دانلود پایان نامه درمورد فرهنگ و ارتباطات، نهج البلاغه، امام صادق

باتوجه به نمایش تقریباً مطلق زنان مؤثر سریال با پوششی غیر از چادر، این صحنه مانند بسیاری از فیلم‌های سینمایی زنان چادری را در موقعیتی ضعیف‌تر از زنان دیگر نشان داده است. در اینجا باید گفت که شاید پیربودن زن دلیل موجهی برای چادری بودن او در قیاس با سایر بازیگران باشد اما باید پرسید که آیا در آن دوره تاریخی فقط زنان پیر از این نوع پوشش استفاده می‌کرده اند؟
– درسریال، با صحنه‌های قتل‌وشکنجه‌ درسطح قابل ملاحظه‌ای “باتأکید بسیار شدید”124مواجهیم که به نظر می‌رسد، کیفیت اجرا و روش ارائه‌ی این سکانس‌ها با هدف آرامش‌بخشی رسانه‌ی تلویزیون هم پوشانی ندارد و این صحنه‌ها بر اساس نظریه‌ی “حضور تسلی بخشِ” رسانه، توجیه پذیر نیست.
– همانطور که گفته شد یکی از نقدهای اساسی به این سریال نمایش و به تصویر درآوردن عشق و عاشقی شخصیت‌هاست. امتداد عشق دو طرفه فتاحی و زینت الملوک که حتی پس از ازدواج زینت نیز ادامه می یابد، شرعی و اخلاقی نیست زیرا نه اخلاق، نه شرع و نه عرف جامعه ایرانی ارتباط عشقی مرد و زن شوهر دار را بر نمی‌تابد؛ ازیک سو بر اساس نظریه‌ی “استفاده و خشنودی”، با توجه به نقش گزینشی مخاطب و اینکه برنامه‌ای مورد انتخاب مخاطب قرار می‌گیرد که به بهترین وجه نیازهای اجتـماعی و روان شناختی را پاسخ دهد و ازسوی دیگرمی‌توان گفت در چنین وضعیتی است که به دلیل “عدم تجانس بین برنامه و محیط پیرامون”(نظر از کلاپر) درتأثیرگذاری برنامه اختلال ایجاد می شود. باز هم تأکید می‌شود که در بیان و ارائه‌ی رسانه‌ای “عشق”، باید کوشید ضمن رعایت حدود عقلانی و اصول اخلاقی به حوزه افراط در نغلطید چرا که به تعبیر شهید مطهری”معمولاً جـوامع از گـرایش صددرصد به باطل منحرف نشده اند، بلکه از افراط در یک حق از مـسیر درست منحرف شده اند”.
– باپذیرش نظریه‌ی الگوگیری که قائل به “مؤثر بودن ترجیحات، انگیزش‌ها و تقویت‌کننده‌های مثبت” در پروسه‌ی الگوگیری مخاطب است، حضور بازیگرانی باسوابق مثبت که مخاطب خاطره‌ی خوشی از آنها در ذهن دارد، امید به افزایش میزان انتقال و پذیرش داده‌های ارزشی به مخاطب را بیشتر می‌کند.
– با درکنارهم قراردادن نظریه‌ی انباشتی که ناظر بر تأثیرات بلند مدت و حداکثریِ رسانه‌ها بویژه در موضوعاتی‌که مخاطب ازدانـش کافی در مورد آن برخوردار نیست ویا دارای اطلاعات اندکی است و پژوهش میدانی مرکز تحقیقات در مورد اثرسنجی سریال “مدار صفر درجه”، می‌توان گفت سریال در بیان گزاره‌ی”هر یهودی ضرورتاً صهیونیست هم نیست” موفق عمل کرده است.
2-5- پیشنهادها
در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که 84 درصد جهت گیری سریال در ارائه‌ی رفتارها مثبت بوده است و بر اساس این درصد قابل ملاحظه چنین گزاره‌ای حاصل می‌شود که در سریال غلبه با ترویج کـمّی ارزش‌های اخلاقی بوده است، امّا نمی‌توان به قطعیت گفت که سریال “مدارصفر درجه” درطرح ارزش‌ها موفق بوده اسـت و شاید مهم‌ترین دلیل این عدم قطعیت این است که در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در تحلیل داده‌های کیـفی(ارزش‌ها و ضدارزش‌ها) کدگذاری عددی و قیاس صرف،‌‌روش خطایی است که به نتیجه درستی رهنمون نمی‌شود، به دو دلیل:
اول آنکه تمام ارزش‌ها با تمام ضد ارزش‌ها وزن یکسانی ندارند یعنی مستحب اخلاقی”محبت” در مقایسه با کبیره‌ی “یأس” که ازکبائر بزرگ است در روش کدگذاری در هرتکرار فقط یک‌بار کد می‌گیرند امّا در عمل قیاس این دو و قائل شدن برابری این دو رفتار، منطقی نیست.
دوم آنکه روش ارائه رفتار و علایق هنری نویسنده و کارگردان و همین طور تلاش ذوقی مضـاعف در برخی سکانس‌ها که به ضرورت خط داستانی مورد نظر کارگردان جزو نقاط عطف اثر محـسوب می‌شود، بااسـتفاده‌ی ویژه ازهمه‌ی‌ امکانات و عوامل دراین بزنگاه‌های قصه یک رفتار را بزرگ‌نـمایی می‌کـند به طوری که اثـر ویژه‌ای در ذهن مخاطب بر جای می‌گذارد حال آن‌که در کدگذاری، این‌رفتار با یک رفتارمعمولی به مساوی یک‌بار کد گرفته است. به عنوان مثال مقدمه چینی‌های ویژه، استفاده‌ی هنرمندانه از دیالوگ، موسیقی، رنگ‌بندی صحنه، چیدمان موقعیت ‌و بازی درخشان بازیگران، صحنه‌ی ارتکاب کبیره‌ی خودکشی زینت را به صحنه‌ای اثرگذار که حس همدردی مخاطب را نیز برمی‌انگیزد، تبدیل می‌کند حال آنکه این رفتار تکرار شده، یک ضدارزش‌ ناشی از کبیره‌ی “یأس”است که با جهت‌گیری نادرست امّا تأثیرگذار عرضه شده، ولی یک کد گرفته است واین درحالی است که شاید بـتوان گفـت کل 219 مورد تکرار رفتار محبت که با5/22 درصد بالاترین تکرار را در ترویج ارزش‌های اخلاقی برخود اختصاص داده با همین تک رفتار، قابل قیاس نیست.
برای رفع این مشکل اساسی، پیشنهاد ما این ‌است که اگر رسانه‌ی ملی به عنوان مهم‌ترین و فراگیرترین رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌ای دینی فرض شود، که چنین است، ضروری است، در تمام فیلم‌ها و سریال‌ها، بدون استثناء ازحضور و مشاوره‌ی یک کارشناس دینی یا یک تیم کارشناسی دینی- با قید تعیین کننده و اصلیِ شناخت رسانه و آگاهی از ضروریات ساخت برنامه‌های نمایشی- در این رسانه بهره‌گیری شود امّا نه به صورت صوری بلکه از آغاز تا فرجام کار.
اگردر این سریال مانند کارشناس تاریخی، کارشناسی با همیـن حد و اندازه و اعتبارِ دکتر عبدالله-‌ شهبازی به عنوان کارشناس مذهبی حضور می‌داشت و کبیره‌ی خودکشی به این شـکل و رویه و با رویکـرد تأثیرگذار و ترحم برانگیز ارائه نمی‌شد، یا موضوع عشق بعد از ازدواج زینت و فتاحی به آن شکل طرح نمی‌شد؛ واگر با جهـت‌گیری نادرستِ سریال، در ارائه‌ی خصلت مذموم “ملامت‌گر” مواجه نبودیم، یا سکانس پایانی با کادربندی و شکل دیگری ارائه می‌شد، امروز می‌شد به راحتی گفت سریال “مدار صفر درجه” در ارائه‌ی اخلاقیات موفق عمل کرده است.
پیشنهاد دیگر این تحقیق این است که سازمان صداوسیما برای فرهنگ سازی وحرکت در مسیر ارتقای کیفیت طرح مفاهیم اخلاقی در مجموعه‌های تلویزیونی بایستی به “تحلیل انتقادی وضع موجود” همت گمارد. برای عملیاتی کردن این “تحلیل انتقادی” پیشنهاد می‌شود با طراحی پروژه‌ای سازمانی و تشکیل کارگروه‌های متعدد، رویکرد انتقادی در تحلیل محتوای اخلاقی سریال‌های پر مخاطب در دستور کار قرارگیرد و در ادامه با جمع‌بندی نتایج حاصل ازاین تحقیقات (انتقادات وارد به وضع موجود محتوای اخلاقی سریال‌ها) احصاء شود و مبنای تعریف رویکردها و راهبردهای سازمانی واقع شود ودر ادامه با بهره‌گیری از امکانات حاصل از این پروژه‌ی سازمانی، راهبرد این حوزه تصویب و جهت عملیاتی شدن در اختیار برنامه ساز و برنامه سازان هر شبکه قرار گیرد.
فهرست منابع و مآخذ:
1. قرآن کریم
2. آبراگرمبی، نیکلاس وهیل، استفن ویرایان، س.ترنر(1370). فرهنگ جامعه شناسی(حسن پویان؛ مترجم). تهران: انتشارات چاپخش(تاریخ نشر اصلی بی‌تا).
3. آخوندی، مریم(1386). مخاطب شناسی طنز، روزنامه‌ی کیهان شماره‌ی18819.
4. آشنا، حسام الدین(1386). رسانه دینی، رسانه غیر دینی، تبیان 49858 . بازیابی 8 اردیبهشت 1388 ازwww.tebyan.net/index/aspx
5. آشنا، حسام الدین(1387). رسانه‌های جدید در خدمت دین، وبلاگ فرهنگ و ارتباطات. بازیابی 29 اردیبهشت 1388 ازhttp:ashnaa1343.pershianblogfa.com/post/278
6. آشنا، حسام‌الدین و رضی، حسین(1376). “بازنگری نظریه‌های هنجاری رسانه‌ای و ارائه دیدگاهی اسلامی”، فصلنامه پژوهشی، دانشگاه امام صادق”علیه‌السّلام” ، ش 4 ، صص 207-246
7. آمدی، عبدالواحد بن محمد(1366). غرر الحکم و دررالکلم، (محمد علی انصاری؛ مترجم) قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).
8. ابن حنبل، احمد (بی‌تا). مسند الامام احمد بن حنبل، (بی نا؛ مترجم)، بیروت: دارصادر.
9. ابن‌شعبه، حسـن‌بن‌علی(1404ق). تحـف‌العقـول‌عـن‌آل‌الـرسول “صلی‌الله‌علـیهم”،(بی‌نا، مترجم)، قم: موسـسه‌ی انتشارات اسلامی. (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).
10. ابن‌منظور(1988). لسان العرب(بی‌نا؛ مترجم) بیروت: دارحیاء التراث العربی.(تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).
11. ابن هشام، ابن منظور(بی‌تا). السیرته النبویته، (بی نا، مترجم)، چاپ مصطفی.
12. اسماعیلی، مهدی(1382). جایگاه حقوق و رسالت رسانه‌ها ، تهران: فصلنامه پژوهش و سنجش ویژه دین و رسانه، سال دهم شماره 35 ، پائیز 1382.
13. اعوانی، غلامرضا(1375). اخلاق ، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران: انتشارات حیان.
14. اکبریان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبریزی، علی(1387). علم و اخلاق. پروژه، 33328 بازیابی 24 فروردین 1388 ، از www.pajoohe.com/fa/print.php
15. الوندی، علیرضا(1387). ارزش‌ورسانه، وبلاگ‌ ارتباطات، بازیابی29اردیبهشت 1388از http:alvandiali.blogfa.com./post/1983
16. امیری،کیومرث(1378). “تحلیل محتوای ارزش‌های معرفی شده در کتاب‌های درسی دوره دبیرستان در سال‌های 56-1352 و 76-1372 “،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته امور فرهنگی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی. استاد راهنما: دکتر مهدی محسنیان راد.
17. امین نژاد، طاهره(1387). مهمان داری و ضیافت، پژوهه 1661 .بازیابی 30 فروردین 1388 از
www.pajoohe.com/fa/print.php
18. امینی، ابراهیم(1367). خود سازی و تزکیه نفس، قم انتشارات شفق.
19. باردن، آکن (1375). تحلیل محتوا، (ملیحه آشنایی و محمد یمنی سرخابی؛ مترجمین) تهران: دانشگاه شهید بهشتی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا)
20. پویا، علیرضا(1380). بررسی مولفه‌های آرامبخشی در برنامه‌های صدا و سیما، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه، کد 341/1380.
21. تهرانی، مجتبی(1384). اخلاق الاهی، جلد چهارم و پنجم، تهران: موسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌‌ی معاصر.
22. جان هیک(1382). فلسفه دین، (احمد بهشتی، مترجم). قم: موسسه بوستان کتاب (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).
23. جانسون، چالرز(1363). تحول انقلابی: بررسی نظریه پدیده انقلاب،(حمید الیاسی؛ مترجم) تهران: انتشارات امیرکبیر.
24. جوادی آملی، عبدالله(1380). شریعت در آینه معرفت، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
25. جوانفکر، علی اکبر(1386). رسانه دینی، پژوهه 25513 . بازیابی 8/2/1388 از
www.pajoohe.com/fa/15415/print.php
26. حاجیلری، عبدالرضا(1377). “بررسی تطبیقی تغییر ارزش‌های اجتماعی مردم ایران در مطبوعات در سال‌های 1360 و 1375” پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، سال 78-77.
27. حرّ عاملی، محمد بن حسن(1396ق). وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،(بی‌نا، مترجم)، قم: موسسه‌ی آل‌البیت “علیهم‌السّلام”
28. خادم الذاکرین، اکبر(1382). اخلاق اسلامی در نهج البلاغه، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب “علیه‌السّلام” چاپ چهارم.
29. خرمشاهی، بهاالدین(1372). دین پژوهی: دفتر اول، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
30. خمینی، روح الله(1383). چهل حدیث. تهران نشر