خدمات بانکداری الکترونیک

2-35-3-2- رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان:
امروزه‏ سازمان ‌هایی در عرصه رقابت موفق‏تر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‏ های مشتریان ‏گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند. به تعبیر دیگر در فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری گرایی، مرکز توجه به مشتریان بوده و از دیـد مشتریان به مسائل نگاه می‏شود (منصوری و یاوری، ۱۳۸۳).توجه به مشتری و بازار یکی از برجسته‌ ترین نقاط عطف در فعالیت ‌های بانک ‌ها بود که در کنار دیگر تدابیر اتخاذ شد و زمینه رشد و بالندگی بانک ها را فراهم آورد(خاوری، ۱۳۸۹).
2-35-3-3- اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان:
اطلاع رسانی و ارائه آموزش‌های لازم به مشتریان را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی نمود. ولی آنچه که بیشتر از همه، لازم و ضروری جلوه می‌کند یادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است. مزایای اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان نه تنها منجر به کاهش هزینه ها می‌شود بلکه می‌توان به آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همچون کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل اشاره نمود (خضرا ،۱۳۸۵).
2-35-3-4- ویژگی های فردی مناسب کارکنان:
کارکنان بانک ‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه دارای روحیات و ویژگی‌های فردی منحصر به فرد خویش هستند ولی آنچه که بیشتر نمود پیدا می‌کند اثر این ویژگی‌ها بر مشتریان بانک است که به نحو فزاینده‌ای باعث جذب بیشتر مشتریان در شعب بانک می‌شود. ویژگی‌های فردی مناسبی همچون ظاهر مناسب و مرتب، توجه به نظرات مشتریان، امانت داری و صداقت، مردم داری و تواضع بایستی همواره مد نظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد.
2-35-4- عوامل و شرایط فیزیکی
2-35-4-1- محل استقرار شعب بانک:
با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌ کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ‌ها و دیگر سازمان های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند. (روستا،۱۳۸۰:۴۰ )
بنابراین بانک ‌ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرکهای صنعتی ومسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ ‌های عمومی از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ‌ها تأثیر می گذارند.
وضعیت شعبه چه خوب چه بد به تنهایی بیانگر توانمندی همکار نیست و یک همکار توانمند و خلاق می‌تواند در یک شعبه با وضعیت نامطلوب خلاقیت و توانمندی خود را نشان دهد و کار در یک شعبه خوب بیانگر توانمندی همکاران آن شعبه نمی ‌باشد.
2-35-4-2- تعداد شعب بانک:
طی سالهای‌ اخیر و به ویژه با ورود بانک ‌های خصوصی به عرصه فعالیت شاهد رقابتی شدید در تأسیس شعبه‌ های بانکی بوده‌ایم که این وضعیت که بیشتر جنبه رقابتی پیدا کرده است. در این شرایط بانکی موفق است که بتواند با آینده نگری تعادل منطقی و مناسبی را بین توسعه فیزیکی و توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت‌های آینده که قطعاً تعداد شعب شاخص مهمی در آنها نیست موفق تر عمل کند(خضرا ،۱۳۸۵).
2-35-4-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب:
یک محیط خوب، می ‌تواند بر رشد ارزش- ‌های کارکنان و افزایش توان و بهره‌وری آنان اثرگذار باشد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه ‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ‌ها می‌باشد. بانک ‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می- ‌بایست به محیط ‌های کاری مناسب که دارای شاخص ‌های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند. (ونوس، ۱۳۸۳)
2-35-4-4- امکانات فیزیکی شعب بانک:
امکانات فیزیکی شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتریان و کارکنان شعب بانک می‌شود. امکانات و ویژگی ‏های فیزیکی مختلفی را بانک بایستی مد نظر داشته باشد که می‌توان به برخی از این موارد اشاره نمود: داشتن فضای کافی شعبه برای ارائه خدمات، مبلمان مناسب جهت سالن انتظار مشتریان، سهولت دسترسی به وضعیت حساب توسط مشتری، سهولت پارک خودرو مشتری، امکان استفاده از دستگاه خودپرداز و دسترسی مناسب به ملزومات موردنیاز. (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳)
2-35-5- عوامل وابستگی سازمانی
با قرار داد بستن با سازمانها و ارگان‌های بزرگ و مهم دولتی و خصوصی که دارای شرکت‌ های وابسته و زیر مجموعه‌ های بزرگ و درآمد زایی باشند. به دو طریق دستیابی به این مهم صورت می‌پذیرد:
الف: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آن سازمان یا ارگان مورد نظر توسط بانک تجارت که کارکنانشان حقوق و مزایای خویش را از بانک تجارت دریافت می‌کنند و کلیه امور بانکی خویش را در بانک تجارت انجام می‌دهند که باعث می‌شود افراد احساس وابستگی و تعلق خاطر خاصی به بانک پیدا می‌کنند، به نحوی که خود را جزئی از آن می‌دانند (فاطمی نوش آبادی،۱۳۸٧).
ب: عواید و درآمدی این مؤسسات و شرکت ‌های وابسته مستقیماً از طریق بانک تجارت به حساب سازمان یا ارگان مورد نظر واریز می‌گردد. این منبع عظیم می‌تواند راه گشای بسیاری از کمبود منابع را برای بانک تجارت جبران نماید.