مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیکی

ی تدابیری اتخاذ شده کافی بوده است ؟
5- آیا تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در راستای پیشگیری بوده یا فقط مجازات ها را مشخص کرده است؟

6- پیشینه تحقیق :
به دلیل پیشرفت های جهانی در زمینه کامپیوتر ؛ همکاری بین المللی نزدیک در امر پردازش داده ها و جریان روز افزون داده های فراملی از طریق شبکه های ارتباطی بین المللی ؛ جرم رایانه ای توجه بین المللی را در سالهای اخیر به خود جلب نموده است . در نتیجه مبارزه با جرم رایانه ای در سطح ملی مطلوب نبوده ؛ بلکه مبارزه باید با همکاری نزدیک بین المللی به ویژه در زمینه تحقیقات جرم شناختی ؛ شفاف سازی و اصلاح مقررات قانونی حاکم ؛ اتخاذ تدابیر امنیتی و تعقیب جرم رایانه ای گسترش یابد .
به همین منظور محققان در این زمینه به تحقیقات و بررسی های گوناگون پرداخته اند که می توان آن را در دو بخش داخلی و خارجی بیان کرد.
الف : داخلی
کتاب حقوق فناوری اطلاعات نوشته حمید رضا اصلانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری است که در آن به تعریف و احصاء حریم خصوصی در فضای مجازی و ضرورت حمایت از حریم خصوصی در این فضا پرداخته است.
کتاب جرایم تجارت الکترونیکی نوشته جواد جاوید نیا است که به جرایم رایانه ای در بستر تجارت الکترونیکی پرداخته و به تاریخچه کامل قانون تجارت الکترونیکی و تفسیر فضایی موادکیفری قانون تجارت الکترونیکی پرداخته است .
کتاب در آمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری نوشته امیر حسین جلالی فراهانی است که با همکاری معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضائی صورت گرفته است که در این کتاب به بیان صلاحیت کیفری در فضای سایبری ؛ استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری و از این قبیل موارد پرداخته است .
کتاب بررسی فقهی حقوق جرایم رایانه ای نوشته حسنعلی بای و بابک پور قهرمانی است که توضیح و توصیف انواع جرایم رایانه ای و مصادیق آن و سپس به بررسی فقهی این بیان پرداخته است . کتاب تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری نیز یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته است که توسط دکتر محمد رضا زندی تهیه شده است مقالات و پایان نامه های بی شماری نیز در این خصوص به رشته تحریر در آمده است .
ب : منابع خارجی
در این خصوص آنچه قابل بیان است با بررسی قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و رویه قضایی کشور ها ی توسعه یافته بیان گر آن است که این کشور ها در دهه 1970 بدوا” به جرایم رایانه ای علیه محرمانگی ( جرایم علیه حقوق فردی ) واکنش نشان داده اند و بعد از آن شروع به تغییر و اصلاح قوانین مربوط به جرایم اقتصادی و سیر جرایم علیه مالکیت معنوی کرده اند .
از جمله تلاشهاوتحقیقات صورت گرفته در سطح بین المللی می توان به فعالیت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که می توان برای توضیح بیشتر مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فن آوری اطلاعات به مقاله اقدامات سازمانهای بین المللی و منطقه ای در خصوص جرایم رایانهای نوشته بتول پاک زاد رجوع کرد .
کتاب های از قبیل جرایم رایانه ای نوشته اولریش زیبر حقوق دان برجسته آلمانی به ترجمه محمد علی نوری و همکاران و کتاب راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه ای نوشته دکتر دیوید جی ایکاو و همکاران با ترجمه اکبر استرکی محمد صادق زوز جهانی و همکاران اشاره داشت.

7- سازماندهی مطالب

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم

کلیات مفاهیم و مبانی بررسی و نقدقوانین پیشگیری از جرایم
جرایم رایانه ای

فصل آخر(نتیجه گیری)

مبحث اول : مفهوم امنیت و آسایش عمومی

مفهوم امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر و از جهتی بر مفهوم (( اجتماع )) و (( جامعه)) تقدم دارد این مفهوم به تدریج و با توسعه بشری تحول و ابعاد تازه ای یافته است به گونه ای که امروز امنیت را در توسعه و نه ( اسلحه) سراغ می گیرند. تامین امنیت به عنوان اساسی ترین وظیفه حکومت بر شمرده است قرآن بعنوان قانون اساسی و دستورالعمل حیات معقول انسان و جامعه انسانی نیز به این امر توجهی خاص داشته و بر آن در تامین سعادت دنیا و آخرت انسان تاکید کرده است .
گفتار اول : مفهوم امنیت
بحث (( امنیت )) ربطی وثیق با مفهوم و ماهیت (( حکومت)) دارد . در علم سیاسی مقصود از حکومت آن است که چه اموری باید انجام گیرد. معمولاً امنیت را در قالب تهدید نکردن تعریف کرده اند که امری عینی است، اما باید اضافه کرد امنیت وقتی وجود دارد که احساس کنیم تهدیدی در کار نیست. گاهی شاید لازم باشد برای اینکه احساس امنیت بالا رود احساس ناامنی نیز به نوعی افزایش یابد، یعنی هر چه ما بیشتر احساس ناامنی کنیم در جهت به کار بردن روش های امنیتی بیشتر گویی خواهیم بود .
گر چه کاربرد واژه امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناچیز است اما محتوای بسیاری از اصول قانون اساسی در ارتقای تامین امنیت عمومی است
مواردی که به واژه امنیت صراحتا اشاره شده است عبارت از
اصل سوم بند 14 تامین امنیت قضایی عادلانه
اصل 69 ( رعایت امنیت کشور در تشکیل جلسات غیر مجلس )
فصل 13 ( شورای عالی امنیت شامل بنده ای 1و 2 اصل 176 در خصوص تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور و نیز هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی به عنوان وظایف شورا و نیز
تشکیل شورای امنیت کشور به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی
به هرحال جایگاه امنیت درسلسله مراتب نیاز ها و انگیزه های آدمیان،جایگاه خطیری است مازلو ( Maslow) در سال 1943 در تئوری انگیزش خود پس از نیازهای فیزیولوژیک مانند گرسنگی، تشنگی و غیره بلا فاصله (( نیاز ایمنی و امنیت )) را ذکر کرده است .

حتما بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در موردنوجوانان بزهکار

مثلث انگیزش مازلو : مازلو در مطالعات خود در مرحله نخست نیازهای انسانی را گروه بندی کرد و پس از طبقه بندی نیازها برای آن سلسله مراتبی از ضروری ترین تا کمترین نیازها منظور کرد. مازلو معتقد بود هنگامی که یک نیاز برآورده شد انسان به تأمین نیاز دیگر توجه می کند و ترتیب سلسله مراتب تأمین نیازها از پایین هرم به بالای هرم حرکت خواهد کرد. طبقه بندی مازلو به ترتیب تأمین نیازهای فیزیولوژیکی یا جسمی، نیازهای ایمنی و امنیت ، نیازهای اجتماعی و نهایتاً رضایت مندی شخصی در کسب دانش است. اگرچه او هرمی را برای رفع نیازها ارائه نداد اما امروزه با کار سایر اندیشمندان بر روی تئوری او شکل بندی و طبقه بندی نیازها به صورت هرم در آمده است و به نام هرم سلسله مراتب نیازها مشهور است. بر همین اساس پنج سطح نیازهای بشری را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد :
1.نیازهای ضروری برای نجات یا رفع ضروریات فیزیولوژیکی است. معمولاً، این نیازها بسیار ابتدایی هستند در سایر حیوانات نیز این نیازها مشاهده می شوند. مانند نیاز به غذا، آب، خواب، مسکن و محل امن و نیازهای جنسی؛
2.نیازهای ایمنی و امنیت. در بشر اولیه این گونه نیازها همراه با آزادی و رهایی و رویارویی با خطرات فیزیکی و جسمی بود. در جامعه متمدن امروز این گروه از نیازها شامل ایمنی و امنیت تأمین نیازهای مالی است بنابراین تأمین شغل و امنیت شغلی همراه با حقوق و دستمزد مناسب ، مکمل نیازهایی از گروه خطرات فیزیکی شده است مانند دوری و محافظت در مقابل از سوانح، تأمین امنیت اجتماعی و دور آینده نگری شغلی؛
3.نیازهای اجتماعی. از آنجایی که ویژگی انسان در زندگی اجتماعی است بنابراین انسان نیاز دارد تا به گروههای اجتماعی جامعه بپیوندند و با آنان زندگی کرده و نیازهای خود را برآورده نماید؛
4.نیازهای دور برد. انسان نیاز به احترام از طرف دیگران دارد. این احترام گذاردن می تواند به دلایل قدرت، تفکر و دانش ، تجربه، اندوخته های مالی و موقعیتهای اجتماعی و یا حتی ارشدیت و مقبولیت شغل باشد؛
5.نیازهای خود ارضاء. در نهایت انسان علاقه مند است تا از فرصتها در حداکثر توان بهره گیری کند مثلاً مهارت کامل را در شغل داشته باشد این نیازها را خود تأمین یا ارضامندی می نامند.
مازلو معتقد است در این سلسله مراتب اولویتها و برتریهایی وجود دارد مثلاً آزادی بیان، آزادی نوشتار، قضاوت و برخورد عادلانه به حقوق افراد و اخلاق و شرافت و متانت در حقوق اجتماعی. مازلو معتقد است بی توجهی به هر یک از این عوامل سبب ایجاد مشکلات در تأمین سایر نیازها می شود. مازلو اعتقاد دارد این سلسله مراتب به هیچ وجه یک شکل بندی قطعی و دائمی ندارند و در مقابل جوامع، افراد، ساختارهای فرهنگی باید انعطاف پذیر باشد. (سایت بنیاد بین المللی نخبگان)
از نظر مبنا شناسی واژه امنیت در بستر واژگان به معنی آرامش خاطر و آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هراس است. از منظر مفهومی ؛ مفاهیمی نظیر (( امنیت )) به گفته ریچارد لیتل همواره حاوی عنصر ایدئولوژیک هستند ثقل ایدئولوژیکی گفتمانهای امنیتی ؛ فضای پیچیده ای مرکب از آمیزه ها و انگیزه های ارزشی؛ قدسی؛ اتوپیایی و اسطورها ایجاد نموده و ابهام و چند وجهی بودن این مفهوم افزوده است از علل و عوامل دیگری که موجب پیچیدگی و ابهام مفهوم امنیت می باشد می توان به؛

1- نارسایی، بافت وابسته وجدال برانگیز ماهوی سایر مفاهیم وابسته به امنیت نظیر قدرت، تهدید ها ،منافع ، اهداف مصالح و ……
2- عدم پایداری مرز هویتی در تعریف خود – دیگری امنیت و…..
3- ذهنی یا سوپژکتیوبودن مفهوم امنیت است.
چنانچه گفته شد مفهوم امنیت دارای قدمتی طولانی تر از مفهوم اجتماع و جامعه است اما نخستین مباحث فلسفی و سیاسی را در آرا افلاطون و ارسطو می توان یافت. ارسطو به تقریب و افلاطون به تاکید (( عدالت )) را بعنوان بنیادی ترین وسیله و ابزار حکومتی نیل به امنیت معرفی کرده اند. چند قرن بعد نظریه پردازان روشنگری از جمله هابز لاک، روسو و منتسکیو منزلتی رفیع تر برای امنیت قایل شدند. هابز شرایط طبیعی را شرایط ناامنی و شرایط اجتماعی را شرایط امنیت بر می شمارد.
جان لاک با رویکردی فراگیرتر می گوید مقصود از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده بمانیم بلکه منظور دستیابی به رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص است که حق طبیعی ماست. منتسکیو عقیده دارد: چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است، لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تامین آزادی است .
روسو با توجه به نقش تعیین کننده اعتماد((Trust به مقوله امنیت می نگردد .
مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه بیشتری تحول یافته و دارای اعاد تازه ای شده است به گونه ای که امروز امنیت را در توسعه و نه اسلحه سراغ می گیرند؛، یعنی به جای تاکید انحصاری بر امنیت داخلی به تاکید بیشتر بر امنیت مردم ؛ و به جای امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه باید پرداخت .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

حتما بخوانید :   دانلود پایان نامه درموردهتک حرمت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از طرفی محیط امنیتی هر جامعه ای تابع و بر آیندی است از تعامل و تقابل متغیرها ی محیط داخلی (ساختار حکومتی،چگونگی توزیع و تمرکز قدرت فرماسیونهای اجتماعی، فعالیتهای سیاسی، وضعیت ژئوپلیتیکی وژئو استراتژیکی مولفه های قدرت، ایدئولوژی، فن آوری مسابقه تسلیحاتی و…..) گفتمانهای امنیتی در متن هر جامعه ای کاملاً متاثراز دروندادهای متاثر شده از محیط داخلی و خارجی به سیستم است. لذا امنیت پدیده ای عمومی است که با بروز و ظهور متغیر های بی بدیل و پیچیده تر شدن عناصر متشکله و مشخصه هر زمانه تعریف می شود.
در نتیجه جرایم رایانه ای نیز آن دسته از جرایمی هستند که در اثر پیشرفت فناوری اطلاعات صورت می گیرد و تاثیرات شگرفی بر حوزه حقوق و علوم جنایی داشته، از جمله جرایم رایانه ای یا مصادیق آن می توان به جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی اشاره داشت که با توسعه روز افزون ارتباطات و گسترش فضا های مجازی و خارج شدن روابط از حالت های چهره چهره به صورت آنلاین و از طریق شبکه های اجتماعی ؛ جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی نیز دستخوش تغییرات شده است.
گفتاردوم : مفهوم آسایش عمومی
منظور از امنیت تنها حفظ اسقلال و تمامیت ارضی و ثبات سیاسی در کشور نیست بلکه یکی دیگر از هدف های آن حفظ آرامش و آسایش عمومی مردم است که دولت با فعالیت های گوناگون خود آن را تأمین می نماید و به عبارت دیگر در سایه استقرار امنیت در کشور مردم در ارامش و آسایش فعالیت می نماید.
در این چشم انداز مراد از آسایش عمومی این خواهد بود که افراد در پرتو وجود امنیت در کشور با فراغ خاطر بتوانند به فعالیت های گوناگون در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،صنعتی، خدماتی و غیره مشغول شوند و کسی هم نتواند با ارتکاب جرم حقوق و آزادی های اساسی و آسایش عمومی مردم را مختل نماید. بنابراین فراهم نمودن زمینه های مناسب برای انجام فعالیت های گوناگون مردم در کشور یکی از آثار مهم وجود امنیت به شمار می رود.
جرایم علیه آسایش عمومی آن دسته از جرایمی هستند که مستقیماً در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و خدماتی مردم اختلال ایجاد کرده و در نتیجه آسایش عمومی را به مخاطره می اندازد بنابراین اخلال در آسایش و در این تعریف به معنی ارتکاب هر جرمی که در جامعه اتفاق می افتد نیست . بلکه وقوع جرایمی که به منابع و مصالح همه افراد جامعه لطمه می زند و غالباً برای اکثر شهروندان سلب آسایش و آرامش می نماید. جرایم علیه آسایش عمومی نامیده می شوند. احکام مهمترین جرایمی که آسایش عمومی را در معرض خطر قرار می دهند ، از طرف قانون گذار در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون مجازات اسلامی تحت عناوینی از قبیل تهیه و ترویچ سکه قلب، جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول، محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی، فراری دادن محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، غصب عناوین، تخریب اموال عمومی و تاریخی و فرهنگی و مذهبی پیش بینی شده است.
در مبحث آسایش عمومی به مواردی پرداخته می شود که در پناه آن در فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و … امکانپذیر باشد و آرامش خاطر وامکانات یک زندگی سالم وبدون دغدغه برای مردم تامین شود وآنچه این آسایش را بر هم زند جرم علیه آسایش عمومی است. مثلا هنگامیکه فردی قصد خرید منزلی را دارد در ارائه سند مالکیت ملک نبایست برای خریداری دغدغه مجعول بودن سند وجود داشته باشد بطوریکه پس از خرید فرض جعلی بودن سند موجود نباشد در این خصوص افراد اعتمادشان را نسبت به روند جاری جامعه از دست می دهند. وبه اصطلاح در این حالت می گوئیم آسایش عمومی(آرامش ذهنی و روحی شهروندان) به هم خورده است.
جرایم علیه آسایش عمومی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسایش یک جامعه می شود و بر خلاف مصالح عمومی یک جامعه است.مثل جعل،تزویر و تقلب در مسکوکات رایج یک کشور،غصب عناوین دولتی، تمرد در مقابل مامورین و…. تا قبل از سال 1375،در قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات سال 1362، عنوان مستقلی به نام جرایم علیه آسایش عمومی وجود داشت.اما قانونگذار در سال 1375این عنوان را حذف و تحت نام مستقلی به اینگونه از جرایم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار این اقدام را انجام داد؟زیرا ارتکاب هر جرمی باعث بر هم خوردن آسایش یک جامعه می شود و این خصیصه ی ذاتی تمام جرایم است.همانطور که جعل یک سند دولتی می تواند باعث بر هم خوردن آسایش یک جامـعه شود، یک قتل یا سرقت و یا کلاهبرداری هم می تواند این نتیجه را به دنبال داشته باشد.اما آیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *