دانلود تحقیق با موضوع درجه حرارت، استاندارد

بوده و ظهور لایه سلولزی محکم و قطور به وضوح قابل مشاهده است( Ishihara et al ., 2002) ، گرچه در اغلب موارد در محیط کشت آگار و مایع مغذی رشد میکروارگانیسمها به صورت کدورت مشاهده شد. در بحث لایه بندی سلولز در محیط کشت و شرایط ذکر شده برای رشد به طور آزمایشی در اوایل کار تحقیقاتی، از شیکر انکوباتور جهت هوادهی و انکوبه شدن به صورت همزمان استفاده شد اما تولید لایه مشاهده نگردید زیرا حضور یا عدم حضور هوا محرک تولید لایه سلولزی می باشد و در جایی که هوادهی وجود دارد دیگر دلیلی برای صرف انرژی جهت تولید لایه نمی باشد و این لایه به صورت شبکه ای جهت قرار گرفتن باکتری ها در سطح مورد استفاده قرار می گیرد. تولید سلولز برای اولین بار توسط براون در سال 1886 به وسیله استوباکترزایلینوس تولید شد. بطور کلی سلولز دارای خواص بسیار مطلوب و کاربردهای متنوعی می باشد و براون در سال 1886 از سلولز به عنوان پوشاننده زخم ها به صورت موفقیت آمیز استفاده کرد( and Weimer, 1991 Haigler). از مزایای سلولز به عنوان پوشاننده زخم همانطور که در فصل اول نیز عنوان شده است این است که سلولز دارای قدرت نگهداری و جذب آب بالایی بوده و می تواند به عنوان شبکه ای نفوذ ناپذیر در روی زخم قرار گیرد و علاوه بر رطوبت رسانی به زخم از ورود میکروارگانیسم های بیماریزا جلوگیری کند. حال چنانچه این لایه حاوی نانوذرات نقره باشد خواص آنتی باکتریال یافته ای پیدا می کند که می تواند سبب تسریع بهبود زخم شود. علاوه بر این، لایه تولید شده لایه ای طبیعی بوده و نانوذرات نقره نیز به صورت طبیعی سنتز شده اند، پس مواد سمی آن به حداقل می رسد و می تواند در بدن انسان به کار رود . دلیل دیگر خاصیت پلی ساکاریدی بودن این لایه است که نشان داده شده این است که علاوه بر آنزیم ها موادی همچون پلی ساکاریدها نیز در احیاء یونهای فلزی به نانوذرات فلزی دخیل اند بنابراین احتمال اینکه پلی ساکارید سلولز در احیاء یونهای نیترات نقره دخیل باشد وجود دارد. بعد از تولید لایه سلولزی شناسایی جدایه ها از نظر فنوتایپی و ژنوتایپی بررسی شدند که در شناسایی فنوتایپی سویه های انتخابی از روش های متعدد شناسایی از جمله روش لام مرطوب، جهت بررسی حرکت استفاده شد بدین جهت که استوباکترها دارای حرکت می باشند اما استثنائاتی هم وجود دارد مثلا استوباکتر اکسیدانس که فاقد حرکت می باشد و از طرفی مخمرها بدون حرکتند و درشت تر از باکتری ها می باشند پس جهت تمایز مخمرها از استوباکترهای استثناء، این روش استفاده می گردد. در نتایج تحقیق حاضر هیچگونه مخمری دیده نشد چون از نیستاتین در محیط کشت استفاده شده بود. از دیگر روش های شناسایی روش مالاشیت سبز می باشد که با وجود اینکه گلوکونوباکترها فاقد اسپور و دارای حرکت می باشد اما گاها دیده شده است که در محیط کشت باکتری ها، مخمرهایی وجود دارد که هنوز رشد کامل پیدا نکرده است و در عین حال که فاقد حرکت است اما دارای اسپور می باشد و جهت تشخیص آنها از همدیگر رنگ آمیزی مالاشیت سبز استفاده شد و در این کار تحقیقاتی هیچگونه اسپوری مشاهده نگردید(et al., 2008R aducan).
هم چنین تمامی مراحل شناسایی ژنوتایپی به طور کامل و دقیق انجام شد و سویه های به دست آمده تعیین توالی گردید(Pourali et al ., 2009). پس از تولید لایه سلولزی توسط استوباکترها و گلوکونوباکترها جهت استفاده از لایه به دست آمده و آزمون های تاییدی، نیاز به خالص سازی لایه سلولزی می باشد که بررسی بر روی تمامی سویه های باکتریایی با توانایی تولید سلولز انجام شد. به دلیل اینکه لایهسلولز تولیدی در محیط کشت، ممکن است با اندکی ناخالصی همراه باشد، لایه های سلولزی پاکسازی شدند، علاوه بر این برخی از میکروارگانیسم ها توانایی تولید مواد ضد میکروبی را در سوپرناتانت خود دارندکه باید سلولز به دست آمده را از آنتی بیوتیک های تولیدی در محیط کشت به روشی جداسازی نمود. این حالت پیش از انجام بررسی اثرات ضد میکروبی بر روی باکتری های بیماریزا مهم است و باید طی آن لایه هایسلولز به دست آمده پاکسازی شود و جهت این بررسی، شستشو به وسیله هیدروکسید سدیم(NaOH) انجام شد. در این تحقیقات، نمونه لایه سلولزی جدا از سوپر ناتانت به طور کامل توسط سود شسته و خالص شد و حل نشدن این لایه درون حلال فوق با درجه حرارت بالای گرماگذاری و حفظ ساختار لایه، دلیلی بر صحت وجود لایه سلولزی می باشد.
مشابه عمل فوق توسطYang و همکاران در سال 2012 انجام شد(et al., 2012 Yang). با این تفاوت که آن ها بر روی سلولز حاصل ازمواد غذایی غیر از سرکه، عملی مشابه انجام دادند ولی تحقیقات انجام شده بر روی لایه سلولزی حاصل از سرکه انجام شد.
هم چنین در شستشوی لایه سلولزی به تنهایی و همراه با نانوذرات از اتوکلاو استفاده شد زیرا اتوکلاو با توجه به حرارت ودمای استاندارد و زیاد آن موجب پاکسازی حتمی لایه سلولزی و هم چنین باعث کشتن باکتری های درون لایه می گردد(et al., 2012 Yang). سپس تست های تاییدی جهت اطمینان بر روی لایه سلولزی انجام شد از جمله روش هضم آنزیمی استفاده گردید در این روش از فیلتر جهت برداشته شدن لایه های سلولزی استفاده گردید تا هرگونه ناخالصی به طور کامل از بین رود
(et al., 2003 Joseph). نهایتا در تحقیقات حاضر لایه ای بیولوژیک تهیه شد که دارای خواص ضد میکروبی بود. جهت تولید نانوذرات برای 20 سویه انتخابی شرایط محیط تولید و انکوبه نانوذرات نقره 5 روز انتخاب شد زیرا استوباکترها و گلوکونوباکترها کند رشدند و در مقایسه با سایر باکتری ها اعم از باکتری عامل جذام که دارای چرخه رشد 14 روز است و باکتری عامل سل که دارای چرخه رشد هر 24 ساعت است باکتری فوق دارای چرخه رشد و تکثیر 6-4 ساعت الی 10-8 ساعت است(جاوتز، 1925). باید ذکر شود که در محیطی ایده آل حداقل 3 روز جهت انکوبه کردن لازم است پس یکی از مشکلات کار با استوباکتر ها چرخه رشد طولانی آن هاست(Rozamond et al ., 2004; Alexander et al ., 2003). در صنعت از باکتریهایی بیشتر استفاده می گردد که علاوه بر بیماری زایی دارای چرخه رشد سریعی هم باشد. با این حال استوباکترها دارای خصوصیات مطلوبی از جمله غیر بیماری زا بودن و توانایی تولید سلولز می باشد. هم چنین با هدف کاربردی نمودن مطالعات علمی و نه تنها تولید علم در کشور، در مطالعه حاضر، نانوذرات نقره تولیدی به روش بیولوژیک بر روی لایه سلولز تولیدی توسط استوباکتر ها و توانایی ایجاد خواص ضد میکروبی در این لایه، حتی پس از بارها شستشو، تایید شد. در شستشوی لایه سلولزی حاوی نانوذرات نقره باید به این اصل اشاره نمود که شستشو جهت از بین بردن باقی مانده های سوپرناتانت به همراه نانوذرات نقره انجام شد و لایه تا حدودی پاکسازی و خالص شد(Yang et al., 2012). دلیلی دیگر این است که نانوذرات به صورت سست به ساختار سطحی لایه سلولزی و درون لایه های سلولزی ،اتصال پیدا کرده و به راحتی جدا می شود و خواص ضد میکروبی آن اعمال می شود و هدف بررسی حالت اتصال درون لایه سلولزی می باشد.
جهت تایید تولید نانوذرات توسط میکروارگانیسم های مورد آزمون، چندین روش مورد استفاده قرار گرفت که یکی از آن ها استفاده از روش ساده اسپکتروفوتومتری بود. از طریق روش اسپکتروفوتومتری به دلیل رزونانس پلاسمون سطحی ذرات که(SPR)310 نامیده می شود، می توان تولید نانوذرات نقره را در محیط کشت باکتری ها پیگیری نمود. رزونانس پلاسمون سطحی، به نوسانات مشترک الکترون‌های روی سطح نانو ساختارهای فلزی گفته می‌شود که در برابر پاسخ به یک محرک خارجی نظیر نور یا بار ایجاد می‌گردد. در فیزیک به نوسانات الکترون های آزاد یک محیط پلاسمایی، پلاسمون می‌گویند و به پلاسمون‌های تشکیل شده در سطح مشترک یک فلز پلاسمون‌های سطحی می‌گویند. پلاسمون‌های سطحی، پلاسمون‌های محدود شده به سطح هستند و به شدت با نور واکنش می‌دهند. به دلیل این خاصیت، نانوذرات فلزی بسته به اندازه و شکل خود می توانند رنگ های متفاوتی را ساطع نمایند. این رنگ ها برای نانوذرات نقره در محدوده زرد، نارنجی تا قهوه ای است. همانطور که گفته شد این خاصیت به دلیل دارا بودن باند جذبی پلاسمون رزونانس سطحی(SPR) نانوذرات است. به این ترتیب تغییر در رنگ محلول حاوی نانوذره نشان دهنده ایجاد تغییرات در رزونانس سطحی ذرات بوده و چنانچه محلول حاوی نانوذرات یک فلز بتواند به مدت طولانی تری به صورت ثابت در همان دامنه رنگی اولیه خود باقی بماند، نشان دهنده پراکندگی یکنواخت و عدم ایجاد توده نانوذرات در آن محلول است. در نانوذرات فلزی تولید شده به روش بیولوژیک تامین پایداری نانوذرات وابسته به موادی است که از آن به نام پوشاننده یاد می شود و از سلول های میکروارگانیسم ها همگام با احیاء یون های فلزی به درون محیط واکنش آزاد شده و سبب جلوگیری از ایجاد توده در نانوذرات تولیدی می شود که همانطور که پیش از این نیز عنوان شد این مواد پوشاننده به میزان بیشتری در محیط کشت پیچیده نسبت به نوع ساده معدنی ایجاد می شود. بنابراین در اولین قدم پس از ایجاد تغییر رنگ در محیط واکنش، بررسی اسپکتروفوتومتری انجام شد که نانوذرات نقره در طول موج 410 تا 450 نانومتر دارای حداکثر میزان جذب بوده اند. علاوه بر این، شدت جذب نیز معیاری مهم در میزان حضور نانوذرات در محلول می باشد. شدت جذب بالاتر، نشان دهنده حضور نانوذرات بیشتر در محلول است(Binupriya et al ., 2010b).
از دیگر تست هایی که جهت تایید تولید نانوذرات استفاده شد، تحلیل پراش اشعه ایکس311
بود. این تست یک روش غیر تخریبی با چند کاربرد است که اطلاعات جامعی درباره ترکیبات شیمیایی و ساختار کریستالین مواد طبیعی و صنعتی ارائه می‌دهد. هر کریستال دارای طرح312اشعه x منحصر به فرد خود است که به عنوان اثر انگشتبرای تعیین هویت آناستفاده می شود. با استفاده از این روش می توان عنصر فلزی را از سایر ترکیبات همان فلز تشخیص داد. همانگونه که در نتایج آورده شده است، پیک های متعددی از عناصر و ترکیبات مختلف در محیط واکنش وجود داشتند که مربوط به ترکیب محیط کشت میکروارگانیسم بوده است.
در میان آن ها پیک های عنصر نقره نیز قابل تشخیص بود(Rathnayakeet al ., 2012).جهت بررسی شکل و اندازه نانوذرات تولیدی از میکروسکوپ الکترونی TEM استفاده شد(Kathiresan et al ., 2009).
مطالعات متعددی پیرامون تولید نانوذرات فلزات مختلف در نقاط مختلف جهان انجام شده است. همانگونه که در بخش اول آورده شد، انواعی از باکتری ها، قارچها، جلبک ها، گیاهان و حتی برخی از ویروس ها نیز دارای توانایی تولید نانوذرات فلزی مختلف می باشند. در تحقیق حاضر نیز گونه های مختلف باکتریایی گرم منفی با توانایی تولید لایه سلولزی و سپس تولید نانوذرات نقره فلزی از سرکه جداسازی شدند که به دلیل کثرت آن ها، برخی که توانایی تولید بالاتری از لایه سلولزی به همراه نانوذرات را داشتند بر اساس مطالعات مولکولی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی گردیدند که در میان آن ها چندین جدایه تعیین توالی شدند. تا به حال در مقالات از جدایه هایی که تولید کننده نانوذرات نقره و لایه سلولزی با هم گزارشی آورده نشده است.
یکی از کاربردهای مهم نانوذرات نقره در پزشکی، کاربرد آن ها به عنوان ماده ضد میکروبی است که همانگونه که در بخش اول آورده شده است، از خواص ضد میکروبی نانوذرات نقره به صورت زیادی در مصارف درمانی استفاده می شود. در این تحقیق خواص ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده توسط میکروارگانیسم ها بر ضد برخی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مهم و در دسترس بررسی شد. همانگونه که مشاهده می شود، نانوذرات نقره بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *