فروش پایان نامه داده ها و اطلاعات

ماهیت پدیده، متغیر، شی یا مطلب چیست و چگونه است؟به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد.و ویژگی ها و صفات، ماهیت، فرایندها و روندهای آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید.(همان، ص 69).تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی در آنها الزاما کشف رابطه ی علت و معلولی مد نظر نیست.(همان، ص 78).در تحقیقات همبستگی پس از تشخیص وجود همبستگی و تعیین جهت آن اقدام به محاسبه ی مقدار و ضریب همبستگی می شود.(همان ص 79)
این تحقیق دارای هدف کاربردی و روش توصیفی است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3 آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود.بطور کلی آمار توصیفی چکیده و تصاویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می دهد.این ارقام ,شاخص ها و نمودارها فقط در مورد مجموعه مورد بررسی صادق هستند و قابل تعمیم به جامعه دیگر نیستند.توصیف یکایک داده های مورد مشاهده از طریق بیان ارقام نسبی –توان ها-توزیع های فراوانی میانگین ها و اندازه های پراکندگی و همچنین توصیف همبستگی بین چندین مشخصه از طریق همبستگی خطی و جداول توافقی از جمله توانمندی های آمار توصیفی است.(خاکی-1387-ص 285)
3-4 آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه ی آماری یا جمعیت اصلی سرو کار دارد.پژوهشگر به وسیله ی داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد.هدف از تحلیل استباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می باشد.(ساده-1375-287)
3-5 جامعه آماری:
جامعه ی آماری عبارتست از کلیه ی عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی، منطقه ای، مکانی، محلی) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا، 1389، ص 143)
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی است که در سطح شهر تهران که در مطب های خود و یا در بیمارستانها از دستگاه گلوکومتر استفاده می کنند.تعداد این متخصصان طبق آخرین آمار موجود در سازمان نظام پزشکی 200 نفر است.
3-6 تعریف نمونه:
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.(حافظ نیا ,1389 ص 146).
روش نمونه گیری : روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس است که تعداد متخصصان در دسترس 64 نفر می باشد.
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات :مرحله ی جمع آوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد.فرضیه های تدوین شده ی خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها می یابد.(حافظ نیا ، 1389، ص 190)
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته ی کتابخانه ای و میدانی تقسیم بندی می شوند.(همان ، ص 193).روش های کتابخانه ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقیق یعنی مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی از این روش استفاده می شود.(همان ص 196).روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود.و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد اعم از انسان-موسسات-سکونت گاه ها-موردها و …اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند.(همان ص 211).
در این تحقیق اطلاعات و داده ها از هر دو روش جمع آوری شده اند.
3-7 ابزار گردآوری پژوهش :
دو پرسشنامه ، اولی شامل 21 سوال-دومی شامل 49 سوال که هر دو پرسشنامه برگرفته از تحقیق برزو پورعبداللهیان است که با تغییراتی توسط محقق پس از مشورت و تایید استاد راهنما توزیع شد.

اطلاعات برای افراد مهم ترین منبع تصمیم گیری می باشد.یکی از رایج ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه است.پرسشنامه ها به عنوان ابزار سنجش عملکرد افراد اعم از (فرایندی، شغلی، اخلاقی) بکار می روند.در پرسشنامه سوالات مختلفی حول محور هدف مورد نظر مطرح می گردد که علاوه بر اینکه هر سوالی جنبه ی خاصی از هدف رامورد بررسی قرار می دهداین سوالات باید دارای اعتبار و روایی باشند.
به منظور جمع آوری داده ها برای اولویت بندی عوامل مورد بررسی در این تحقیق از پرسشنامه ای حاوی 49 سوال استفاده شد .همچنین به منظور بررسی تاثیر عوامل فوق بر رفتار خریداران دستگاه گلوکومتر در حجم نمونه ی پژوهش از پرسشنامه ی دیگری شامل 21 سوال استفاده شد که به صورت یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده بود.پرسشنامه ی اول برای بررسی فرضیه ی اول تا چهارم می باشدکه بیان می کند کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری با رفتار خریداران رابطه دارد.

 
 
فرضیات
شماره ی سوالات
1.کیفیت بر رفتار خریدار تاثیر دارد.
سوال 1 تا 9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *