تغییرات آب و هوایی

رحیم آباد
اشکورعلیاو سیارستاق ییلاق
سارم
رحیم آباد
طول لات
شوییل
شوییل
کلاچای
کلاچای
بی بالان
بی بالان
کلاچای
واجارگاه
ماچیان
ماچیان
مأخذ :فرما نداری رودسر، واحد امور اجتماعی فروردین 1393
3-8-3- تحولات زمین شناسی :
سنگهای غالب منطقه را رُسوب آبرُفتی دوران چهارم تشکیل می دهد .گُستردگی سازندهای دوران دوم که در دوره کِرتاسه در ارتفاعات جنوبی(فقدان سازند دوران سوم)و بُرونزَدهای اَفیولیتی (کالرد ملانژ) دوران اول و گابرو و سنگهای آهکی و دایک های بازالتیِ ما قبل دوران اول (پرکامبرین )تشکیل شده که این دلیلی بر گُسلی بودن منطقه و تأثیر گُسل لاهیجان می باشد .تمام دشتهای دامنه ای و رود خانه ای و دشتهای دامنه ای و رودخانه ای و دشتهای ساحلی تا حدّ دریای خزر از رسوبات دوران چهارم زمین شناسی به صورت های مختلف تشکیل شده است که منظور دوران کواترنری است ،در واقع شهرستان رودسر نتیجه ی سه دوره ی زمین شناسیِ دوم (مِزوزوئیک – میان زیست)، سوم (تِرشیاری سِنوزوئیک –نوزیست)، چهارم (کُواترنری) می باشد .
از نظر زمین شناسی این منطقه ازرسوبات دوران چهارم(نهشته های دریا یی عهدحاضر وپلیوستوسن)در بخش ساحلی و جلگه ای تشکیل شده است . شهر رودسر عمدتاً از نهشته های آبرفتی و دشت سیلابی و نهشته های ساحلی و ماسه بادی و نهشته های دلتایی تشکیل شده است.
در بخش جلگه ای شهرستان رودسر علاوه بر پادگانه های رودخانه ای ،پادگانه های قدیمی دریای خزر و رشته های ماسه ایِ ساحل قدیمی ،به مُوازات ساحلِ فعلی قابل ملاحظه می باشد که با توجّه به تغییرات آب و هواییِ کُواترنر از آبرفتهای رودخانه ای پوشیده شده است .ولی سیلاب رودخانه پُلُرود ،آثار تغییراتی در مسیر رودخانه ای وایجاد تراس در این دلتارا به خوبی نشان می دهد .با توجه به باندهای ماسه ای و عقب نشینی دریا ،ایجاد تالاب و گوراب در پشتِ باند های ماسه ای از مسائل مُرفولوژی ساحلی است که درنقاطی ازبخش شرقی شهرستان رودسر درطول ساحل دیده می شود . (اصلاح عربانی ،1387،ص 1230)
3-8-4- زلزله:
شهر رودسر در زون گرگان- رشت که تمام نواحی پست سواحل دریای خزر و بخشی از کوهپایه های آن را در بر می گیرد واقع شده است، بر اساس مطالعات به عمل آمده و پهنه بندی زلزله در منطقه گیلان و تعیین نقاطی که از قرن چهارم قبل از میلاد تا 1976 زلزله های مخرب و ویرانگر در آن به وقوع پیوسته مشخص شده است که نواحی فعال زلزله در این منطقه از شرق گنبد کاووس تا نور و از تنکابن تا هشتپر را در بر می گیرد. درمحور منطقه تنکابن تا هشتپر محور فعال و خطرناک به منطقه ای کوچک در حوالی رشت و لاهیجان محدود می گردد.(شهرداری رودسر ،واحد فنی 1390)
3-8-5- توپوگرافی وشیب :
شهر رودسر از لحاظ شرایط توپوگرافی در ارتفاع کمتر از صفر قرار دارد همچنین در قسمت شمال و شرق شهر رودسر سواحل دریا گسترده شده است .شهر رودسر در منطقه کاملاً جلگه ای گسترده شده که در قسمت شمال و شرق این شهر نیز ارتفاع گاهاً منفی صفر را هم شامل می شود .شهر رودسر از لحاظ ارتفاعی به علت اینکه در منطقه جلگه ای واقع شده است مشکل توسعه و گسترش آن کمتر به چشم می آید و این شهر با رعایت حریم قانونی دریا می تواند از لحاظ فیزیکی آن دسته از کاربریهایی که مورد نیاز ساکنین آن است را ایجاد نماید در منطقه ساحلی به علت شرایط مناسب می تواند در جهت حفظ و گسترش صنعت گردشگری ساحلی با اقدامات برنامه ریزی اصولی بهتر از وضع موجود را بدست آورد . و همچنین شهر رودسر از بدنه شمال شرقی و شرق به دریای خزر محدود گردیده دارای شیب ملایم عمومی به سمت دریا می باشد .بررسی های انجام شده در ارتباط با نحوه گسترش شهر بر روی رقوم مختلف ارتفاعی که نسبت به سطح دریاهای آزاد تعیین گردیده نشان می دهد که شهر در لبه برخورد با دریا ارتفاعی کمتر از 25- متر دارا می باشد و بطوریکه در نقشه توپوگرافی نشان داده شده است دربلندترین نقطه شهر ارتفاعی حدود 19- متر از سطح دریا داشته است .بنابراین ملاحظه می گردد که در کل محدوده قانونی شهر اختلاف سطحی حدود 7-6 متر به طور بیشتر وجود ندارد (طرح تفصیلی شهر رودسر ،1387 ص 75)
یکی از عوامل تأثیر گذار در بوجود آمدن، و رشد شهر شیب می باشد که بطورکه بطور شیب و یا کم بودن آن از سطح استاندارد برای ساخت شهر باعث بوجود آمدن مشکلاتی بخصوص د ر زمینه آبهای سطحی و زاید شهر و گذاشتن هزینه های اضافی و پیش بینی نشده برای مسئولان شهری می باشد و در مقابل شیب زیادتر مشکلاتی مخصوص بخود را ایجاد می کند .