پایان نامه با کلید واژگان تداوم ارتباط

قابلیت تغییر در امور تجاری با امکانات نامحدود فراهم می‌آورد.
اتخاذ یک دوره‌ی چهارساله در اقدامات سطح پایین فضایی در نتیجه‌ی یک سری از وقایع با فاجعه‌ی شاتل فضایی چلنجر شروع شد که همه‌ی سیستم‌های پرتاپ موشک را متوقف ساخت و یک‌چهارم یک قرن به طول انجامید تا رشد پایدار و عملکردی ثابت در اقدامات فضایی مخصوصاً ارتباطات فضایی بوجود آید.
به دلیل نقص اساسی در قابلیت پرتاپ موشک که با مسائل اقدامات پوشش فضایی توسط پرداخت خسارت و دسترسی موقتی به فرستنده‌ی خودکار، همراه است احکام ارتباطات داخلی ماهواره‌ای امریکا به یک توقف واقعی رسیده است.
بازار ارتباطات فضایی یک ترقی تند و سریع را تجربه کرده که دلیل خوبی را برای پیش‌بینی اینکه ارتباطات فضایی طوری پیشرفت خواهد کرد که همه‌ی‌ مسیرها در سال 1988 و 1989 را مورد انتظار قرار می دهد. به طور قطع این بیشترین زمینه‌ی بازاری را در اقدامات فضایی در اصطلاحات اجتماعی به علاوه ارزش اقتصادی با رشد زیاد در آینده در بردارد. در مسیر بررسی‌ها برای گرایش‌های بین‌المللی در اقدامات فضایی در پایان 1989، در قلب 173 ماهواره که بین 1989 و 2000 پیش‌بینی می‌شود، این وضعیت به طور مشخص به تداوم ارتباطات فضایی به عنوان پیشگام در امور فضایی اشاره می‌کند. نزدیک به 1850 فرستنده‌ی خودکار در دنیا در پایان 1988، برای اینتلست 33% ، U.S 36%، کانادا 6%، اروپا 8%، ژاپن 4%، و بخش باقیمانده‌ِ دنیا 13% است. در سال 1992 تعداد فرستنده‌های دنیا با 2500 که با تغییر فاحش 16% و 9% برای ژاپن و اروپا و همراه بود و حتی پیش‌بینی می‌شود که قابلیت U.S و اینتل ست به 31% و 29% کاهش یابد.
یک دسته‌ی مافوق تر از ماهواره‌ها به مشتریان اجازه می‌دهد تا سری‌های زمینی با تجملات کمتر برای بهره‌برداری از سیستم‌ها داشته باشند از آنجائی که جدیداً تکنولوژیهای پیشنهاد شده قدرت توسعه‌های بزرگ را در اساسی گسترده‌تر از مشتریانی را داشته باشد که با فرستنده‌های قدیمی خداحافظی کنند.
توسعه‌ی ارتباطات فضایی بر رشد سرویس‌های جدید مثل پیش‌بینی مستقیم تلویزیونی ارتباطات تجاری دیجیتال غیرمتمرکز و ارتباطات فضایی با واحدهای قابل انتقال، تکیه دارد.
جوانب مهم دیگر در یک توسعه‌ی روبه فزونی در بازار ارتباطات فضایی دنیا مشارکت دارد که در تکنولوژی ایستگاه زمینی به علاوه تقلیل مقررات گسترش یافته است.
پیشگوییهای مدت زمان طرحهای 2000-1989 یک بازار 7/13-7/10 بیلیون دلاری است که تقریباً دو برابر دوره‌ی قبلی است. این امر در حدود یک بازار 153 تا 195 ماهواره به قیمت 70 میلیون دلار برای هر ماهواره‌ی ارتباطی است.
ارزش اجتماعی ارتباطات ماهواره‌ای حتی در تخمین بسیار حیرت‌آور است و بر عوامل متغیر افزایش بها تکیه دارد چرا که اقدامات اقتصادی مفیدی در بازبینی بعد بسیار سخت می‌باشد و در مواردی که در بالا اشاره شد، بایستی به شرایط لازم مراجعه شود. به علاوه، مزایای اولیه‌ی اجتماعی می‌توانند چشم‌اندازهای مالی مطلوب و درازمدتی را ایجاد نمایند. عامل بالقوه‌ی ارائه شده با مزایای قابل توجه در ارتباطات، مربوط به فنون و علوم می‌توانند یک فاکتور عمده در رشد تدریجی شکافها بین کشورهای صنعتی و کمتر توسعه یافته، ارائه می‌شود.
در میان اهداف مالی و اجتماعی با همکاری جهانی به عنوان ابزار ضروری، نتیجه‌ی پایانی برقراردادهای اجتماعی جهانی تکیه خواهند داشت که به طور کل در جستجوی توازن بین منافع جهانی و داخلی می‌باشند.1

دیدگاهتان را بنویسید