اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری

جدید و حفظ مشتریان موجود و همچنین ساختارهای حمایتی بیشتر و بهتر را شامل شود.
4- اندازه‌گیری و سنجش نباید تنها در مورد آنچه باشد که در گذشته اتفاق افتاده است، بلکه بایستی ضمن توجه به گذشته به آینده نیز تمرکز داشته باشد، امروزه چه بسا یافتن اطلاعات آتی بهتر و کاربردی تر نیز باشد. (پور قاضی،1392، ص 49)
2-2-9) اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری:
افزایش یا کاهش سرمایه فکری به صورت فزاینده‌ای بر عملکرد مالی شرکت‌ها اثر خواهد گذاشت، بنابراین بیشتر شرکت‌ها این احساس نیاز را جهت ارزیابی مناسب سرمایه فکری در خود خواهند نمد تا بتوانند ضمن در اختیار داشتن اطلاعات مفید و قابل‌اتکا، عملکرد مالی شرکت خود را تعیین اندازه‌گیری نماید، توجه به سرمایه فکری به عنوان فرصتی جهت ایجاد و گسترش تجارت جدید و خلاق استفاده می‌شود که نشانه‌هایی از موفقیت‌های تجاری و شغلی آینده را نشان می‌دهد. (پورزمانی،1392، ص 49)
مر و همکارانش[1] ضرورت سنجش سرمایه فکری را مورد بررسی قرار داده و پنج دلیل اساسی برای اندازه‌گیری سرمایه فکری به شرح ذیل بیان می‌کنند:

  1. ارزیابی سرمایه فکری به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتواند استراتژی خود را بهتر تنظیم نمایند.
  2. با ارزیابی سرمایه فکری بهتر می‌توان اجرای استراتژی را ارزیابی نمود.
  3. با ارزیابی سرمایه فکری بهتر می‌توان به توسعه و تنوع در سازمان دست یافت.
  4. با استفاده از نتایج ارزیابی سرمایه فکری می‌توان سیستم جبران خدمت و حقوق و دستمزد بهتری را طراحی نمود.
  5. با ابلاغ معیارهای سرمایه فکری به سهامداران و ذینفعان خارج از سازمان می‌توان به آن‌ها در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری کمک کرد. (پاکدل، دریایی،1392، ص 5)

 
2-2-10) دلایل توجه به اندازه‌گیری سرمایه فکری:
شرکت‌ها به دلایل متعددی تمایل به اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  • × کمک به تدوین استراتژی تجاری سازمان.
  • × دستیابی به یک مزیت رقابتی.
  • × ایجاد شاخص‌های کلیدی عملکرد در جهت کمک به ارزیابی اجرای استراتژی.
  • × ارتباط با سهامداران خرجی مالک دارایی‌های فکری.

شایان‌ذکر است که دلایل اول تا چهارم برای اهداف درون سازمانی و دلیل پنجم برای اهداف برون‌سازمانی است. (شماخی، حبیبی،1393، ص 61)
سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیم‌گیری‌های داخلی مربوط می‌شوند و هدف از آن‌ها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکت‌ها، برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر در روابط با مشتریان وتامین کنندگان و سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیزه‌های اجرایی مربوط می‌شود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره می‌کند. تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که اندازه‌گیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت موثر داخلی وهم برای روابط موفق خارج از سازمان، ضروری و سودمند است. کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکت‌های انتفاعی، مدیریت موثر و کارآمد جریان‌های نقدی آتی باشد، پس برای آن‌ها مدیریت محرک‌های نهایی این جریان‌های نقدی یعنی همان دارایی‌های نامشهود نیز ضروری است. به همین خاطر اندازه‌گیری سرمایه فکری و به طور کلی دارایی‌های نامشهود، بسیار بااهمیت است. (طالبیان، بزرگی،1391، ص 6)
[1] Moore et al.
متن کامل :
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت مطالعه موردی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان

کامنت‌ها بسته شده‌اند.