پایان نامه ارشد: ایمنی-خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود)

 

4-3-10 شرایط ایمنی پنجره ها
• نکات مربوط به درهای شیشهای در مورد پنجره ها نیز صادق است.
• پنجره های طبقه فوقانی ساختمانی باید به نحوی طراحی گردد که پاک کردن آن ها از داخل ساختمان امکان پذیر باشد.برای این منظور می توان از پنجره هایی که به داخل باز می شوند استفاده نمود و یا در مجاورت پنجره ها، بالکن و سطوح ایمنی در نظر گرفت. در این حالت، ارتفاع پنجره باید حداقل 90 سانتی متر در نظر گرفته شود تا سرگیر نشود.

دانلود پایان نامه : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
• پنجره های باز شو باید در ارتفاع ایمن نصب شوند. ارتفاع مناسب لبه پایین پنجره برای کودکان 60 سانتی متر است.
• پنجره در طبقه همکف باید دارای امکان فرار کودکان در شرایط حریق باشد. برای این منظور باید حداقل ابعاد پنجره 50 * 70 و حداکثر ارتفاع لبه پنجره 60 سانتی متر در نظر گرفته شود.
• نصب شبکه های محافظ به پنجره ها از خارج، ایمنی بیشتری را به وجود می آورد. شبکه های محافظ باید به شکلی طراحی شوند که در زمینه شستشوی پنجره ، مشکلی به وجود نیاورند.
• پنجره های بزرگ که تا کف ادامه دارند، برای کودکان خطرناک هستند. پنجره های واقع در پاگردها و یا انتهای راهرو ها بیشتر در معرض ضربه قرار دارند و باید تا ارتفاع 80 سانتیمتر دارای محافظ باشند.
• سطوح پنجره ها باید به طور متوسط یک سوم سطح سالن باشد. حداکثر ارتفاع پنجره ها از کف سالن باید 0.60 متر باشد که کودکان بتوانند اشیاء بیرون را تماشا کنند.

4-3-11 شرایط ایمنی در فضای بهداشتی
• کلیدهای برق سرویس ها باید در دیوارهای خارجی نصب شوند .
• کفپوش سرویس نباید از جنسی باشد که در حالت خیسی لغزنده شوند.
• کفپوش سرویس نباید هادی جریان الکتریسیته باشد.
• در صورتی که در به داخل باز می شود، بین کاسه توالت و در ورودی باید فاصله کافی وجود داشته باشد.
4-3-12 شرایط ایمنی تجهیزات
• استقرار و تعبیه لوازم در مهد کودک باید به گونه ای انجام شود که از سقوط، پرتاب و استفاده نا به جای کودکان از آن ها جلوگیری گردد.
• در اتاق ها و محل های بازی کودکان نباید موانعی که ایجاد آسیب می نمایند، وجود داشته باشد.
• پله های صندلی نباید از قسمت نشیمن آن ها و یا فضای موجود بین پایه های غیر فراتر رود.
• از تجهیزات سه پایه ( میز و صندلی و …) باید اجتناب گردد.
• صندلی هایی که سطح گردان دارند باید پنج پایه داشته باشند.
• طراحی و تجهیز فضا و عناصر آن باید به گونه ای باشد که از ایجاد گوشه ها و زوایای تیز و برنده به خصوص در ارتفاع سر اجتناب شود. تقاطع دیوارها، سطوح روی میز و صندلی باید با شعاع حداقل 10 سانتی متر گرد شود.
• در سطح تمام شده مبلمان، نباید لبه های تیز فلزی یا تراشه های چوب وجود داشته باشد.
• بخاری و وسایل حرارتی باید دارای حفاظ باشند.
• پیچ های بکار رفته در تجهیزات باید داراری در پوش ایمن و مناسب باشند.

تصویر4-21: استفاده از پوشش مناسب بر روی اجسام آسیب زننده مانند پیچ ها

کامنت‌ها بسته شده‌اند.