اهداف حاکمیت شرکتی

اهداف حاکمیت شرکتی

بررسی تعریف­ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه‌های صاحب‌نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته­ای (حوزه­ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت­ها است؛

  1. پاسخگویی؛ هرگونه پذیرش و اختیار مسئولیت باید با پاسخگویی همراه باشد؛
  2. شفافیت؛ شفافیت در ارائه اطلاعات و در دسترس بودن آن (صورت‌های مالی، حقوق و مزایا، هیات‌مدیره و ساختار آن و…)؛
  3. عدالت (انصاف)؛ برخورد یکسان و با عدالت با همه سهامداران (چه بزرگ و چه کوچک)؛
  4. مسئولیت؛ کمیت و کیفیت مسئولیت‌ها و تفویض اختیارات باید روشن باشد (حساس‌یگانه، 1385).

حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف، شفافیت و پاسخگویی در بنگاه اقتصادی می­باشد. عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثر­تر شده و به ذینفعان خود توجه می­کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می­کنند. در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است‌از؛ توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهامداران، کارگروهی[1] مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می­باشد (کرمی، 1391).
در واقع پاسخگویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است و  با پاسخگویی مناسب شرکت‌ها، سه هدف دیگر (شفافیت، عدالت و مسئولیت) حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، «چو صد آمد نود هم پیش ماست». به همین دلیل تعداد زیادی از صاحب‌نظران، پاسخگویی را جوهره حاکمیت شرکتی مناسب می‌دانند. با مرور تعریف‌های یاد شده و تحلیل آنها می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه نمود؛
حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق دینفعان می‌شود (حساس‌یگانه، 1385).
همچنین نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظام مرتبط‌کننده چند شاخه علمی از قبیل حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و حقوق و با حفظ تعادل بین اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی، موجب تشویق و تقویت استفاده کارآمد و بهینه از منابع و الزام پاسخگویی[2] شرکت‌ها در مقابل سایر اشخاص ذینفع در شرکت می‌گردد. از سوی دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند موجب تخصیص بهینه منابع و بهبود شفافیت اطلاعات مالی منتشر شده در بازار و در نهایت رشد توسعه اقتصادی شود (جان و سنبت، 1998).
 
[1]. Team Work
[2]. Accountability
متن کامل در سایت زیر :
ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی