تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۲۲

 • .سلیمی،صادق،۱۳۸۲،جنایات سازمان یافته فراملی،انتشارات صدرا،تهران،چاپ اول،ص ۶۶٫ ↑

 

 • .بیلان با تراز حساب های پرداختی عبارت است از: جدولی که ارزش سالانه کل مبادلات اقتصادی ساکنین کشور را با بقیه جهان نشان می دهد.(زمانی فراهانی،مجتبی،۱۳۷۱،پول و ارز و بانکداری،چاپ اول،ص ۷۸). ↑

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • .بوسا،آندرو،بزهکاری بین المللی،ترجمه:رخشانی،نگار،۱۳۷۵،انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،ص ۱۱۴٫ ↑

 

 • .عده ای عقیده دارند پولشویی برخلاف جرایم آنی که عنصر مادی آنها در یک لحظه واقع می شود و خاتمه می یابد، جرمی مستمر است وعناصر تشکیل دهنده آن مدام تجدید می شوند. گرچه انجام معاملات و فعل و انفعالات متعدد بر روی عواید حاصل از جرم جهت دستیابی به تطهیر آنها این شائبه را پدید می آورد که پولشویی جرمی مستمر است، اما باید اذعان داشت پولشویی یک جرم آنی دارای عنصر مادی مرکب است؛ به عبارتی دیگر، اختفای منبع عواید مجرمانه حاصل نمی شود مگر با استفاده از فرآیندی مرکب از افعال متعدد که لازمه تحقق آن، گذشت مدت زمانی است که طی آن، این فعل و انفعالات انجام می یابند. اما عنصر مادی پولشویی علیرغم تعدد در یک نقطه پایان می یابد وآن زمانی است که عواید مجرمانه، بدون آنکه انگ مجرمانه بودن را برپیشانی خود داشته باشند، دربطن اقتصاد قانونی در می آمیزد وصبغه قانونی به خود می گیرد. دراین زمان، پولشویی محقق شده وعنصر مادی آن متوقف می شود؛ لذا تا زمانی که این درهم آمیختگی محقق نشود، پولشویی محقق نمی شود تا تداوم آن، سبب مستمرخواندنش گردد و هنگامی هم که این ادغام انجام پذیرد، دیگر ادامه نمی یابد تا استمرار ارتکاب جرم که لازمه توصیف یک جرم به عنوان جرم مستمر است، ایجاد شود. براین اساس پولشویی یک جرم آنی است. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 • .بابایی خانه سر،عباس،۱۳۷۵،پاک سازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی،پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،ص ۱۹٫ ↑

 

 • .European Journal of Crime, Crime , Criminal Law & Criminal Justice vol. 5/3, 1997 p 276 & 277. ↑

 

 • .بابایی خانه سر،عباس،همان،ص ۸٫ ↑

 

 • .بوریکان،ژاک،همان،ص ۳۳۲٫ ↑

 

 • .مهم ترین ایراد وارد برتحدید جرم مبنای پولشویی به یک یا چند جرم، سوق یافتن پول شویان به سمت تطهیر عواید حاصل از جرایمی غیر از جرم مبنا و عدم امکان توجیه منطقی این تحدید می باشد. ↑

 

 • .بوریکان،ژاک،همان،ص ۳۷۷٫ ↑

 

 • .همان،ص ۳۳۱٫ ↑

 

 • .بوسار،آندرو،بزهکاری بین المللی،ترجمه:رخشانی، نگار ۱۳۷۵،انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،ص ۱۱۴٫ ↑

 

 • .حسینی نژاد،حسین قلی،۱۳۷۳،حقوق کیفری بین المللی،نشرمیزان،چاپ اول،ص ۱۸٫ ↑

 

پایان نامه

 

 

 • . بوریکان،ژاک،همان،ص ۳۲۴ و ۳۲۳٫ ↑

 

 • .میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص ۳۳۴٫ ↑

 

 • .میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص۳۳۴٫ ↑

 

 • .undermining the legitimate private sector. ↑

 

 • .Exposed Emerging Markets. ↑

 

 • .http://www.money-howstuFF works. Com./ money – laundering. Ht m. by Julia Layton. ↑

 

 • .http://www.apgml.org/issues/docs/30 Negative% 20 Economic. Html. ↑

 

 • .منطقه هلال طلایی (The Golden Crescent) در آسیای میانه شامل کشورهای افغانستان و پاکستان و منطقه مثلث طلایی. (TheGoldentriangle) در آسیای جنوب شرقی متشکل از کشورهای لاتوس، برمه و تایلند می باشند که بیش از ۹۰ درصد تولید تریاک جهان در این مناطق صورت می گیرد. ↑

 

 • .مندرج در روزنامه ایران، مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، پنج شنبه، ص ۲۲٫ ↑

 

 • .ساکی، محمد رضا،۱۳۸۷،آشنایی با جرم پولشویی، انتشارات جاودانه، چاپ اول،ص ۸۰ و ۸۱٫ ↑

 

 • .مندرج در روزنامه اطلاعات، مورخه ۱۸ خردادماه ۱۳۸۸، دوشنبه، ص ۱۳٫ ↑

 

 • .صحرائیان،سید مهدی،۱۳۸۱،سوییس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، نشر معارف. ↑

 

 • .Cees schaap, Id. P9. ↑

 

 • .عده ای عقیده دارند که کاربرد اصطلاح جرم سازمان یافته، نقض غرض است؛ زیرا جرم، بی نظمی ایجاد می کند، نظم اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه را نابود می کند و افکار عمومی را مختل می سازد. براین اساس، نمی توان جرمی را که خود مختل کننده نظم حاکم برجامعه است، سازمان یافته، توصیف کنیم. به همین استدلال، عده ای مدعی شده اند که اصطلاح جرم سازمان یافته یک معنای مثبت دارد و یک معنای منفی. لذا بهتر است به جای این اصطلاح، از اصطلاح فعالیت های نامشروع ضدقانونی یا بازارهای نامشروع استفاده کنیم تا مقداری بعد منفی به این عنوان دهیم. ↑

 

 • .Organized Crime. ↑

 

 • .Business of Crime. ↑

 

 • .سلیمی،صادق،۱۳۸۲،جنایات سازمان یافته فراملی،انتشارات صدرا،تهران،جلد اول،ص ۳۲٫ ↑

 

 • .همان،ص ۳۲٫ ↑

 

 • .بوسار،آندرو،همان،ص ۱۱۰٫ ↑

 

 • .بورکان،ژاک،همان،ص ۳۲۲٫ ↑

 

 • .همان،ص ۳۲۲٫ ↑

 

 • .همان،ص ۳۲۳٫ ↑

 

 • .همان،ص ۳۱۷٫ ↑

 

 • .میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص ۱۹۱٫ ↑

 

 • .همان،ص ۲۳۱٫ ↑

 

 • .میر محمد صادقی،حسین،۱۳۷۸،جرایم علیه اموال و مالکیت،نشر دادگستر،چاپ ششم،ص ۵۲٫ ↑

 

 • ۱.Predicate offence. ↑

 

 • .بوریکان،ژاک، «بزهکاری سازمان یافته درحقوق فرانسه»،ترجمه:نجفی ابرندآبادی،علی حسین،مجله تحقیقات حقوقی،ش۲۲ –۲۱،ص ۳۲۴٫ ↑

 

 • ۱.Serious Crime. ↑

 

 • .البته ایران هنوز کنوانسیون پالرمو را تصویب نکرده است. ↑

 

 • .رهبر،فرهاد؛زال پور،غلامرضا؛میرزاوند،‌فضل الله،«بررسی قوانین پولشویی در کشور‌های منتخب»،نشریه مجلس و پژوهش،ص ۸۲ ـ ۷۹٫ ↑

 

 • .فریادرس،محمد،۱۳۸۳،«مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،روزنامه کیهان. ↑

 

 • .موسوی مقدم،محمد،۱۳۸۱،درآمدهای ناشی از جرم(پولشویی)،انتشارات رضوانی،چاپ اول،ص ۱۱-۹٫ ↑

 

 • .بابایی خانه سر،عباس،۱۳۷۵،پاکسازی پول و نقش آن درجرایم فراملی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران، ،‌ص ۶٫ ↑

 

 • .رهبر،فرهاد و دیگران،تعاریف،‌مفاهیم،‌آثار وپیامدهای پولشویی،پیشین،ص ۳۵٫ ↑

 

 • .الف)شمس ناتری،محمد ابراهیم،«پولشویی، آثار وعکس العملها»،اندیشه های حقوقی،ش۵،ص۹۱٫
  ب)Peter Gill ,Adam Edwards. Transnational organized crime, First publication, London, Routledge, 2003, P.208 ↑

 

 • .بند (ه) ماده ۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند (د) ماده ۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

 

 • .بند (الف) ماده ۲ کنوانسیون پالرمو. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *