پایان نامه رایگان درمورد آرامش خاطر، محل سکونت، حمل و نقل

من زندگی در شهرهای مختلف تفاوت چندانی با بیجار ندارد.
3
امکانات بهداشتی، درمانی موجود در شهرستان بیجارجوابگوی نیازهای ساکنین ان می باشد.
4
شهرستان بیجار دارای واحدهای صنعتی فعال و توانمندی است.
5
وضعیت راه های شهرستان بیجار جهت عبور و مرور مساعد است.
6
به نظر من در شهر بیجار افراد به جایگاه مطلوب خود نمی رسند.
7
ماندن در شهر بیجار هیچ کمکی به پیشرفت مالی من نمی کند.
8
در کل میزان درآمد در شهرستان بیجار نسبت به شهرهایی چون زنجان ،همدان و تهران پایین تر است.
9
سالهاست بیجار به همان شکل قبل مانده است.
10
زندگی در بیجار آیند? مطلوبی دارد.
11
اگر به شهرهای دیگر بروم به فرصتهای بیشتری جهت پیشرفت اقتصادی دسترسی خواهم داشت.
12
اگر به شهر های دیگر بروم فرصت های بیشتر جهت ادامه تحصیل و ارتقاء علمی در دسترس است.
13
شهرهای دیگر امکانات پزشکی و بهداشتی مطلوب تری نسبت به بیجار دارند.
14
من از زندگی در بیجار احساس آرامش خاطر دارم.
15
شهرستان بیجار دارای امکانات دانشگاهی خوبی می باشد.
16
مجبورم برای ادام? تحصیل خود یا فرزندانم از بیجار بروم.
17
در شهرهای دیگر اوضاع اشتغال نسبت به بیجار بهتر است.
18
شهر بیجار دارای امکانات تفریحی مطلوبی می باشد.
19
برای انجام امور پزشکی به خاطر نبود امکانات مجبوریم به شهرهای دیگر مراجعه کنیم.
20
امکانات حمل و نقل موجود در بیجار رضایت بخش است.
21
مسئولین شهرستان مسئولیت خود را در جهت رشد و توسعه ی بیجار به خوبی انجام داده اند.
22
از پتانسیل ها و امکانات موجود در بیجار در جهت ایجاد اشتغال به خوبی استفاده شده است.
23
دوست دارم در جایی زندگی کنم که با ساکنین آن هم مذهب باشم.(منظور از مذهب تشیع و تسنن است)
24
ترجیح میدهم در جایی زندگی کنم که همه هم زبان باشند.(منظور از هم زبان ترک یا کرد بودن است)
25
آشنایان من که در سایر شهرها زندگی می کنند زندگی خوب و مناسبی دارند.
26
من به هیچ وجه حاضر نیستم برای رسیدن به رفاه بیشتر از هم مذهبان خود دور شوم.
27
به هیچ وجه حاضر نیستم برای رسیدن به رفاه بیشتر از هم زبانان(ترک یا کرد)خود دور شوم.
28
اقوامتان که در خارج از شهرستان بیجار زندگی می کنند، تا چه اندازه شما را به مهاجرت از بیجار ترغیب می کنند؟
29
تا چه اندازه مهاجرت دارای آثار سوء برای ساکنین شهرستان بیجار بوده است؟
30
31. به نظر شما زندگی در شهر کوچکی مانند بیجار چه مزایا و برتری هایی نسبت به زندگی در تهران و مراکز استان ها دارد؟ به ترتیب الویت 3 مورد را نام ببرید.
اولویت اول……………
اولویت دوم……………
اولویت سوم…………..
32.به نظر شما زندگی در شهر بیجارچه معایب و مشکلاتی نسبت به زندگی ردر سایر شهرها دارد؟ به ترتیب الویت 3 مورد را نام ببرید.
اولویت اول………….
اولویت دوم………….
اولویت سوم…………
33-به نظر شما عواملی که موجب می شود بیجاری ها به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند کدام عوامل است؟
34-اگر قرار باشد یکی از مشکلات شهرستان بیجار شما را وادار به مهاجرت کند،آن مشکل کدام است؟
35- اگر روزی تصمیم به مهاجرت بگیرید کدام شهر را انتخاب می کنید(برای مثال زنجان ،تهران ،همدان)و دلیل انتخاب آن شهر چیست؟
سوالات زمینهای
1.جنس: مرد زن
2.تاریخ تولد:……….13
3.محل تولد:…….. محل سکونت………
4.وضعیت مسکن: شخصی استیجاری دولتی
5.مالکیت زمین های کشاورزی : مالک استیجاری فاقد زمین
6.دام: دارم ندارم 7. نوع دام در صورت داشتن:…………….
8.وسیله نقلیه: دارم ندارم 9. نوع وسیله نقلیه د ر صورت داشتن:……………..
10.وضعیت اشتغال: شاغل بیکار 11.عنوان دقیق شغل در صورت شاغل بودن:
12.محل اشتغال: شهر روستا
13وضع تاهل: 1-هرگز ازدواج نکرده(مجرد) 2-دارای همسر 3-بی همسر در اثر فوت همسر 4-بی همسردر اثر طلاق 14.تعداد فرزندان در صورت متاهل بودن:
15.میزان تحصیلات :بی سواد سیکل دیپلم کاردانی لیسانس فوق لیسانس و بالاتر حوزوی
16. قومیت: کرد ترک
17. مذهب: شیعه سنی
18. میزان درآمد خانواده شما در ماه حدوداً چقدر است ؟ زیر 1 میلیون تومان بین 1 تا 1.5 میلیون تومان 1.5 تا 2 میلیون تومان بیش از 2 میلیون
18. خانواده خود را در چه طبقه اجتماعی قرار می دهید؟ پایین متوسط پایین
The study of migration reasons from Bijar township
Summary
Migration is an event that has always occurred among humans. Today, internal migration is extremely happening in developed and developing countries and in the recent years internal migrations, specially migrating to the large cities, are among subjects that have attracted the attention of various experts. This affair appears more in third world generations to the point that most of social- economic problems in these societies are influenced by internal migrations.
Bijar township in Kurdistan province is among the emigrant cities of the country. The population growing rate is negative in this city and the reason is migrating the people of this township to the other provinces. In this research with the title of The study of migration reasons from Bijar township, the purpose is finding reasons that cause the people of Bijar to leave their hometown.
To do the research, two qualitative and quantitative research methods have been used. In quantitative section, the migration factors have been surveyed from the people’s point of view in Bijar. Our studying society that has been get through accidental sample taking by Kokeran formula is 389 from the home protectors living in Bijar. In qualitative section, the migration reasons have been gathered from the opinions of experts and governors in Bijar through the semi- structured style. Tests used in this research include: T- two, Spairman correlation, Pierson correlation and multi- variable Regration.
Analyzing the data shows that work condition has a meaningful relationship with the migration and busy ones migrate less. Also there is an eye-catching and reverse relationship among migration and healthy- welfare facilities. There is a relationship between social- economic status and migration too. Findings show that as the people’s age increases, the rate of migration decreases. On the other hand, the level of studies has a direct relationship with migration and people with higher degrees, migrate more.
Key words: migration- race- religion and multi- variable Regration.
1 .Caroline
2- Validity
3- Reliability
4 – Spearman
—————
————————————————————
—————
————————————————————
ذ
الف
21

دیدگاهتان را بنویسید