طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت- قسمت ۴

شکل۴-۱۲ ساختار طراحی امکان‌پذیری چند موضوعی حامل فضایی ۸۹
شکل۴-۱۳ روندنمای اعمال عدم قطعیت‌ها روی حامل طراحی ‌شده ۹۱
شکل۴-۱۴ نمودار تغییرات ارتفاع برحسب زمان تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها ۹۲
شکل۴-۱۵ نمودار تغییرات زاویه حمله برحسب زمان تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها ۹۲
شکل۴-۱۶ نمودار تغییرات سرعت برحسب زمان تحت تأثیر عدم قطعیت‌ها در دستگاه سرعتی ۹۳
شکل۴-۱۷ روندنمای طراحی بهینه مقاوم مشارکتی حامل فضایی با رویکرد چند هدفی ۹۶
شکل۴-۱۸ نمودار تغییرات ارتفاع برحسب زمان حامل طراحی شده به روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۹۸
شکل۴-۱۹ نمودار تغییرات سرعت بر حسب زمان حامل طراحی شده به روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۹۸
شکل۴-۲۰ نمودار تغییرات زوایای حمله، مسیر و فراز بر حسب زمان حامل طراحی شده به روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۹۹
شکل۴-۲۱ نمودار تغییرات جرم بر حسب زمان حامل طراحی شده به روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۹۹
شکل۴-۲۲ نمودار تغییرات هد دینامیکی بر حسب زمان حامل طراحی شده به روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۱۰۰
شکل۴-۲۳ نمودار مقایسه ای تغییرات ارتفاع بر حسب زمان حامل های طراحی شده به روش مشارکتی و روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۱۰۲
شکل۴-۲۴ نمودار مقایسه ای تغییرات سرعت بر حسب زمان حامل های طراحی شده به روش مشارکتی و روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۱۰۳
شکل۴-۲۵ نمودار مقایسه ای تغییرات زوایای حمله، فراز و مسیر بر حسب زمان حامل های طراحی شده به روش مشارکتی و روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۱۰۳
شکل۴-۲۶ نمودار مقایسه ای تغییرات هد دینامیکی بر حسب زمان حامل های طراحی شده به روش مشارکتی و روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۱۰۴
شکل۴-۲۷ نمودار مقایسه ای تغییرات جرم بر حسب زمان حامل های طراحی شده به روش مشارکتی و روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۱۰۵
فهرست جداول
جدول الف پرتاب‌کننده‌های حامل فضایی از ابتدا تاکنون…………………………………………………………………………………………………۲
جدول۳-۱ مزایا و معایب انواع موتور در حامل های فضایی[۱۵] ۵۵
جدول۴-۱ مشخصات بهینه سازها برای حل مثال ۷۸
جدول۴-۲ نتایج به دست آمده پس از حل مسئله ۷۹
جدول۴-۳ متغیرهای طراحی بهینه‌ساز ۸۳
جدول۴-۴ پارامترهای طراحی ۸۴
جدول۴-۵ مشخصات حامل طراحی ‌شده به روش طراحی بهینه مشارکتی ۸۵
جدول۴-۶ مقایسه نتایج طراحی به روش امکان‌پذیری چند موضوعی و مشارکتی ۹۰
جدول۴-۷ نحوه اعمال عدم قطعیت‌ها ۹۱
جدول۴-۸ مشخصات حامل طراحی شده به روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۹۷
جدول۴-۹ جدول مقایسه‌ای مشخصات حامل های طراحی شده به روش مشارکتی و روش مقاوم مشارکتی با رویکرد چند هدفی ۱۰۱
جدول پ۱- موشک های حامل فعال یا درحال توسعه دنیا………………………………………………………………………………………..۱۱۰
جدول پ۲- حامل های فضایی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………………………………….۱۱۳
هدف
هدف از انجام این پایان‌نامه، طراحی یک حامل به کمک روش‌های نوین برای بالا بردن سطح کیفیت و بهینه کردن پرتابگرها است. به این منظور روش طراحی بهینه چند موضوعی انتخاب شد تا با ترکیب با روش طراحی مقاوم، بتوانیم حاملی بهینه به لحاظ جرم و همچنین مقاوم در مقابل عدم قطعیت‌ها طراحی نماییم.
مزیت طراحی بهینه چند موضوعی با ساختار مشارکتی در این است که این روش انعطاف پذیر می باشد و طراحان می توانند در صورت نیاز یک موضوع طراحی را بدون وابستگی به سایر موضوعات اضافه و یا کم نمایند یا آن را تغییر دهند. طراحی مقاوم نیز سبب می شود که نامعینی های ناشی از تاثیرات محیطی و یا نقص اطلاعات در طراحی یا فرضیات ساده سازی، در نظر گرفته شده و طرح خروجی طرحی با قابلیت اعتماد بالاتر باشد.

مقدمه
دستیابی به فضا، رویای همیشگی انسان بود که در سال ۱۹۵۷ شوروی موفق شد به این آرزو جامه عمل بپوشاند و راه را برای دستیابی به فضا باز کند. به دنبال آن سایر کشورها نیز سعی کردند سهمی از فضا و فعالیت‌های فضایی داشته باشند؛ اما چون این عرصه نیازمند داشتن سطح تکنولوژی بالا و زیرساخت‌های لازم است تاکنون تنها چند کشور معدود توانستند محموله‌های فضایی را خود به فضا ارسال کنند. جدول الف پرتاب‌کننده‌های حامل فضایی از ابتدا تاکنون را نشان می‌دهد.
جدول الف پرتاب‌کننده‌های حامل فضایی از ابتدا تاکنون

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *