ارتباطات بین المللی

در حال حاضر سیستم S.G.B که بستر و زیر ساخت فعالیت‌های انفورماتیکی بانک تجارت می‌باشد بعنوان یک سیستم کامل حسابداری که تمامی عملیات حسابداری شعب بانک را انجام می‌دهد یادگاری از بانک ایران و هلند می‌باشد. این سیستم با توسعه و افزایش خدمات در سالهای گذشته توسط بخش انفورماتیک بانک تجارت به یکی از بی‌نظیرترین سیستم های حسابداری و مالی شعب در سیستم بانکی تبدیل گردیده است .
یکی از امتیازات بانک‌های خصوصی در دهه های 40 و 50 توانایی آنان در ارائه خدمات بین المللی بوده است بطوریکه حجم وسیعی از ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی و … توسط ای بانک‌ها به صورت تخصصی صورت می‌گرفت . بانکهای بازرگانی، ایران و ژاپن، ایران و انگلیس، ایران و هلند و اعتبارات ایران در این مسیر پیشتاز بوده‌اند .
هم اکنون نیز بانک تجارت به پشوانه تخصص به یادگار مانده از بانک‌های خصوصی آن دوره در بخش صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی رتبه اول را در سیستم بانکی کشور دارا می‌باشد .
2-41- پیروزی انقلاب و قانون ملی شدن بانکها
پس از پیروزی انقلاب و تغییرات بنیادی که در تمام ابعاد جامعه ایجاد گردید سیستم بانکی نیز مشمول تحولات اساسی شد. الزامات بسیاری بر اساس شرایط انقلاب باعث گردید که شورای انقلاب دستور ادغام بانکها را به منظور حفظ منافع ملی و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها از کشور صادر نماید. در این زمان کلیه بانکهای کشور دولتی اعلام و 36 بانک موجود به 9 بانک (به استثنای بانک مرکزی) تقلیل یافت. بانک تجارت از ادغام 5 بانک خصوصی ایرانی، 6 بانک مختلط ایرانی و خارجی و یک بانک خارجی تاسیس شد .
این بانک با تکیه بر ذخایری از قابلیت‌های بانکی و بر اساس قدمت، تجربه، تخصص بین المللی وجدید‌ترین متدها و تجهیزات منحصر به فرد و روز دنیا و بر پایه تعهد و احساس مسئولیت پرسنل بانکهای فوق ایجاد گردید .
همسازی و هنوایی بانکهای تشکیل دهنده بانک تجارت به دلیل تفاوت ماهیت و نوع سازمانی هر یک عزمی بزرگ را می طلبد تا در سایه آن بانکی توانمند با دارا بودن امتیازاتی ویژه تاسیس گردد و این امر به مدد پشتکار، دلسوزی و تعهد پرسنل بانک‌های فوق در سالهای بعد از پیروزی انقلاب به درستی تحقق یافت.
 2-42- تاسیس بانک تجارت
طبق ماده 1 اساسنامه بانک تجارت که در تاریخ 29/9/58 به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید این بانک با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، تجارتی ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایران و روس، صنایع ایران، بین المللی ایران و ژاپن، ایرانیان، کار، شهریار و ایرانشهر تشکیل گردید.
بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی ” نیروی انسانی متخصص” و “روشهای پیشرفته بانکی” که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است. بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.
در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 30 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از17 هزار میلیارد ریال، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب با بیش از 2000 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می‌باشد.
هدف بانک ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت در رشته های تولیدی در خدمت به اقتصاد کشور ثبت شد. مدت بانک نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران معین گردید.
سرمایه اولیه بانک تجارت 1/39 میلیارد ریال اعلام شد که تماماً متعلق به دولت بود .
2-43- مروری بر بانک های تشکیل دهنده بانک تجارت
بانک بازرگانی: بانک بازرگانی بزرگترین بانک تشکیل دهنده بانک تجارت که سهامداران آن کاملا ایرانی بودند و بعنوان اولین بانک خصوصی ایران در سال 1328 تاسیس شد . سرمایه اولیه بانک 100 میلیون ریال بود. بانک بازرگانی در پایان سال 1355 در تهران 113 شعبه و در شهرستانها 135 شعبه و در خارج از کشور 2 شعبه (هامبورگ و لندن) را دراختیار داشت . تعداد کارکنان بانک در حدود 3081 نفر بوده است. ساختمان مرکزی این بانک هم اکنون شعبه میدان امام خمینی بانک تجارت می‌باشد.
بانک ایرانشهر: این بانک که ابتدا به نام بانک اصناف معروف بوده است با سهامداران ایرانی و در سال 1337 تاسیس و سرمایه آن سه هزار میلیون ریال اعلام شد. این بانک در پایان سال 1356 در تهران 55 شعبه و در شهرستانها 223 شعبه داشته و کارکنان آن بالغ بر 1880 نفر بوده است . ساختمان مرکزی این بانک هم اکنون مدیریت شعب منطقه چهار بانک تجارت می‌باشد .
بانک کار: این بانک با سرمایه کاملاً ایرانی درسال 1336 تاسیس شد . سرمایه اولیه بانک 110 میلیون ریال بود. در پایان سال 1356 فقط سه شعبه در تهران داشت و تعداد کارکنان آن 215 نفر بودند. ساختمان مرکزی این بانک اکنون ساختمان اصلی بورس و اوراق بهادار تهران می‌باشد .
بانک شهریار: این بانک در سال 1352 تاسیس و سرمایه آن بالغ بر 5 میلیارد ریال اعلام کردید . در پایان سال 1356 در تهران
32 شعبه و در خارج از تهران 30 شعبه داشته و جمع کارکنان آن بالغ بر 785 نفر بوده است. ساختمان مرکزی این بانک هم اکنون مدیریت شعب منطقه 6 بانک تجارت در خیابان سپهبد قرنی می‌باشد .
بانک صنایع ایران: این بانک برای کمک به گردش کار کارخانجات و سایر موسسات تولیدی و توسعه ، تشویق و تقویت موسسات خصوصی اعم از صنعتی و معدنی در سال 1352 با سهامداران ایرانی تاسیس شد و سرمایه این بانک 3 میلیارد ریال بوده است .
ساختمان مرکزی بانک تجارت که یکی از زیباترین ساختمانهای تهران می‌باشد یادگار این بانک است که پس از پیروزی انقلاب و تکمیل و تجهیز آن در سال 1365 مورد بهره برداری قرار گرفت .
بانک ایران و انگلیس: این بانک سهامداران ایرانی و خارجی در سال 1337 با سرمایه اولیه 200 میلیون ریال تاسیس شد. بانک ایران و انگلیس در پایان سال 1356 در تهران 9 شعبه و در شهرستانها 15 شعبه داشت و جمع کارکنان آن 535 نفر بوده است. ساختمان مرکزی این بانک هم اکنون معاونت امور انبارهای بانک تجارت در خیابان سعدی می‌باشد .