کارت اقامت گرجستان

اخذ اقامت گرجستان

اقامت پزشکی در گرجستان
اقامت پزشکی در گرجستان هم جزو یکی دیگه از انواع اقامت گرجستان حساب می شه. اگه امکانات پزشکی تو یه کشور مطلوب نباشه ، شخص خواسته کننده در صورتی که دارای بیماریای خاص باشه مثل : سرطان – دیابت – مشکل کلیوی – مشکل قلبی – هموفیلی و …..می تونه جهت ادامه درمان به کشور گرجستان مهاجرت کنه.

با تایید کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت گرجستان معمولا به شخص خواسته کننده اول اقامت یکساله گرجستان تعلق می گیرد که بنا به شرایط ممکنه این اقامت تمدید شه.

شرایط اقامت گرجستان در این روش به گونه ایه که اگه لازم باشه به شخص خواسته کننده اقامت دراز مدت پزشکی هم داده می شه. این نوع اقامت معمولا واسه اهداف بشردوستانه از طرف دولت گرجستان به شخص خواسته کننده اعطا می شه.

اگه امکانات پزشکی کشور محل زندگی شخص خواسته کننده مناسب باشه ، معمولا با اقامت پزشکی موافقت نخواد شد و فقط در صورتی این اقامت اعطا می شه که واقعا امکانات پزشکی و دارویی کشور مبدا مناسب و کافی نباشه.

کارت اقامت گرجستان
کارت اقامت گرجستان

اقامت در گرجستان از راه ورزشی
اقامت در گرجستان از راه ورزشی هم یکی دیگه از انواع اقامت گرجستان حساب می شه. در این روش شخض خواسته کننده باید دارای مقام جهانی یا المپیک و یا آسیایی در یکی از رشته های ورزشی موجود در دنیا باشه.

شرایط اقامت گرجستان در این روش به گونه ایه که اول مقام شخص خواسته کننده در رشته ورزشی بررسی می شه و بعد از راه فدراسیون مربوطه در گرجستان یه تست از خواسته کننده گرفته می شه و در صورت تایید ، حتی شخص خواسته کننده می تونه بی دریافت کارت اقامت اول ، شهروندی گرجستان رو اخذ کنه تا بتونه بعنوان نماینده گرجستان در مسابقات جهانی ظاهر شه.

مطلب مشابه :  اقامت کارمندی گرجستان

تنها مهارت نمی میتونه باعث موفقیت شخص خواسته کننده در این روش شه و حتما داشتن مقام ( منظور از مقام ، داشتن عنوان یکی از سکوهای اول تا سوم ) از اولویتای رسیدگی به این نوع پروندها می باشه.

بنابه تشخیص هم ممکنه اول به شخص خواسته کننده کارت اقامت گرجستان به شکل یکساله تعلق گیرد و بعد با تشخیص فدراسیون مربوطه ، کارهای شهروندی گرجستان واسه شخص خواسته کننده انجام شه.

کارت اقامت گرجستان

اقامت خویشاوندی در گرجستان
شرایط اقامت گرجستان در اخذ اقامت گرجستان از راه خویشاوندی که جزو یکی دیگه از انواع اقامت گرجستان حساب می شه در صورت داشتن اقامت در گرجستان به وسیله یکی از اعضای خونواده شامل : پدر خونواده یا مادر خونواده بقیه اعضای خونواده که شامل فرزندان خونواده می شن می تونن از راه گواهی نسبت اقامت گرجستان رو دریافت کنن.

همینطور اگه پدر خونواده اقامت داشته باشه به مادر خونواده که همسر ایشون حساب می شه هم اقامت داده می شه و برعکس اونم صادقه.

شخصی که دارای کارت اقامت گرجستانه می تونه واسه پدر و مادر خودش هم از راه گواهی نسبت خواسته کارت اقامت گرجستان کنه.

از راههای دیگری هم امکان دریافت و اخذ اقامت گرجستان هست از جمله : از راه خرید ملک کمه کم به اندازه ۳۵ هزار دلار آمریکا که در نوشته های بعدی درباره به اون توضیحات کاملی رو ارائه میدیم.