بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۷

– هاتون و استاکن (۲۰۰۷). تاثیر شهرت در پیش بینی ها را بر روی واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی های سود توسط مدیریت مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد زمانی که یک شرکت، در پیش بینی سود از شهرت مناسبی برخوردار است، سرمایه گذاران واکنش بیشتری نسبت به پیش بینی سود آنها نشان می دهند. درحالی که برای سایر شرکتها این واکنش تا زمان تحقق سود به تاخیرمی افتد. همچنین این تحقیق نشان داد زمانی که شرکتها پیش بینی سود بالایی (خبر خیلی مثبت) را ارائه می کنند، سرمایه گذاران ذاتا اعتبار کمتری برای این اخبار مثبت قایل هستند، بنابراین واکنش قیمت سهام نسبت به این پیش بینی ها کمتر خواهد بود. از نتایج دیگر این تحقیق واکنش بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اشتباه در پیش بینی اخبار مثبت در مقایسه با اشتباه در پیش بینی اخبار منفی و همچنین تاثیر بیشتر پیش بینی های میان دوره ای نسبت به پیش بینی های سالانه می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
– باینبریج (۲۰۰۸) در مقاله­ای به بررسی دیدگاه ­های استادان دانشگاه­ها، حسابداران حرفه­ای و قانون­گذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آنها استادان دانشگاه­ها در حرفه حسابداری اغلب تصورات متفا وتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه­ای و قانون­گذاران دارند. حسابداران حرفه­ای و قانونگذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیشگیری از پدیده دردسر ساز مدیریت سود هستند، ولی استادان حسابداری دانشگاه­ها خوش­بین تر هستند.
حسابداری
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه:
در این فصل به بررسی چگونگی روش پژوهش، گردآوری داده ­ها و تحلیل آن­ها جهت استفاده از داده ­های خام در راستای فرضیات پژوهش پرداخته می­ شود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونه گیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای پژوهش حاضر بررسی می­گردد.
۳-۲ روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و گذشته نگر و از نظر نحوه­ اجرای پژوهش توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی و از نظر نوع داده ­ها کمی است.
۳-۳ جدول متغیرها:
جدول۳-۱ متغیرهای پژوهش

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *