کارت اقامت گرجستان

اخذ اقامت گرجستان اقامت پزشکی در گرجستان اقامت پزشکی در گرجستان نیز جزو یکی دیگر از انواع اقامت گرجستان محسوب می شود. اگر امکانات پزشکی در یک کشور مطلوب نباشد ، شخص متقاضی در صورتی که... ادامه

Read More »
سرمایه گذاری در گرجستان

اقامت خرید ملک گرجستان

در این روش ملکی غیر از زمین کشاورزی میخرید که توسط کارشناس رسمی گرجستان بیش از ۳۵۰۰۰$ کارشناسی گردد. این نوع اقامت موقت گرجستان به صورت یکساله خواهد بود ، سال به سال تمدید می شود و بعد... ادامه

Read More »
۵-خرید خانه در گرجستان :

اقامت گرجستان و انواع اون : اول لازم به ذکره که اخذ اقامت گرجستان با شهروندی گرجستان فرق داره که عبارته از ؛ اخذ اقامت گرجستان به شما اجازه می ده چندین سال در خاک گرجستان زندگی کنین و... ادامه

Read More »

سرمایه گذاری در گرجستان توجه داشته باشین که، در موضوعات مربوط به سرمایه گذاری باید از همه مواردی که هزینه می کنین، رسید دریافت کنین و پرونده شما باید کامل باشه، حتی در سرمایه گذاری... ادامه

Read More »