دانلود پایان نامه درمورد ورودی، چهره، حیاط،

هنگام روبه رو شدن با این فضا ایجاد می کند. مسیر طی شده، فضای خطی و عبوری
میباشد، در حالیکه این سطح ایجاد احساس سکون و ساکت می نماید. وسعت این فضای باز، شکل یافتن
آن توسط کف سازی، و تفاوت نوع تک درختان آن همگی برآنچه که گفته شده تأکید کرده اند.
75 شکل 3- 1 1: پله های ورودی به سمت فرهنگسرا
در این مرحله، با چهره اصلی مجموعه روبه رو می شویم. تاکنون مخاطب (تا رسیدن به این مرحله) تنها در
فضای باز است که غوطه میخورد. اما در اینجا برای ورود به حیاط می بایست از یک طاقی بتنی گذشت.
محل قرار گیری این طاقی و باغچه کناری آن باعث تأمل در فضا شده است. به این ترتیب قبل از ورود به
حیاط، با چهره داخل آن آشنا می شویم. حیاط از سه طرف، توسط ساختمان محصور شده است. از یک
سمت باز می باشد. یک طاقی کوچک محل ورود به حیاط را، از این جبهه نمایان میسازد. این اشاره به
ورود در برابر عظمت ساختمان و اجسام آن بسیار کمرنگ می نماید. در حقیقت در مقایسه با این همه
فضای باز، طاقی به این کوچکی، تأثیر چندانی بر جدا ساختن حیاط ندارد.
اینکه حیاط در میانۀ ساختمان جای گرفته و کف مناری خاص خود را یافته است و یک طاقی برای تأکید
به ورودی ایجاد شده نشان دهنده آن است که عنصر مهمی در طرح می باشد. اما پایین تر قرار گرفتن آن،
باغ را مشرف به آن کرده و اهمیت حیاط کم نموده است. برای ورود به حیاط باید از طاقی بتونی و سپس
پلی که بر روی یک آنجا قرار گرفته است بگذریم. حرکت روی این پل معلق موجب می گردد که متوجه
ورود به یک فضای نوین شویم.
76 شکل 3-2 1: طاق ورودی به حیاط شکل 3-3 1: نمایی از طاق ورودی و پل معلق
77
پس از حرکت بر روی این پل و فرود از چند پله، با زاویۀ دید جدیدی با منظره حیاط روبه رو می گردیم.
” ایجاد یک آنجا، که در ابتدای ورود به حیاط، در زیر پل ورودی قرار گرفته است و اینکه در هنگام ورود
به حیاط، در زیر پای، قرار می گیرد. نقش آب را در فضا و ارزش آنرا، کم قدر نموده است. درست به
عکس آن ارزشی که آب و حرکت آن در باغ قدیمی داشت”.
“در حقیقت، در اینجا آب به صورت ابزاری برای جدا نمودن دو مرحله گشته است و نه یک اصل و عامل
اساسی در حیاط”. نکته مهمی در بارهی طاق ورودی وجود دارد و آن این است که این عنصر فضایی به
همان اندازه که در خارج حیاط به ورود به آن تأکید می کند، به همان اندازه نیز، در داخل آن محل خروج را
نشان می دهد.
” نکته اینجاست که وقتی یک فضا به عنوان مراد و مقصود مطرح می گردد، آن زمانی که عنصر مهمی در
یک مجموعه گشته، یک ورودی در نقش آن، طریقۀ مناسبی برای دعوت می باشد. اما منطقی آن است که
همان ورودی از داخل حیاط چهره مشخصی نیابد، تا که مرتب به محل خروج اشاره کند. چرا که این اتفاق
با اصل بودن و هدف بودن یک فضا، منافات دارد”.1
3-2-5- حیاط مرکزی
حیاط مرکزی یکی دیگر از نمادهای سنتی است که در این بنا استفاده شده است. این قسمت دارای دو
آبنما و دو باغچه میباشد و تمامی درهای مختلف ساختمان به سمت حیاط مرکزی باز میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *