رضایت مشتریان از کارکنان بانک

2-36- طرحهای انگیزش سازمانی
برخی از تصمیم هایی که مدیران در سطح کلی سازمان به کار می گیرند طرحهای انگیزش سازمانی نامیده می‌شود، این طرحها ممکن است بر مبنای بهره وری سازمان صرفه جویی در هزینه یا میزان سودآوری باشد مهمترین این طرحها عبارتند از:
۱- طرح سهیم شدن در سود: سهیم شدن در سود پاداشی است که درصد معینی از سود شرکت را بین کارکنان تقسیم می‌کند و می‌تواند سازمان را در کارمند یا به حفظ و انگیزش کارکنان جهت بهروری بیشتر یاری دهد .
۲- طرح اختصاصی سهام به کارکنان: بسیاری از سازمانها درصد معینی از سهام شرکت را به کارکنان خود اختصاص می دهند این کار مزایای زیادی برای سازمان دارد از جمله آنکه نتایج کارکنان با منافع سازمان گره می‌خورد، در بهبود انگیزه های کارکنان نیز تاثیر دارد.
باید توجه داشت که مهمترین و ارزشمندترین سرمایه بانک، سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گرانبها بر روند شکست یا کامیابی بانک تاثیر مستقیم دارد لذا مدیران باید از طرح ها و برنامه- هایی جهت به کارگیری موثر افراد استفاده نمایند تا از نامریی شدن آنها جلوگیری کنند که نتیجه تشکیل سازمانی از کارکنان بهره ور است که حس می‌کنند مرئی ‌اند ، به آنها توجه شده، ارزش داده شده و مورد قدردانی قرار می گیرند و با ایجاد انگیزش برای کارکنان می‌توان راههای شکوفایی آنان را فراهم نمود و موجب این می‌شود کارکنان مستعد با نیروی فکری، خلاقیت، اثر بخشی، کارایی و تلاش بیشتری نسبت به گذشته به کار بانک بپردازند وایجاد سیاست انگیزشی علاوه بر فراهم شدن رقابت مفید بین کارکنان موجب برجسته شدن کارکنان توانا و خلاق می‌شود و در نهایت تقویت انگیزش منجر به این می‌شود که کارکنان در جهت اهداف بانک حرکت و به رشد و توسعه کمک بسزایی بکنند.
توجه به عواملی از قبیل فناوری ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان بانک و محیط داخلی بانک موجب افزایش قدرت بانک در جذب منابع مالی می‌شود. همچنین توجه به مواردی از قبیل: ارائه خدمات به مشتریان خرده پا که نیاز به خدمات مشخصی دارند، ارائه خدمات ویژه به شرکتهای بزرگ، تبلیغ و معرفی حساب سپرده ممتاز و جذبه‌ی که این حساب دارد، تبلیغات در طرح‌های جدیدی که بانک ارائه می دهد‌، از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه شود.
همچنین تجربه ثابت کرده بهترین وکم هزینه ترین روش جذب مشتری برای بانک ها تبلیغات دهان به دهان از طریق مشتریان بانک هاست که مشتریان قدیمی و راضی از خدمات بانک به اندازه چندین مشتری جدید سود آور و موثر خواهند بود، چون مشتری قدیمی با سازمان انس گرفته و سازمان را خوب می‌شناسد می‌تواند به عنوان یک مبلغ سیار و بدون هزینه، نسبت به معرفی خدمات و مزایای بانک تجارت به سایرین اقدام نماید که شناسایی این افراد و تقدیر از آنان نیز می‌تواند باعث جذب منابع و تحقق اهداف بانک گردد.
بخش سوم
2-37- پیشینه تحقیق
آبهیمان و همکاران (۲۰۰۹) با مطالعه برخی شعبه‌ های بانک های بزرگ دولتی هند، عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالت های دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌های مردم برشمرده اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است.
یونگ و جانگ (۲۰۰۶)، به مطالعه سود آوری بلند مدت در بانک ‌های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می‌شود. در ادامه کارکنان بانک ها مهمترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.
ساتریو و زنیوس (۱۹۹۷) چارچوبی را برای الگوبرداری از ابعاد مختلف عملکردی و الگوبرداری استراتژیک در شعب یکی از بانک‌ های تجاری آمریکا ارائه نمودند. آنها در تحقیقی که انجام دادند ترکیب الگو برداری استراتژیک با الگو برداری کارایی را برای اولین بار ارائه نمودند.
مغویی نژاد(۱۳۷۸) در تحقیق خود تحت عنوان«بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان(از دیدگاه مشتریان)»، به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری ازدیدگاه مشتریان، که از سرمایه‌های ارزنده بانک محسوب می‌شوند، پرداخت و به این نتیجه رسید که عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی‌های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، را مهم دانست .
رازانی(۱۳۸۲)در پایان نامۀ خود با عنوان«بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثرجذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان» به بررسی عوامل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات سهل‌تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت و … نموده است و همچنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه‌های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۷۴) و همچنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است.
 سعید دائی کریم زاده و محمد علیمرادی ریزی تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی؛ مطا
لعه موردی(شعب بانک رفاه شهر اصفهان) انجام دادند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. عوامل خدماتی، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تاثیر گذار در جذب منابع بوده اند.
خضرا (۱۳۸۵)، در مقاله ای تحت عنوان «عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور» عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود .
بخش چهارم
2-38- تاریخچه‌ی بانک تجارت
 2-38-1- آغاز عصر بانکداری در ایران توسط بانکهای خارجی
2-38-1-1- داستان اولین ها
یکصد و سی و چهار سال قبل حاج محمدحسن امین دارالضرب، صراف بنام ایران، نامه‌ای مشروح برای ناصر الدین شاه فرستاد و او را از نقش ارزنده بانک ایرانی در اعتلای اقتصاد ملی آگاه ساخت. وی پیشنهاد کرد که این بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران تاسیس شود، اما متاسفانه شاه اهمیتی به طرح نداد و نتیجه‌ای گرفته نشد .