالقانی می‌باشد .
بانک خارجی ایران و روس: سرمایه این بانک بطور کامل متعلق به خارجیان بوده است و در 16 شهریور سال 1305 با هدف انجام عملیات بانکی جهت تسهیل امور بازرگانی ایران و اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورها تاسیس شد. سرمایه این بانک در سال 1357 بالغ بر 1563 میلیون ریال بوده است و شعبه مرکزی آن هم اکنون شعبه بهشت بانک تجارت می‌باشد.
 2-44- حرکت به سمت بانک فردا
بطور کلی روند توسعه بانک تجارت را میتوان به سه دهه متوالی تقسیم نمود:
دهه اول (بین سالهای 1358 تا 1368)
این دوره را می‌توان دوره بازسازی و تثبیت بانک نامگذاری کرد. در این دوره تلاش بسیاری برای همسازی بانک و تشخیص توانایی‌های بانک‌های ادغام شده و محور قرار دادن هر بانک بر اساس نوع توانایی آن صورت پذیرد. اساسنامه بانک، ساختار سازمانی و اداری، نحوه توزیع و فعالیت پرسنل و آغاز برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های بانکی تماماً در این دوره صورت پذیرفت.
دهه دوم (بین سالها 1368 تا 1378)
پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع اولین برنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، تحرک تازه اقتصادی و توسعه فعالیت‌های مالی و پولی در کشور آغاز شد. در این دوره که می‌تواند دهه توسعه فعالیت‌های بانک تجارت نامگذاری شود تعداد شعب بانک با 960 به حدود 2000 شعبه افزایش یافت و تعداد پرسنل بانک از 9 هزار نفر به بیش از 23 هزار نفر بالغ گردید.
درآن دوره کلیه شهرها در اقصی نقاط کشور تحت پوشش خدمات بانک تجارت قرار گرفتند و سهم این بانک از منابع پولی کشور بر اساس میزان توانایی و امکانات آن تثبیت گردید. همچنین بسترهای لازم جهت مکانیزه شدن کلیه شعب بانک و افزایش قابلیتهای شعب برای ارائه انواع خدمات نوین بانکی در این دهه می‌باشد.
دهه سوم (سالهای بعد از 1378)
با افزایش فعالیت‌های کشور در سطح بین المللی و لزوم پاسخگویی به نیازهای جاری جامعه در خصوص خدمات بانکی‌، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک و استفاده از تجهیزات کامپیوتری ضروری می نمود. بر همین اساس با نگرش خاص مدیریت ارشد بانک که متنی بر حرکت براساس برنامه ریزی اصولی بود حرکتهای گسترده ای در جهت توسعه فعالیت های مکانیزه آغاز گردید.
ارائه خدمات بانکی در کلیه شعب بصورت مکانیزه، تکمیل و پیاده سازی سیستم فراگیر تجارت (S.G.B ) در سراسر کشور، راه اندازی بیش از 600 دستگاه ATM ، راه اندازی سیستم جاری فراگیر به منظور ارائه خدمات ONLINE به مشتریان، توسعه خدمات بانکی با استفاده از کارت‌های مغناطیسی، برنامه‌ ریزی جهت اجرای طرح جامع انفورماتیک بانک، تدوین اهداف استراتژیک
5 ساله بانک، ایجاد شهرک های بانکداری الکترونیک در دانشگاه ها به منظور ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک، توسعه خدمات مکانیزه بانکی در حوزه‌های علمیه و دهها طرح و اقدام دیگر از ثمرات این دوره بوده است. در این دهه بانک تجارت با شعار بانک فردا، نگرش و سمت و سوی حرکتی خود را ترسیم کرده و با اعتقاد به پشتوانه غنی خود نگاه به آینده‌ای موفق و پرثمر را برنامه ریزی نموده است .
2-45- انواع سپرده ها در بانک تجارت
قرض الحسنه پس انداز
سپرده قرض الحسنه جاری
سپرده بلند مدت