توسعه اقتصادی و اجتماعی

29- هر کسی باید برخوردار از فرصت برای به دست آوردن مهارت‌ها و دانش‌های لازم برای درک، مشارکت فعالانه و بهره‌برداری کامل از جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانشی باشد. سواد و تحصیلات ابتدایی جهانی، عوامل کلیدی برای ساخت یک جامعه اطلاعاتی کاملاً فراگیر، با توجه خاص به نیازهای ویژه زنان و دختران هستند. با توجه به حوزه گسترده فعالیت‌های متخصصان ICT و اطلاعات در تمام سطوح، ظرفیت‌سازی نهادی درخور توجه ویژه می‌باشد.
30- استفاده از ICT در تمام مراحل تحصیلی، آموزش و توسعه منابع انسانی بایستی با توجه به نیازهای ویژه معلولین و افراد محروم و گروه‌های آسیب‌پذیر، رشد و افزایش یابد
31- تحصیلات مداوم بزرگسالان، آموزش مجدد، آموزش در تمام عمر، آموزش از راه دور و سایر سرویس‌های ویژه، مانند پزشکی از راه دور، می‌تواند یک مشارکت اساسی در قابلیت استخدام و کمک به مردم در جهت بهره‌برداری از فرصت‌های ارایه شده توسط ICT برای شغل‌های سنتی، شغل‌های آزاد و حرفه‌های جدید ایجاد کند. آگاهی و سواد در مورد ICT یکی از پایه‌های اساسی در این رابطه است.
32- ایجادکنندگان مضامین، ناشران و تولیدکنندگان، همچنین معلمان، فرهیختگان، بایگان‌ها، کتابداران و یادگیرندگان باید نقش فعالی را در رشد جامعه اطلاعاتی، خصوصاً در کشورهای توسعه نیافته داشته باشند.
33- دستیابی به توسعه پایدار جامعه اطلاعاتی، ایجاد ظرفیت ملی در حوزه تحقیقات و توسعه ICT باید افزایش یابد. علاوه بر این، مشارکت بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، شامل کشورهای در حال گذار اقتصادی، در حوزه تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی، تولید و استفاده از محصولات و سرویس‌های ICT برای ترویج ظرفیت‌سازی و مشارکت جهانی در جامعه اطلاعاتی لازم و ضروری است. تولید ICT یک فرصت مهم برای ایجاد رفاه و ثروت ارایه می‌دهد.
34- تحقق آرزوهای مشترک، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه، شامل کشورهای در حال گذار اقتصادی، برای تبدیل شدن به عضو تمام عیار جامعه اطلاعاتی، و ادغام مثبت آن‌ها در اقتصاد دانش مجور، بستگی به افزایش ظرفیت‌سازی در حوزه‌های آموزش دانش فنی و دسترسی به اطلاعات که عوامل کلیدی تعیین‌کننده توسعه و رقابت می‌باشند، دارد.
5) ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی
35- تقویت چارچوب اعتماد،‌ شامل امنیت شبکه‌ها و امنیت اطلاعات، سندیت. حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مشتری، پیش‌نیاز توسعه جامعه اطلاعاتی و اعتمادسازی بین کاربران ICT است. یک فرهنگ جهانی امنیت سایبر لازم است که باید با همکاری تمام اعضا و بخش‌های حرفه‌ای بین‌المللی، رشد و توسعه یابد و اجرا شود. این تلاش‌ها باید به وسیله همکاری‌های بین‌المللی رشد یافته و حمایت شود. در کنار این فرهنگ جهانی، مهم است که امنیت را توسعه دهیم تا نسبت به حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی اطمینان حاصل نماییم و همچنین دسترسی و تجارت را گسترش دهیم. علاوه بر این باید به سطوح توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور توجه شود و به جنبه‌های توسعه‌ای جامعه اطلاعاتی احترام گذاشته شود.
36- در حالی که ما اصول دسترسی جهانی و بدون تبعیض به ICT برای تمام ملل را تصدیق می‌کنیم، از تمام فعالیت‌های مربوط به سازمان ملل برای جلوگیری از استفاده از پتانسیل‌های ICT برای اهدافی که مغایر حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی است و ممکن است تأثیر ناسازگاری روی تمامیت تمام کشورها بگذارد و به امنیت آنها صدمه وارد کند، حمایت می‌کنیم. لازم است که استفاده از منابع و فناوری‏های اطلاعاتی برای اهداف جنایی و تروریستی با حفظ احترام به حقوق بشر، جلوگیری شود.
37- spam یک مشکل مهم و در حال رشد برای کاربران، شبکه‌ها و تمام اینترنت است به مسایل spam و امنیت جهانی باید در سطح ملی و بین‌المللی رسیدگی گردد.
6) محیط استعداد پرور
38- یک محیط رشد و توانمندسازی در سطح ملی و بین‌المللی برای جامعه اطلاعاتی لازم و ضروری است. ICT باید به عنوان وسیله‌ای مهم برای یک حکومت خوب استفاده شود.
39- حاکمیت قانون، هماهنگ با چارچوب قانونی و سیاستی حمایتی، شفاف، رقابتی، با بی‌طرفی تکنولوژیکی و قابل پیش‌بینی و با درنظر گرفتن واقعیات ملی، برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مردمی، اساسی است. دولت‌ها باید تا جایی که لازم است برای حل مشکلات بازاریابی مداخله کنند، رقابت‌های سالم را حفظ کنند، سرمایه‌گذاری را جذب کنند، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های کاربردی ICT را افزایش دهند، مزایای اقتصادی و اجتماعی را به حداکثر برسانند، و در خدمت اولویت‌های ملی باشند.
40- یک محیط پویا و توانای بین‌المللی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انتقال تکنولوژی، و همکاری‌های بین‌المللی، خصوصاً در حوزه مالی، بدهی و تجارت، همچنین مشارکت مؤثر و کامل کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های جهانی، برای تکمیل فعالیت‌های توسعه ملی در رابطه با ICT حیاتی و ضروری است. بهبود پیوند امکان‌پذیر جهانی در مؤثرتر کردن فعالیت‌های توسعه کمک و همکاری خواهد کند.
41- ICT یک ابزار تواناساز رشد از طریق افزایش بهره‌وری و کارآمدی‌ها به ویژه برای کشورهای کوچک و متوسط (SME) می‌باشد. بنابراین، توسعه جامعه اطلاعاتی برای رشد اقتصادی گسترده در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته مهم است. بهره‌وری ICT و ابتکارات انجام شده در بخش اقتصاد باید رشد و پرورش یابند. توزیع عادلانه منافع می‌توان
د به کاهش فقر و توسعه اجتماعی کمک کند. سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های سودمند را تقویت می‌کند و شرکت‌ها، از جمله شرکتهای کوچک و متوسط (SEMها) را فعال می‏کند تا تغییرات لازم برای استفاده از منافع ICT را ایجاد نماید، سودمندترین سیاست‌ها خواهند بود.
42- حفاظت از مالکیت معنوی برای تشویق نوآوری و خلاقیت در جامعه اطلاعات ضروری است. همچنین اشاعه و انتشار گسترده، و تبادل دانش برای تشویق ابتکار و خلاقیت مهم و ضروری است. تسهیل مشارکت معنی‌دار توسط همه در مسایل معنوی و تبادل دانش از طریق آگاهی کامل و ظرفیت‌سازی، یکی از بخش‌های بنیادین یک جامعه اطلاعاتی فراگیر است.
43- توسعه پایدار زمانی می‌تواند به بهترین نحو در جامعه اطلاعاتی پیشرفت کند که تلاش‌ها و برنامه‌های مرتبط با ICT به طور کامل در استراتژی‌های توسعه ملی و منطقه‌ای وارد شود. ما از مشارکت جدید برای توسعه آفریقا (NEPAD) استقبال می‌کنیم و جامعه بین‌المللی را برای حمایت از فعالیت‌های مربوط به ICT در این نوع اقدامات و همچنین تلاش‌های مشابهی که مربوط و متعلق به سایر مناطق است، ترغیب می‌کنیم. انتشار مزایای حاصل از رشد ICT، به از بین بردن فقر و توسعه پایدار کمک می‌کند.
44- استانداردسازی یکی از سنگ‌بناهای اصلی ایجاد جامعه اطلاعاتی است. در این زمینه باید تأکید ویژه‌ای روی توسعه استانداردهای بین‌المللی بشود. توسعه و استفاده از استانداردهای آزاد، interoperable، بدون تبعیض و معطوف به تقاضا، با توجه به نیاز کاربران و مشتریان، عنصر کلیدی توسعه و انتشار گسترده ICT و دسترسی بهتر به آنها، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. هدف از استانداردهای بین‌المللی ایجاد محیطی است که در آن مشتریان می‌توانند به خدمات جهانی گسترده، بدون توجه به تکنولوژی زیربنایی دسترسی داشته باشند.
45- طیف فرکانسی رادیو باید براساس مصالح عمومی و مطابق با اصول قانونی، با رعایت کامل قوانین ملی و آیین‌نامه‌ها و همچنین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مدیریت شود.
46- در ایجاد جامعه اطلاعاتی، کشورها بر این امر اصرار دارند که گام‌هایی برداشته شود تا از اقدامات یک جانبه و خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل که مانع نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی توسط مردم تحت تأثیر در کشورهاست و باعث تعویق بهبود وضعیت آن‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل آورد.
47- تشخیص این که ICT به صورت تصاعدی روش‌های کار را تغییر می‌دهد، یک محیط کار امن، بی‌خطر و سالم، مناسب برای استفاده و کاربرد ICT، و مطابق با قوانین بین‌المللی، ایجاد می‌کند، لازم و ضروری است.
48- اینترنت به وسیله‌ای جهانی در دسترس همه تبدیل شده است و اداره آن یکی از هسته‌ای‌ترین مسایل برنامه جامعه اطلاعاتی را تشکیل می‌دهد. مدیریت بین‌المللی اینترنت باید چندجانبه، شفاف و دموکراتیک، همراه با همکاری کامل دولت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی باشد. این امر باید ما را نسبت به توزیع عادلانه منابع، تسهیل دسترسی برای همه و اطمینان از عملکرد استوار و امن اینترنت با توجه خاص به چندزبانگی مطمئن سازد.