خواجه عبدالله انصاری

ادب عبارت است از هر ریاضت پسندیده ای که انسان به فضیلتی از فضایل آراسته گردد و نیز به معنای کردار و گفتار شایسته و بایسته متناسب با شئون انسانی است.(فیومی،1/13؛ حسینی دشتی،1/156)ادب به معنای روشی که انسان دربرخورد با دیگران آن را به کار می برد و واژه ادب را ادب شناسان به معنای […]

Read More

نهج البلاغه

«((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( » (نور/27) (ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه شما نیست داخل نشوید تا اجازه بگیرید بر اهل آن سلام گوئید این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید).«((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( […]

Read More

فرهنگ اسلامی

در هر صورت ادب خواستن و طلب از بارگاه حق تعالی مؤثرترین چیز در دعاست اینکه بدانیم از چه کسی درخواست می کنیم ، چه می خواهیم و چگونه می خوانیم. تا به حال در مورد آداب دعا در مرحله تحقیق کارهایی بطور جدی مورد توجه واقع نشده لازم است فعالیتهای در این زمینه انجام […]

Read More

آیت الله مکارم شیرازی

«وَ اَکْرِمْ عَشِرَتکَ،فَإنَّهُمْ جَنَاحُکَ الذّی بِهِ تَطِهیرُ» (نهج البلاغه ، 538) (و خویشاوندانت را گرامی دار زیرا آنها پر و بال تو می باشند) .بنابراین از مجموع این مباحث می توان بیان نمود که گرچه در بسیاری از موارد سه واژه تعظیم، توقیر و تکریم مترادف هم می باشند و به معنی بزرگ داشتن و […]

Read More

صحیفه سجادیه

هدف اصلی از نگارش این رساله آشنایی با آداب و شرایط دعا و شناساندن شیوه سخن گفتن و ادب ورویارویی با خدا و نیز پاره ای از آداب که نگاهداشت آنها در تکمیل دعا ونیکوکردن آن نقش اساسی دارند با تکیه بر آیات الهی و روایات ائمه معصومین(ع) و گفتار علمای اخلاق به بیان آنها […]

Read More

امر به معروف و نهی از منکر

6-4) آداب دعا در همه حال 1391-6-4) عمل صالح 1392-6-4)امر به معروف و نهی از منکر 1413-6-4)شکر نعمت 1434-6-4) لقمه ی حلال 144نتیجه مبحث 146نتیجه گیری کلّی 148منابع و مآخذ 150چکیده انگلیسی 157 چکیده:ارتباط با خداوند راههای متعددی دارد که یکی از شاخص ترین آنها دعا می باشد و چنانکه هر امری آداب و شرایط […]

Read More

شرایط آب و هوایی

عابدی بابا‌عربی س، موحدی دهنوی م، یدوی ع ر، ادهمی ا. 1390. تاثیر محلول‌پاشی روی و پتاسیم بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکی. تولید گیاهان زراعی، 4(1): 95-75.علوی س ز، ربیعی ا، سعیدی گراغانی ح ر، قوردویی میلان ق. 1390. استفاده سنتی و بومی از گیاهان دارویی در شمال کشور (مطالعه […]

Read More

تجزیه واریانس

قطر سیر‌چه (حبه)تنش خشکی به طور معنی‌داری (01/0 P≤) بر قطر سیر‌چه (حبه) اثر‌گذار بود (جدول 4-26). اعمال و تشدید تنش خشکی به طور معنی‌داری باعث کاهش قطر سیر‌چه (حبه) شده است و بیشترین (45/1 سانتیمتر) و کمترین (13/1 سانتیمتر) قطر سیر‌چه (حبه) به ترتیب مربوط به تیمار 100 درصد نیاز آبی و تیمار 60 […]

Read More

گیاهان دارویی

1 ***68/0 ***71/0 ***78/0 ***46/0 *34/0 ***53/0 تعداد سیر‌چه در هر سوخ 1 ***51/0 **36/0 **43/0 **42/0 ns18/0 ns06/0 *32/0 درصد وزن خشک1 ***44/0 ***51/0 ***72/0 ***68/0 ***71/0 ***69/0 ***62/0 ***70/0 عملکرد سوخ***= معنی دار در سطح احتمال(001/0 P≤)، **= معنی دار در سطح احتمال (01/0 P≤)، *= معنی دار در سطح احتمال (05/0 P≤)، […]

Read More

چهارمحال و بختیاری

امیری ده‌احمدی س ر، پارسا م، نظامی ا، گنجعلی ع. 1389. تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص‌های رشد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط گلخانه. نشریه پژوهش‌های حبوبات ایران، 1(2): 84-69.امین‌پور ر، موسوی س ف، مبلی م. 1388. تاثیر رژیم آبیاری و تراکم بوته بر ویژگی های کمی و کیفی پیاز (Allium […]

Read More