سپرده های قرض الحسنه

2-47-8-2- سرویس پیام کوتاه تجارت:
در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده است. سرویس پیام کوتاه تجارت به شما مشتریان گرامی این امکان را می دهد که در وقت و هزینه خود صرفه جویی نموده و بخشی از امور بانکی خود را از طریق این سیستم به انجام رسانید.
2-47-8-3- سرویس تلفنبانک تجارت:
در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 24 ساعته راه اندازی گردیده است. سرویس مذکور برای شما مشتریان گرامی این امکان را فراهم می‌نماید که به صورت شبانه روزی برخی از امور بانکی خویش را از طریق این سیستم به انجام رسانید.
2-47-9- خدمات ارزی
این خدمات در برگیرنده موارد ذیل می‌باشد:
سپرده های قرض الحسنه جاری ارزی
قرض الحسنه پس انداز ارزی
سپرده های ارزی مدت دار
2-48- طرحهای گنجینه تجارت
ارائه خدمات و محصولات متنوع بانکی برای سلایق مختلف مشتریان یکی از اصول پویایی سازمان می‌باشد. در این راستا بانک تجارت به منظور جذب بیشتر منابع در محیط رقابتی بین بانکها، طرح‌های سپرده سرمایه گذاری زیر را به عنوان طرحهای گنجینه تجارت به عموم معرفی می‌کند.
2-48-1- طرح عقیق
چنانچه مشتری برنامه مشخصی برای استفاده از پس اندازهای خود نداشته باشد، سپرده سرمایه گذاری طرح عقیق بسیار مناسب است. با استفاده از این سپرده سرمایه گذاری، مشتری درصورت نگهداری موجودی خود، می‌تواند از سودهای مشابه با سپرده های مدتدار بعدی و متناسب با طول دوره سپرده گذاری (از زمان تمدید قرارداد) برخوردار گردد.
2-48-2- طرح زمرد
در راستای اجابت تقاضای اشخاص حقیقی/ حقوقی که تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو ـ کالای مصرفی بادوام و جعاله تعمیر مسکن، درقبال تودیع سپرده مدت‌دار بجای واگذاری سفته و معرفی ضامن را دارند، استفاده از طرح زمرد پیشنهاد می‌گردد.
در این طرح کلیه افرادی که حداقل معادل سقف فردی تسهیلات اعطایی خرید خودرو یا خرید کالای مصرفی بادوام و یا جعاله تعمیر مسکن نزد یکی از شعب بانک تجارت سپرده تودیع نموده باشند، در اخذ تسهیلات موصوف (منوط به رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مورد نظر) در اولویت خواهند بود.
2-48-3- طرح مروارید
مشتریان می‌توانند هنگام افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار یکی از مواعد زمانی خود را ( سه ماهه، شش ماهه، سالانه، سررسید سپرده) جهت واریز سود انتخاب نمایند و بانک نیز وکالتأ سودهای متعلقه به مشتری را تا مقاطع پرداخت سود مجددأ در قالب سپرده فرعی (ثانویه) سپرده گذاری نموده که این سپرده هم مشمول سود می‌شود. و نرخ سود نهایی از برآیند کلیه سودهای تجمیع شده در طی دوره حاصل گردیده و براین اساس مشتری نیز از نرخ سود بالاتری نسبت به سپرده های سرمایه گذاری عادی برخوردار می‌گردد.
2-48-4- طرح یاقوت
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت طرح یاقوت، نوعی از سپرده گذاری بلند مدت بصورت تدریجی می‌باشد که مشتری می‌تواند با افتتاح مبلغی بعنوان سپرده بلندمدت اولیه(یک تا پنجساله) و تعیین مبلغی جهت واریزی‌های ماهانه ( با مبالغ دلخواه) در طی دوره، میزان سپرده بلند مدت خود را افزایش دهد.
2-49- بانک های خصوصی ایران