اعلامیه جهانی حقوق بشر

12- ما تصریح می‌کنیم که توسعه ICT فرصت‌های زیادی را برای زنان، به عنوان کسانی که باید یکی از بخش‌ها و بازیگران اصلی جامعه اطلاعاتی باشند، ایجاد می‌کند. ما متعهد می‌شویم که اطمینان دهیم جامعه اطلاعاتی، زنان را برای مشارکت کامل در تمام جنبه‌های زندگی و فرآیندهای تصمیم‌گیری، بر اساس مساوات توانمند می‌سازد. برای انجام چنین کاری ما باید موضوع تساوی جنسیت را عملی سازیم و از ICT به عنوان ابزاری برای آن استفاده کنیم.
13- در ساخت جامعه اطلاعاتی، ما باید توجه ویژه‌ای به نیازهای خاص گروه‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر جامعه، شامل مهاجران، پناهندگان و آوارگان، افراد بیکار و محروم از مزایای اجتماعی، اقلیت‌ها و مردم چادرنشین بکنیم. ما همچنین باید نیازهای ویژه افراد مسن و معلولین را شناسایی کنیم.
14- ما مصمم هستیم که افراد فقیر، خصوصاً آنهایی که در نواحی دوردست، روستایی و در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند را توانمند سازیم تا به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و از ICT برای حمایت از تلاش‌های خود جهت رهایی خود ار فقر استفاده کنند.
15- در انقلاب جامعه اطلاعاتی توجه ویژه‌ای باید به نیازهای خاص مردم بومی، و همچنین حفاظت از میراث و فرهنگ آن‌ها بشود.
16- ما توجه خاص به نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه، کشورهای در حال گذار اقتصادی، کشورهای توسعه نیافته، جزایر کوچک در حال توسعه، کشورهای در حال توسعه محاط در خشکی، کشورهای فقیر با بدهکاری بالا، کشورها و سرزمین‌های اشغال شده، کشورهای جنگ‌زده و کشورها و مناطق با نیازهای ویژه و همچنین به شرایطی که تهدیدات بزرگی برای توسعه هستند، از جمله بلایای طبیعی را ادامه دهیم.
17- ما تصدیق می‌کنیم که ساخت یک جامعه اطلاعاتی فراگیر نیاز به شکل جدید همبستگی، مشارکت و همکاری بین دولت‌ها و سایر اعضای ذینفع، از جمله بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی دارد. با عنایت به این‌که تحقق هدف بلندپروازانه این اعلامیه ـ از بین بردن فاصله دیجیتالی و اطمینان از توسعه هماهنگ، منصفانه و مناسب برای همه ـ نیاز به تعهد قوی همه اعضا دارد، ما از همه، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، دعوت به همبستگی دیجیتالی می‌کنیم.
18- نباید فرض شود که این اعلامیه، مخرب، متضاد، محدود کننده یا مخالف با سندهای پیشین، از جمله منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا هر سند بین‌المللی و یا قانون ملی تصویب شده برای اشاعه این ابزار می‌باشد.
ب. جامعه‌ای اطلاعاتی برای همگان: اصول اساسی
19- ما مصمم هستیم که در تلاش‌های خویش مطمئن شویم که هر کسی می تواند از فرصت‌هایی که توسط ICT می‌تواند ارایه شود، بهره‌مند شود. ما موافق هستیم که با این چالش‌ها مقابله کنیم و تمام اعضا باید با هم کار کنند تا دسترسی به زیرساخت‌ها و فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات، همچنین به اطلاعات و دانش را بهبود بخشند؛ ظرفیت ایجاد کنند؛ اعتماد و امنیت در استفاده از ICT را افزایش دهند؛ یک محیط فعال در تمام سطوح ایجاد کنند؛ برنامه‌های کاربردی ICT را بسط و گسترش دهند؛ تنوع فرهنگی را اشاعه و به آن احترام بگذارند؛ نقش رسانه‌ها را بشناسند؛ ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی را درنظر بگیرند؛ و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را تشویق کنند. ما هم‏رأی هستیم که این‌ها، اصول کلیدی ایجاد یک جامعه اطلاعاتی فراگیر هستند.
1) نقش دولت‌ها و همه طرف‌های ذینفع در ارتقا فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جهت توسعه
20- دولت‌ها، همچنین بخش خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی دارای نقش و مسؤولیت مهمی در توسعه جامعه اطلاعاتی، و در مواقع مناسب در فرآیندهای تصمیم‌گیری، هستند. ساخت یک جامعه اطلاعاتی مردم- محور، یک تلاش مشترک است که نیاز به مشارکت و همکاری بین تمام اعضا دارد.
2) زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی: بنیادی ضروری برای جامعه اطلاعات دربرگیرنده همگان
21- قابلیت پیوند یک عامل توانمندساز مرکزی در ساخت جامعه اطلاعاتی است. دسترسی جهانی، دایمی، مساوی و انعطاف‌پذیر به زیرساخت و خدمات ICT، یکی از چالش‌های جامعه اطلاعاتی را تشکیل می‌دهد و بایستی یکی از اهداف اعضای فعال در ایجاد آن باشد. همچنین قابلیت پیوند یکی از پیش‌نیازهای دسترسی به انرژی و خدمات پستی است که باید مطابق با قوانین داخلی هر کشور ارایه شود.
22- برنامه‌های کاربردی و زیرساخت شبکه اطلاعات و ارتباطی توسعه یافته، مطابق با شرایط منطقه‌ای، ملی و محلی، با قابلیت دسترسی آسان و انعطاف‌پذیر، و ایجادکننده استفاده بیشتر از پهن باند و سایر فناوری‏های ابتکاری، در صورت امکان می‌تواند به تسریع پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها و بهبود وضعیت شهروندان و جوامع و مردم کمک کند.
23- سیاست‌هایی که محیط مساعدی را برای رقابت عادلانه قابل پیش‌بینی و ثبات در تمام سطوح ایجاد می‌کنند، باید به صورتی توسعه یافته و اجرا شوند که نه‌تنها سرمایه‌های خصوصی بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌های ICT جذب کند، بلکه در نواحی محروم، استقرار نقاط دسترسی عمومی ICT در اماکنی مانند ادارات پست، مدارس و کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها، می‌تواند ابزار مؤثری برای اطمینان از وجود دسترسی جهان شمول به زیرساخت‌ها و خدمات جامعه اطلاعاتی باشد.
3) دسترسی به اطلاعات و دانش
24- در یک جامعه اطلاعاتی فراگیر، توانایی همه در دسترسی و مشارکت در اطلاعات، ایده‌
ها و دانش امری ضروری است.
25- تبادل و تقویت دانش جهانی برای توسعه می‌تواند توسط حذف موانع دسترسی مساوی به اطلاعات برای فعالیت‌های اقتصادی،‌ اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و علمی و تسهیل دسترسی به دامنه عمومی اطلاعاتی، شامل طراحی جهانی و استفاده از تکنولوژی‌های یاری‌کننده، رشد و توسعه یابد.
26- دامنه عمومی غنی یکی از عناصر اساسی برای رشد جامعه اطلاعاتی است و مزایای زیادی مانند یک ملت فرهیخته، شغل‌های جدید، خلاقیت، فرصت‌های تجاری و پیشرفت علمی را ایجاد می‌کند. اطلاعات در دامنه عمومی باید به راحتی قابل دسترسی باشد تا از جامعه اطلاعاتی حمایت کند، و در برابر سوءاستفاده‌ها حمایت شود. مؤسسات عمومی مانند کتابخانه‌ها و بایگانی‌ها، موزه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و سایر نقاط دسترسی اجتماعی بایستی به نحوی تقویت شوند که حفاظت از بایگانی‌های اسناد و دسترسی آزاد و عادلانه به اطلاعات را اشاعه بدهند.
27- دسترسی به اطلاعات و دانش می‌تواند توسط افزایش آگاهی بین تمام اعضای ذینفع درمورد امکانات ارایه شده توسط مدل‌های نرم‌افزاری مختلف، شامل نرم‌افزارهای Open-Source، رایگان و اختصاصی رشد و ترقی یابد و این عمل با هدف افزایش رقابت، دسترسی توسط کاربران، تنوع انتخاب و توانمندسازی تمام کاربران برای توسعه راه‌حل‌هایشان می‌باشد تا بتوانند نیازهای خود را برطرف نمایند. دسترسی امکان‌پذیر به نرم‌افزارها باید به عنوان یکی از اجزای مهم یک جامعه اطلاعات واقعاً فراگیر مورد توجه قرار گیرد.
28- ما کوشش می‌کنیم تا دسترسی جهانی براساس فرصت‌های مساوری به دانش علمی برای همه ایجاد و انشتار و اطلاعات علمی و فنی، شامل فعالیت‌های دسترسی آزاد برای انتشارات علمی، رشد و توسعه یابد.
4) ظرفیت‌سازی