منابع مقالات علمی : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان …

اهداف

ارزیابی بستر

هسته ارزش ها

نتایج

ارزیابی محصول

مدل سیپ چهارچوب مشخصی برای ارزیابی مرحله ای و تراکمی به دست می دهد. در ارزیابی مرحله‎ای جایی که مقصود از ارزیابی شیوه فعالیت است، ارزیابی بستر، ورودی و فرایند و محصول به ترتیب این سؤال ها مطرح می کند که چه کارهایی لازم است انجام گیرد؟ چگونه باید انجام گیرد؟ آیا انجام گرفته اند؟ آیا ثمربخش بوده اند؟ در این جا ارزیاب گزارشات دوره ای را به انعکاس مسائل مربوط به سؤال ها فوق ارائه می کند تا گروه ذینفع را از یافته ها مطلع نموده و فرایند تصمیم گیری را هدایت نموده و به کار انجام شده توسط پرسنل قدرت بخشد. در هنگام نهایی کردن گزارش تراکمی ارزیاب برخزانه اطلاعات مراحل بستر، ورودی، فرایند و محصول مراجعه نموده، اطلاعات تکمیلی مورد نیاز را کسب می‎کند. ارزیاب از این اطلاعات برای پاسخگویی به سؤال ها زیر که مربوط به افعال گذشته می‎شود استفاده می‎کند. آیا نیاز های اساسی دیده شده‌اند؟ آیا فعالیت توسط یک برنامه و بودجه قابل دفاع هدایت شده است؟ آیا طرح خدمات بصورت قابل اجرا و به هنگام نیاز بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؟ آیا فعالیت به نحو موفقیت آمیزی انجام گرفت.(دنیل، ۲۰۰۳).
جدول(۲-۱) ارتباط ارزیابی چهارگانه سیپ با ارزیابی مرحله ای و ارزیابی تراکمی.

نقش های ارزیابی بستر ورودی فرایند محصول
ارزیابیکاربرد های اطلاعات سیپ برای کمک به فعالیت تصمیم گیری و تضمین کیفیت راهنمایی برای شناسایی مداخلات مورد نیاز و انتخاب و
رده بندی
اهداف(براساس سنجش نیازها، مشکلات، دارایی ها و فرصت ها)
راهنمایی برای انتخاب یک برنامه یا استراتژی دیگری(براساس سنجش استراتژی های دیگر و برنامه های تخصیص منابع) و به دنبال آن آزمون برنامه کار راهنمایی برای اجرای برنامه کار(براساس نظارت و قضاوت فعالیت ها و بازخورهای ارزیابی های دوره ای) راهمایی برای ادامه، اصلاح، تطبیق، یا انقطاع برنامه(براساس سنجش نتایج و آثار جانبی)
ارزیابی استفاده از اطلاعات سیپ برای جمع بندی شایستگی ها، ارزش،درستی و اهمیت برنامه مقایسه اهداف و اولویت ها با نیازها، مسائل و مشکلات، دارایی ها و فرصت هایی که قبلاً مورد سنجش قرار گرفته بودند. مقایسه استراتژی، طراحی و بودجه برنامه با رقبای اصلی آن و با نیاز های اصلی گروهی که از فعالیت منتفع می شوند. شرح کامل فرایند واقعی و ثبت هزینه ها، مقایسه فرایند ها و هزینه های طراحی شده واقعی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.