شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری

توانمندی ناکافی نیروی انسانی: یکی از عوامل مشکل زا در امر تجاری سازی نداشتن اطلاعات کامل و کافی نیروهای انسانی سازمان است که این امر در تمامی مراحل تجاری سازی از تولید ایده تا ورود به... ادامه

چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال

مقایسه تغییرات نرخ بیکاری و اشتغال در کشور های جهان مقایسه نرخ بیکاری یکساله  در 43کشور جهان نشان می دهد که این مساله، مساله ای جهانی است و در 15 کشور جهان، سیاست های اشتغال زایی با... ادامه

تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان

با بررسی عوامل موثر بر مدیریت دانش می‌توان نسل‌های آن را نیز درک کرد. حداقل سه روایت از چگونگی تغییر آن و اینکه چگونه باید به مدیریت دانش جدید نگریست، وجود دارد: یک روایت توسط مارک... ادامه

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

مزایای حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی برای ذینفعان مثل سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، هیات‌مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع و بخش‌های اقتصادی می‌تواند مفید باشد. حاکمیت شرکتی... ادامه