تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۱۰

۵

 

 

تحلیلی بر تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در ایران و ارائه راهبردهای موثر با استفاده از الگوی آمیخته بازاریابی(مطالعه موردی در استان مازندران)

 

 

زمانیان ۱۳۸۸

 

 

مقایسه تطبیقی شیوه تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه استان مازندران با کشورهای پیشرو نیز نشان داد که در حالی که تولید کنندگان و صادرکنندگان هلندی شیوه تولید و صادرات شان به صورت کاملاً پیشرفته است، شیوه تولید و بازاریابی تولید کنندگان استان، سنتی و ابتدایی بوده و در مرتبه بسیار پائینی قرار دارند و از حداقل امکانات برخوردار هستند .

 

 

 

۶

 

 

عنوان بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کیب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی(مطالعه موردی، شهرستان قم)

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

الوانی و رحمتی ۱۳۸۵

 

 

بهترین مکان برای گل در قم، منطقه ای نزدیک به خلجستان است، ضرورت دارد که جهت بررسی‌های امکان سنجی فنی و مکان دقیق برای احداث گلخانه یا مجتمع گلخانه ای با سازمان ذی ربط هم چون سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل هواشناسی رایزنی‌ها و مشاوره‌هایی انجام شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

۷

 

 

بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران

 

 

چیذری و همکاران ۱۳۸۵

 

 

کشور‌های اردن و امارات متحده عربی در درخت و درختچه‌های میوه‌های خوراکی؛ کشورهای آذربایجان و امارات متحده عربی در بوته گل رز؛ کشور روسیه در گل‌های شاخه بریده تازه؛ کشورهای عربستان، پاکستان و کویت در گل‌های شاخه ای خشک و رنگ شده و سرانجام کشور کویت در درخت نوئل و نراد در اولویت واردات از ایران قرار دارند.

 

 

 

۸

 

 

ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻛﺸﻮر

 

 

سروش ۱۳۸۳

 

 

ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ(ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ، فعالیت‌های ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ-ﺗﺮﻏﻴﺒـﻲ و ﻛﺎﻧﺎل‌های ﺗﻮزﻳـﻊ)ﺑـﺎ ﺻﺎدرات ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻛﺸﻮر راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد.

 

 

 

۹

 

 

بازاریابی گیاهان زینتی به شیوه پایدار در میان کشاورزان منطقه دولت محلی اویا استیت

 

 

اگیونله و همکاران۲۰۱۰

 

 

برای خلاقیت و نوآوری و اطمینان از شیوه‌های کشاورزی مداوم محصولات در بسته بندی قرار گیرند.

 

 

 

۱۰

 

 

مطالعه ای در زمینه انطباق پژوهشی تکنولوژی در سطح تجارت

 

 

یو و تا او ۲۰۰۸

 

 

رابطه بین بازاریابی و عملکرد سازمانی چندان مستقیم نیست.

 

 

 

۱۱

 

 

موانع بازاریابی گیاهان زینتی

 

 

دیسکی ۲۰۰۵

 

 

وی به بعضی از عوامل مانند بازاریابی به عنوان سد اصلی، نبود بازارها، قیمت‌های پایین، جاده‌های نامناسب و روابط ضعیف نیز اشاره کرد.

 

 

 

۱۲

 

 

بازاریابی برای کشاورزی‌های کوچک

 

 

سالیوان ۲۰۰۵

 

 

تحقیقات علمی در بازار یک جزء اساسی از بازاریابی موفق است.

 

 

 

۱۳

 

 

ساختار تولید و مسائل اساسی بازاریابی صادراتی گل و گیاه را در کشور ترکیه

 

 

اوزاکان و همکاران ۲۰۰۳

 

 

تولیدکنندگان این منطقه غالباً به شیوه سنتی به پرورش و تولید گل می پردازند و تولید آن‌ها صنعتی نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *